e-ISSN: 2822-6755
Başlangıç: 2022
Yayımcı: Dicle Üniversitesi
Kapak Resmi
 

1984 yılından itibaren yayınlanmakta ve 1990 yılından itibaren arşivlenmekte olan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi; Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel basılı yayın organıdır. Yeni yayın hayatına Dicle Dental Journal (eISSN: 2822-6755) ismi ile elektronik ortamda devam edecektir. Dergimizde kaynak gösteriminde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren AMA 11 stili kullanılacaktır.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, diş hekimliğinin tüm alanlarında özgün makale, derleme, olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlar. Derginin kapsamını; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Çocuk Diş Hekimliği, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji bilim dallarında makaleler oluşturur.  2022 yılından itibaren internet ortamında makale ve dergilerin PDF formatı https://www.dicledentj.com adresinde arşivlenmektedir. 

Hedef Kitle
Dicle Dental Journal'in hedef kitlesi; sağlık bilimlerinde çalışan uzmanlar, hekimler ile bu alanlara ilgi duyan diğer tüm sağlık profesyonelleridir

Hedefler ve Kapsam
Dicle Dental Journal, hakemli ve "çift kör" şekilde makaleleri değerlendiren tarafsız, bağımsız bir bilimsel dergidir. Dicle Dental Journal klinik ve cerrahi retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derleme, vaka raporu, editöryal yorumlar/tartışma, editöryal yazılar, bilimsel mektuplar, cerrahi teknikler, ayırıcı tanı, orijinal görüş, teşhis, kitap değerlendirmeleri, sorular/cevaplar ve dergi alanında gündemi belirleyen güncel konularla bilimsel gelişmeyi desteklemeyi ve okuyucular arasında bilgi alışverişinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Dergi Adı
Dicle Dental Journal

Yayın Dili
İngilizce

E-ISSN
2822-6755

Dergi Kısaltması
Dicle Dent J

Yayın Dönemi
3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)
Dergi sayısının yayın tarihi, yayın dönemi aylarının ilk haftalarıdır. Ancak derginin sayısının baş editör kararı ile bir hafta erken çıkması da mümkündür.

Yayına Başlama Tarihi
1984

Yayın Türü

Süreli Yayın

Dergi E-posta Adresi
dicledental@medihealthacademy.com

Dergi İmtiyaz Sahibi
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye

Dergi Yönetim Yeri ve Adresi
MediHealth Academy Yayıncılık,Tıbbi Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti - SBÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Gülhane Yerleşkesi Emrah Mah. General Tevfik Sağlam Cad. No: 2/67 İç Kapı No: 101/P Keçiören, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 532 061 96 80
E-posta: mha@medihealthacademy.com
Web: http://www.medihealthacademy.com