PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINATION OF SOCIAL ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUCCESS OF PRODUCTS

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 85 - 107, 25.07.2016

Öz

An Empirical Investigation on the Turkish Food Industry Altough there are studies which evaulate and explain the importance of environmental, social and economic success of a product, it is important to evaluate the considerable success of these three variables together.This paper aims to evaluate economic, social and environmental success of a product all together (but not seperatly) by conducting a research. In this paper for some sample firms operating in the Turkish Food Industry, the variables, which effect the products’ economic, social and enviromental successes, are defined theoretically and the research results are explained investigating if there is a relationship between enviromental, social, economic success criteria and firm size, export, import use of intermediary.

Kaynakça

 • ALAN S. Dunk (2002), “Product quality, environmental accounting and quality performance”, Accounting Auditing and Accountability Journal, 15 (5), 719- 732.
 • BAS, Türker (2001); Anket: Anket nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır, nasıl değerlendirilir, Seçkin yay. 1. Baskı, Ankara.
 • BUSH Davies (1994), “The Narrative Paradigma a Perspective for Improving Ethical Evaluations of Advertisements”, Journal of Advertising, 23(3), September, pp.31-41.
 • COLDWELL, D.A.L. (2001), “Perceptions and expectations of corporate social responsibility: Theoretical issues and emprical findings”, South Africa Journal of Businness Manage, 32 (1), 49-55.
 • HACKSTON David , Markus J. Milne (1996), “Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies”, Accounting Auditing Accountability Journal, 9(1), pp.77-108.
 • KÜÇÜK, Orhan (2005), “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde KOBİ’lerde Kalifiye İşgücü Sorununa Çözüm Önerileri: KOSGEB Destekleri ve Bir Uygulama”, Uluslar arası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİLER: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, 19-22 Mayıs, Bandırma, 170-180.
 • LEACHMAN Chien, C. Carl Pegels Seung Kyoon SHIN (2005), “Manufacturing Performance: Evaluation and Determinants”, International Journal of Operations and Production Management, 25 (9), pp.851-874.
 • MAYERS, Kieren ve France CHRIS (1999),“Meeting the ‘Producer Responsibility’Challenge”, Greener Management International, No:25, Spring, pp. 51-66.
 • NEWBOLD Paul (2001), İşletme ve İktisat İçin İstatistik, 4. Basımdan Çeviren Ümit ŞENESEN, Ekonomik 2. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • REMINGTON Steve, Julie Anna GUIDRY, Michael Craig BUDDEN ve John R. TANNER (2000); “When Were The Good Old Day? Revisiting Perceptions of Marketing Students’ Prior Preparation”, Journal of Marketing Education, 22 (3), 188-198.
 • RUTH J. Boaden ve Cilliers J. Jan (2001), “Quality and the Research Assessment Exercise: Just one Aspect of Performance?”, Quality Assurance in Education, 9 (1), pp.5-13.
 • SCHVANEVELDT J. Shane (2003), “Enviromental Performance of Products, Benchmarks and Tools for Measuring Improvement”, Benchmarking: An International Journal, 10(2), pp. 136-151.
 • SELNES, Fred (1993), “An Examination of the Effect of Product Performance on Brand Reputation, Satisfaction and Loyalty” European Journal of Marketing, 27 (9), 19-35.
 • SIDNEY, Sıegel (1956), Nonparametric Statistics For the Behavıral Sciences, International Student Edition, Mc Graw-Hill Book Company Inc., Newyork.
 • SIMERLY, Roy, L. (2003), “An Empirical Examination of the Relationship between Management and Corporate Social Performance”, International Journal of Management, September , 20 (23), 353-359.
 • STANTON J. William (1975), Fundamentals of Marketing, Fourth Edition, Mc Graw Hill Book Campany, Newyork.
 • TEK Ömer Baybars (1991), Pazarlama İlkeleri ve Uygulamaları, İzmir.
 • TEK Ömer Baybars (1997), Pazarlama İlkeleri Türkiye Uygulamaları Global Yönetimsel Yaklaşım, Geliştirilmiş 7. Baskı, Cem Ofset, İstanbul.
 • TOSUN Kemal (1990), Yönetim ve İşletme Politikası, İşletme Fakültesi Yayın No:232, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No:125, İstanbul.
 • WAGNER Marcus ve Stefan SCHALTEGGER (2003), “How Does Sustainability Performance Relate to Business Competitiveness?”, Greener Management International; Winter, 44, 5-16.
 • WELCH, Eric W., Ashish Rana Yasuhumi, Mori (2003), “The Promises and Pitfalls of ISO 14001 for Competitiveness and Sustainability: A Comparison of Japan and The United States”, Greener Management International, Winter, 44, 59- 73.
 • WENNBERG, Ulrika (2002); “Global Responsibility-Towards Corporate Accountability Through Transparency”, Sustainable Development International, pp. 41-43.
 • WOLTERS, Teun (2002), ISCOM Institute For Sustainable Communuties, Greener Management Internatinal, Issue.30, 5-9.
 • WOLTERS, Teun (2003), “Transforming International Product Chains into Channels of Sustainable Production: The Imperat,ive of Sustainable Chain Management”, Greener Management International, Autumn, 43, 6-13.

ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 85 - 107, 25.07.2016

Öz

Üretilen herhangi bir ürünün ekonomik, sosyal ve çevresel başarısının önemini ayrı olarak açıklayan ve değerlendiren çalışmalar olmasına karşın, bu üç önemli başarı değişkeninin bir arada değerlendirilmesinin gerekliliği, hem uygulamada hem de teoride önem kazanmıştır.Bu çalışma, ürünlerin ekonomik, sosyal ve çevresel başarılarını bir arada değerlendirmesi ve bir araştırma ile desteklemesi yönüyle önem taşımaktadır. Çalışmada ürünlerin ekonomik, sosyal ve çevresel başarılarını etkileyebilecek değişkenler teorik olarak tanımlanmakta ve Firma büyüklüğü, ithalat ihracat gerçekleştirme ve aracı kullanma durumları ile ekonomik, çevresel ve sosyal başarı kriterleri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı ve bu değişkenlerin aralarında bir farklılık oluşturup oluşturmadığı, Türkiye Gıda Sektörü’nde gerçekleştirilen bir araştırmanın istatistik sonuçları ile değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • ALAN S. Dunk (2002), “Product quality, environmental accounting and quality performance”, Accounting Auditing and Accountability Journal, 15 (5), 719- 732.
 • BAS, Türker (2001); Anket: Anket nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır, nasıl değerlendirilir, Seçkin yay. 1. Baskı, Ankara.
 • BUSH Davies (1994), “The Narrative Paradigma a Perspective for Improving Ethical Evaluations of Advertisements”, Journal of Advertising, 23(3), September, pp.31-41.
 • COLDWELL, D.A.L. (2001), “Perceptions and expectations of corporate social responsibility: Theoretical issues and emprical findings”, South Africa Journal of Businness Manage, 32 (1), 49-55.
 • HACKSTON David , Markus J. Milne (1996), “Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies”, Accounting Auditing Accountability Journal, 9(1), pp.77-108.
 • KÜÇÜK, Orhan (2005), “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde KOBİ’lerde Kalifiye İşgücü Sorununa Çözüm Önerileri: KOSGEB Destekleri ve Bir Uygulama”, Uluslar arası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİLER: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, 19-22 Mayıs, Bandırma, 170-180.
 • LEACHMAN Chien, C. Carl Pegels Seung Kyoon SHIN (2005), “Manufacturing Performance: Evaluation and Determinants”, International Journal of Operations and Production Management, 25 (9), pp.851-874.
 • MAYERS, Kieren ve France CHRIS (1999),“Meeting the ‘Producer Responsibility’Challenge”, Greener Management International, No:25, Spring, pp. 51-66.
 • NEWBOLD Paul (2001), İşletme ve İktisat İçin İstatistik, 4. Basımdan Çeviren Ümit ŞENESEN, Ekonomik 2. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • REMINGTON Steve, Julie Anna GUIDRY, Michael Craig BUDDEN ve John R. TANNER (2000); “When Were The Good Old Day? Revisiting Perceptions of Marketing Students’ Prior Preparation”, Journal of Marketing Education, 22 (3), 188-198.
 • RUTH J. Boaden ve Cilliers J. Jan (2001), “Quality and the Research Assessment Exercise: Just one Aspect of Performance?”, Quality Assurance in Education, 9 (1), pp.5-13.
 • SCHVANEVELDT J. Shane (2003), “Enviromental Performance of Products, Benchmarks and Tools for Measuring Improvement”, Benchmarking: An International Journal, 10(2), pp. 136-151.
 • SELNES, Fred (1993), “An Examination of the Effect of Product Performance on Brand Reputation, Satisfaction and Loyalty” European Journal of Marketing, 27 (9), 19-35.
 • SIDNEY, Sıegel (1956), Nonparametric Statistics For the Behavıral Sciences, International Student Edition, Mc Graw-Hill Book Company Inc., Newyork.
