PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 127 - 145, 25.07.2016

Öz

Bu araştırma, Mersin’in merkez ilçelerinde yaşayan ve farklı beslenme kültürüne sahip olan bayanların gıda ürünleri satın alma davranışlarının da farklı olup-olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiş, 800 bayan ile yüz-yüze görüşme yöntemi kullanılarak anketler yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri, Bağımsız iki grup t-testi yardımı ile test edilmiştir. Gruplar arasında geleneksel yemekleri pişirme, geleneksel yemekleri pişirme sıklığı değişkenleri açılarından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bayan tüketicilerin gıda ürünleri alışverişi yaptıkları mekanlar ve en çok satın aldıkları gıda maddeleri açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Kaynakça

 • ALTUNIŞIK, Remzi.; Recai COŞKUN; Serkan BAYRAKTAROĞLU; Engin YILDIRIM (2004), Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Adapazarı: Sakarya Kitapevi.
 • BAYTOK, Ahmet, EMREN, Ahmet, GÜREL, Nurdan, DALKIRANOĞLU, Asuman, GÜNEY, Hatice ve Hümeyra TÖRE (2001), Afyonkarahisar Mutfağı, Yayın No:10, Ankara: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Yayınları.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener(2002) Sosyal Bilimler için Veri Analizi Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • ÇAKIROĞLU, Pınar ve Yalçın SARGIN (2004), ”Küreselleşmenin Gıda Tüketimine Etkisi”, Standard, yıl:43,sayı:510,41-45.
 • ENGEL, James F.; Roger D. BLACKWELL ve Paul W. MINIARD (2000), Consumer Behavior, 8th Edition, USA: The Dryden Press.
 • ERDOĞAN, İrfan; Korkmaz ALEMDAR(2005), Popüler Kültür ve İletişim, İkinci Baskı, Ankara: Erk Yayınevi.
 • KURTULUŞ, Kemal (2004), Pazarlama Araştırmaları, Yedinci Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • LOUDON, David L., Albert J.DELLA BITTA (2003), Consumer Behavior: Concepts and Applications, 8th Edition, Singapore: Mc Graw–Hill International Edition.
 • MARSHALL, David W. (1995), Food Choice and the Consumer, London: Chapman&Hall Inc.
 • McCRACKEN, Grant (1986), “Culture and Consumption: A Theoretiral Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Good”, Journal of Consumer Research, Vol:13, June, 71- 84.
 • NAKİP, Mahir(2003), Pazarlama Araştımaları, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • ODABAŞI,Yavuz, BARIŞ, Gülfidan (2002), Tüketici Davranışı, 3. Baskı, İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • ÖZTOP, Hülya, BABAOĞUL, Müberra (2004), ”Sosyo-Ekonomik Değişimler ve Tüketim Eğilimine Etkisi”, Standard, Yıl:43, Sayı:511, 71-78.
 • SEKARAN, Uma. (2003), Research Methods for Business:A Skill Building Approach, Fourth Edition, New York: John Wiley&Sons Inc.
 • SÜRÜCÜOĞLU, Metin S., AKMAN, Mehmet (1998), ”Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Değişim Nedenleri”, Standard, Yıl:37, Sayı:439, 42-53.
 • YILMAZ, Hüseyin (1999), ”Toplumsal Kültür Farklılıklarının Uluslar Arası Pazarlama Uygulamalarına Etkileri”, Pazarlama Dünyası, Yıl:13, Sayı:75, 38-42. www.die.gov.tr/nuts/82de.xls.
 • YÜKSELEN, C.(2003), Pazarlama Araştırmaları, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

THE EFFECTS OF DIFFERENCES IN THE NOURISHMENT CULTURE ON THE PURCHASING FOODSTUFFS OF WOMEN CONSUMERS

Yıl 2006, Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1, 127 - 145, 25.07.2016

Öz

The aim of this study is to analyze the women who live in the central districts within Mersin whether have different nourishment culture and have different behaviours to purchase foodstuffs or not. For this aim, a field survey has been conducted as a pilot study on women. The hypothesis of this study were tested with the help of t-test by using the data obtained from the survey.At the end of the research it has been concluded that, there are important differences among the groups on the cooking traditional meals, the frequency of cooking traditional meals and cooking the traditional meals of Mersin.

