PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 147 - 164, 25.07.2016

Öz

Teorik ve pratik bilgilerin bir bütün olarak öğretildiği bir eğitim süreci olan muhasebe eğitiminde; tartışma, anlatım, soru-yanıt, işbirlikli öğrenme, araştırma ve örnek olay inceleme yolu ile öğretim olmak üzere çeşitli öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Şüphesiz, muhasebe eğitimi sürecinde bu öğretim yöntemleri ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, birkaç tanesi birlikte de kullanılabilir.Öğrenme stilleri ise, her bireyde doğuştan var olan ve bireylerin öğrenme süreçlerini etkileyen önemli karakteristik özelliklerdir. Öğrenme stilleri; görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Çevremize baktığımızda da bazı bireylerin görerek, bazılarının da duyarak daha kolay öğrendiklerini görebiliriz. Bazıları ise dokunarak ve deney yaparak daha kalıcı öğrenirler. Bunların hepsi bireylerde hangi öğrenme stilinin daha baskın olarak kullanıldığı ile ilgilidir.

Kaynakça

 • AYDIN, S. (1993), Eğitime Farklı Bir Bakış, TÖV Yayınları, İzmir.
 • BEDFORD RAPORU (1999), “Geleceğin Muhasebe Eğitimi: Gelişen Meslek İçin Hazırlanmak” Çeviren: İdil KAYA, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 20, Mart.
 • BİLGİNER, N. (1999), “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminde Bir Motivasyon Aracı Olarak Sunum Kalitesinin Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(3), Eylül.
 • BOYDAK, A. (2001), Öğrenme Stilleri, Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • DEMİRKAN, Ş. (2001), “Muhasebe Eğitim Yöntemleri”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • ERDOĞAN M., N. TEK, M. ŞAKRAK ve C.Ş. MUĞAN “Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe ve Muhasebe Eğitimine Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2(4), Aralık.
 • ÖNAL S. ve F. APAYDIN (1999), “Yeni Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Öğretimi Üzerine Etkileri”, Türkiye XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla.
 • ÖZBİRECİKLİ, M. (2000), “Dinamik Muhasebe Öğretimi Ortamı İçin Yeni Yaklaşımlar”, XIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • ÜN AÇIKGÖZ, K. (1998), Etkili Öğrenme ve Öğretme, 2. Baskı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHINGMETHODS AND LEARNING STYLES AND AN APPLICATION AT DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 147 - 164, 25.07.2016

Öz

Accounting education is a process which basic knowledge and applications related to accounting are tought. Theory and practice in the accounting education is a whole. Various teaching methods can be used in theaccounting education; such as discussions, oral explanation, questions and answers, cooperative learning research and case studies.Learning styles are important characteristics which exist in every human being since birth and affect learning process of a person. Learning styles can be divided into groups; visual, auditory when someone looks at the environment, he/she can see that some people learn more by seeing. All of these are related to which style is used by the individual in this study, it is tried to reach conclusion by discussing the teaching and learning methods.

Kaynakça

 • AYDIN, S. (1993), Eğitime Farklı Bir Bakış, TÖV Yayınları, İzmir.
 • BEDFORD RAPORU (1999), “Geleceğin Muhasebe Eğitimi: Gelişen Meslek İçin Hazırlanmak” Çeviren: İdil KAYA, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 20, Mart.
 • BİLGİNER, N. (1999), “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminde Bir Motivasyon Aracı Olarak Sunum Kalitesinin Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(3), Eylül.
 • BOYDAK, A. (2001), Öğrenme Stilleri, Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • DEMİRKAN, Ş. (2001), “Muhasebe Eğitim Yöntemleri”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • ERDOĞAN M., N. TEK, M. ŞAKRAK ve C.Ş. MUĞAN “Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe ve Muhasebe Eğitimine Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2(4), Aralık.
 • ÖNAL S. ve F. APAYDIN (1999), “Yeni Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Öğretimi Üzerine Etkileri”, Türkiye XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla.
 • ÖZBİRECİKLİ, M. (2000), “Dinamik Muhasebe Öğretimi Ortamı İçin Yeni Yaklaşımlar”, XIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • ÜN AÇIKGÖZ, K. (1998), Etkili Öğrenme ve Öğretme, 2. Baskı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38HS42RB
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Cahit ÇUKACI Bu kişi benim


İsmail ELAGÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { deuiibfd242864, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-504X}, eissn = {2147-7973}, address = {İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Beyazıt İstanbul}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {21}, number = {1}, pages = {147 - 164}, title = {MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Çukacı, Yusuf Cahit and Elagöz, İsmail} }
APA Çukacı, Y. C. & Elagöz, İ. (2006). MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 147-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242864
MLA Çukacı, Y. C. , Elagöz, İ. "MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 147-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242864>
Chicago Çukacı, Y. C. , Elagöz, İ. "MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 147-164
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA AU - Yusuf CahitÇukacı, İsmailElagöz Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 164 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-504X-2147-7973 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA %A Yusuf Cahit Çukacı , İsmail Elagöz %T MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA %D 2006 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-504X-2147-7973 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD Çukacı, Yusuf Cahit , Elagöz, İsmail . "MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (Temmuz 2016): 147-164 .
AMA Çukacı Y. C. , Elagöz İ. MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 147-164.
Vancouver Çukacı Y. C. , Elagöz İ. MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 147-164.
IEEE Y. C. Çukacı ve İ. Elagöz , "MUHASEBE DERSLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İLİŞKİSİNİN ORTAYA KONULMASI VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 147-164, Tem. 2016