PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türk akademisyenler için İngilizce kelime listesi

Yıl 2018, Cilt 169, Sayı 1, 5 - 20, 01.03.2018

Öz

Bu çalışmada, ÖSYM tarafından son 10 yıl içinde akademisyenlere yönelik olarak uygulanmış olan İngilizce Yabancı Dil Sınavlarında yer alan kelimelerin güvenilir ve pedagojik açıdan geçerli bir listesini oluşturmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, 2000- 2009 yıllarıarasında Sosyal Bilimler alanında yapılmış olan 19 adet ÜDS sınavını kapsayan bir metin bankası oluşturulmuş, ve bu metinlerin Heatley& Nation (1994) tarafından geliştirilmiş olan Range yazılımı kullanılarak taranmasıyla kelime listeleri elde edilmiştir. Söz konusu kelime listeleri toplam 43 tane olup 4,452 kelime içermektedir. Listeler kullanıcılar için daha yararlı olmalarını sağlamak amacıyla üç kritere göre sıralanmıştır: sınav sayısı, İngilizce’deki kullanım sıklığı ve ÜDS’deki kullanım sıklığı. İngilizce’nin gramerine ait olan kelimelerle, İngilizce ve Türkçe’de benzer olan kelimeler ayrı olarak listelenmiştir. ÜDS sınavları 2013 yılında sonlandırılmış olmakla birlikte, bugün uygulamada olan YDS sınavına içerik olarak büyük benzerlik gösterdiğinden YDS sınavına hazırlık bakımından ÖSYM tarafından daha önce yayınlanmış olan ÜDS testleri hala geçerliliğini korumaktadır. ÖSYM’nin YDS testlerinin tamamını yayınlamama politikası (sadece %10) da geçmiş ÜDS testlerinin önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada oluşturulan listeler YDS’ye hazırlık için geçerli olmakla birlikte, çalışma listesi olarak hazırlanmadığından doğrudan bu amaçla kullanımı uygun değildir.

Kaynakça

 • Cobb,T. Text-Based Range . Accessed on 27 March 2013 at http://www.lextutor.ca/range/range_ text/, an adaptation of Heatley& Nation’s (1994) Range.
 • Çevik, K.K. &Koçer, H.E. ( 2012). Mobil cihaz tabanlı yabancı dilde kelime öğrenme uygulaması. Journal of Technical- OnLine, 11(2), 60-70.
 • Gilner, L. & Morales, F. (2005). The English function words set. Accessed on 13 January, 2013 at http://www.sequencepublishing.com
 • Heatley, A. and Nation, P. (1994). Range. Victoria University of Wellington, NZ. Accessed on 7 February, 2012 at http://www.vuw.ac.nz/lals/.
 • Higgins, J. & Higgins, M. (updated 2012). Function words. Accessed on 13 January, 2013 at http:// myweb.tiscali.co.uk/wordscape/museum/funcword.html
 • Kondrak, G. (2005). N-gram similarity and distance.Proceedings of the Twelfth International Conference on String Processing and Information Retrieval (SPIRE 2005), Buenos Aires, Argentina. pp. 115-126. Accessed on 29 March, 2013 at http://webdocs.cs.ualberta. ca/~kondrak/papers/spire05.pdf
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2007). Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 101-112.
 • Molnar, T. (2010).Cognate recognition and L3 vocabulary acquisition.ActaUniversitatisSapientiae, Philologica,2 (2), 337-349.
 • Nation, I. S. P. (2004).A study of the most frequent word families in the British National Corpus. In Bogaards, P. &Laufer, B. (Eds.), Vocabulary in a Second Language: Selection, Acquisition, and Testing. Amsterdam: John Benjamins.pp. 3-13.
 • Nagy, W. E., Garcia, G. E., Durgunogulu, A. Y., &Hancin-Bhatt, B. (1993). Spanish-English bilingual students’ use of cognates in English reading. Journal of Reading Behavior, 25, 241-258.
 • Nation, I.S.P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yavuzer, H. & Göver, İ. H. (2012) Akademik personelin yabancı dil durumu ve yabancı dil sınavlarına bakışı: Nevşehir örneği. NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 136-158.

An English Word List for Turkish Academics

Yıl 2018, Cilt 169, Sayı 1, 5 - 20, 01.03.2018

Öz

The present study describes the compilation of reliable and pedagogically viable word lists from a corpus of 19 English proficiency tests officially administerd by OSYM over a period of 10 years. The lists were intended for current and prospective academics in Turkish universities. The corpus consisted of previous ÜDS tests for social sciences and the word lists were generated using the Range Program (Heatley& Nation, 1994). The analysis revealed 4,452 different words which were later divided into 43 smaller-size lists. The lists contained an average of 99 words (between 185 and 41 words). They were graded in usefulness according to three criteria: ÜDS range, BNC frequency and ÜDS frequency. Function words and cognates were put into separate lists. Although ÜDS has been abolished and replaced by YDS in 2013, the words lists based on ÜDS are still relevant for YDS as the two tests are very similar in content measuring similar language skills. On the other hand, past YDS tests are not released in full to the public, and the published sections are not sufficient for making reliable word lists. ÜDS lists were, therefore, suggested as usable for study towards YDS. It was cautioned, however, that the lists were mere word lists and not study lists.

Kaynakça

 • Cobb,T. Text-Based Range . Accessed on 27 March 2013 at http://www.lextutor.ca/range/range_ text/, an adaptation of Heatley& Nation’s (1994) Range.
 • Çevik, K.K. &Koçer, H.E. ( 2012). Mobil cihaz tabanlı yabancı dilde kelime öğrenme uygulaması. Journal of Technical- OnLine, 11(2), 60-70.
 • Gilner, L. & Morales, F. (2005). The English function words set. Accessed on 13 January, 2013 at http://www.sequencepublishing.com
 • Heatley, A. and Nation, P. (1994). Range. Victoria University of Wellington, NZ. Accessed on 7 February, 2012 at http://www.vuw.ac.nz/lals/.
 • Higgins, J. & Higgins, M. (updated 2012). Function words. Accessed on 13 January, 2013 at http:// myweb.tiscali.co.uk/wordscape/museum/funcword.html
 • Kondrak, G. (2005). N-gram similarity and distance.Proceedings of the Twelfth International Conference on String Processing and Information Retrieval (SPIRE 2005), Buenos Aires, Argentina. pp. 115-126. Accessed on 29 March, 2013 at http://webdocs.cs.ualberta. ca/~kondrak/papers/spire05.pdf
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2007). Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 101-112.
 • Molnar, T. (2010).Cognate recognition and L3 vocabulary acquisition.ActaUniversitatisSapientiae, Philologica,2 (2), 337-349.
 • Nation, I. S. P. (2004).A study of the most frequent word families in the British National Corpus. In Bogaards, P. &Laufer, B. (Eds.), Vocabulary in a Second Language: Selection, Acquisition, and Testing. Amsterdam: John Benjamins.pp. 3-13.
 • Nagy, W. E., Garcia, G. E., Durgunogulu, A. Y., &Hancin-Bhatt, B. (1993). Spanish-English bilingual students’ use of cognates in English reading. Journal of Reading Behavior, 25, 241-258.
 • Nation, I.S.P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yavuzer, H. & Göver, İ. H. (2012) Akademik personelin yabancı dil durumu ve yabancı dil sınavlarına bakışı: Nevşehir örneği. NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 136-158.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Meral ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 169, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Öztürk, M. (2018). An English Word List for Turkish Academics . Dil Dergisi , 169 (1) , 5-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder/issue/47672/602241