 • SIMERLY, Roy, L. (2003), “An Empirical Examination of the Relationship between Management and Corporate Social Performance”, International Journal of Management, September , 20 (23), 353-359.
 • STANTON J. William (1975), Fundamentals of Marketing, Fourth Edition, Mc Graw Hill Book Campany, Newyork.
 • TEK Ömer Baybars (1991), Pazarlama İlkeleri ve Uygulamaları, İzmir.
 • TEK Ömer Baybars (1997), Pazarlama İlkeleri Türkiye Uygulamaları Global Yönetimsel Yaklaşım, Geliştirilmiş 7. Baskı, Cem Ofset, İstanbul.
 • TOSUN Kemal (1990), Yönetim ve İşletme Politikası, İşletme Fakültesi Yayın No:232, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No:125, İstanbul.
 • WAGNER Marcus ve Stefan SCHALTEGGER (2003), “How Does Sustainability Performance Relate to Business Competitiveness?”, Greener Management International; Winter, 44, 5-16.
 • WELCH, Eric W., Ashish Rana Yasuhumi, Mori (2003), “The Promises and Pitfalls of ISO 14001 for Competitiveness and Sustainability: A Comparison of Japan and The United States”, Greener Management International, Winter, 44, 59- 73.
 • WENNBERG, Ulrika (2002); “Global Responsibility-Towards Corporate Accountability Through Transparency”, Sustainable Development International, pp. 41-43.
 • WOLTERS, Teun (2002), ISCOM Institute For Sustainable Communuties, Greener Management Internatinal, Issue.30, 5-9.
 • WOLTERS, Teun (2003), “Transforming International Product Chains into Channels of Sustainable Production: The Imperat,ive of Sustainable Chain Management”, Greener Management International, Autumn, 43, 6-13.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38HN56GF
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esen GÜRBÜZ Bu kişi benim


Ömür DEMİRER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { deuiibfd242865, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-504X}, eissn = {2147-7973}, address = {İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Beyazıt İstanbul}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {21}, number = {1}, pages = {85 - 107}, title = {ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Esen and Demirer, Ömür} }
APA Gürbüz, E. & Demirer, Ö. (2006). ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 85-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242865
MLA Gürbüz, E. , Demirer, Ö. "ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI" . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 85-107 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242865>
Chicago Gürbüz, E. , Demirer, Ö. "ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 85-107
RIS TY - JOUR T1 - ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI AU - EsenGürbüz, ÖmürDemirer Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 107 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-504X-2147-7973 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI %A Esen Gürbüz , Ömür Demirer %T ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI %D 2006 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-504X-2147-7973 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD Gürbüz, Esen , Demirer, Ömür . "ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (Temmuz 2016): 85-107 .
AMA Gürbüz E. , Demirer Ö. ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 85-107.
Vancouver Gürbüz E. , Demirer Ö. ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 85-107.
IEEE E. Gürbüz ve Ö. Demirer , "ÜRÜNLERİN EKONOMİK SOSYAL VE ÇEVRESEL BAŞARILARININ BELİRLENMESİ: TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 85-107, Tem. 2016