Kaynakça

 • ALTUNIŞIK, Remzi.; Recai COŞKUN; Serkan BAYRAKTAROĞLU; Engin YILDIRIM (2004), Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Adapazarı: Sakarya Kitapevi.
 • BAYTOK, Ahmet, EMREN, Ahmet, GÜREL, Nurdan, DALKIRANOĞLU, Asuman, GÜNEY, Hatice ve Hümeyra TÖRE (2001), Afyonkarahisar Mutfağı, Yayın No:10, Ankara: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Yayınları.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener(2002) Sosyal Bilimler için Veri Analizi Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • ÇAKIROĞLU, Pınar ve Yalçın SARGIN (2004), ”Küreselleşmenin Gıda Tüketimine Etkisi”, Standard, yıl:43,sayı:510,41-45.
 • ENGEL, James F.; Roger D. BLACKWELL ve Paul W. MINIARD (2000), Consumer Behavior, 8th Edition, USA: The Dryden Press.
 • ERDOĞAN, İrfan; Korkmaz ALEMDAR(2005), Popüler Kültür ve İletişim, İkinci Baskı, Ankara: Erk Yayınevi.
 • KURTULUŞ, Kemal (2004), Pazarlama Araştırmaları, Yedinci Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • LOUDON, David L., Albert J.DELLA BITTA (2003), Consumer Behavior: Concepts and Applications, 8th Edition, Singapore: Mc Graw–Hill International Edition.
 • MARSHALL, David W. (1995), Food Choice and the Consumer, London: Chapman&Hall Inc.
 • McCRACKEN, Grant (1986), “Culture and Consumption: A Theoretiral Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Good”, Journal of Consumer Research, Vol:13, June, 71- 84.
 • NAKİP, Mahir(2003), Pazarlama Araştımaları, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • ODABAŞI,Yavuz, BARIŞ, Gülfidan (2002), Tüketici Davranışı, 3. Baskı, İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • ÖZTOP, Hülya, BABAOĞUL, Müberra (2004), ”Sosyo-Ekonomik Değişimler ve Tüketim Eğilimine Etkisi”, Standard, Yıl:43, Sayı:511, 71-78.
 • SEKARAN, Uma. (2003), Research Methods for Business:A Skill Building Approach, Fourth Edition, New York: John Wiley&Sons Inc.
 • SÜRÜCÜOĞLU, Metin S., AKMAN, Mehmet (1998), ”Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Değişim Nedenleri”, Standard, Yıl:37, Sayı:439, 42-53.
 • YILMAZ, Hüseyin (1999), ”Toplumsal Kültür Farklılıklarının Uluslar Arası Pazarlama Uygulamalarına Etkileri”, Pazarlama Dünyası, Yıl:13, Sayı:75, 38-42. www.die.gov.tr/nuts/82de.xls.
 • YÜKSELEN, C.(2003), Pazarlama Araştırmaları, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38HR93JG
Bölüm Makaleler
Yazarlar

AYŞE ŞAHİN Bu kişi benim


BURCU ŞEFİKA ÖZER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 21 Sayı: 1 - Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { deuiibfd242868, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-504X}, eissn = {2147-7973}, address = {İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Beyazıt İstanbul}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {21}, number = {1}, pages = {127 - 145}, title = {BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Şahin, AYŞE and Özer, BURCU ŞEFİKA} }
APA Şahin, A. & Özer, B. Ş. (2006). BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 127-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242868
MLA Şahin, A. , Özer, B. Ş. "BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 127-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22751/242868>
Chicago Şahin, A. , Özer, B. Ş. "BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2006 ): 127-145
RIS TY - JOUR T1 - BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - AYŞEŞahin, BURCU ŞEFİKAÖzer Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 145 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-504X-2147-7973 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A AYŞE Şahin , BURCU ŞEFİKA Özer %T BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2006 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-504X-2147-7973 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin, AYŞE , Özer, BURCU ŞEFİKA . "BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (Temmuz 2016): 127-145 .
AMA Şahin A. , Özer B. Ş. BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 127-145.
Vancouver Şahin A. , Özer B. Ş. BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 21(1): 127-145.
IEEE A. Şahin ve B. Ş. Özer , "BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 127-145, Tem. 2016