Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Using TV Commercials in TeachingKorean as a Foreign Language

Yıl 2018, Cilt 169, Sayı 1, 143 - 156, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000250

Öz

Number of people who want to learn Korean is increasing rapidly and teaching Korean as a foreign language has been expanding and gradually becoming a significant field in Turkey. For an effective language teaching new strategies and teaching methods need to be developed in order to develop students’language and critical thinking skills.. TV commercials can be seen as rich resources for all language skills, vocabulary grammar and cultural components. If adapted and used properly, TV commercials can help students to expand their linguistic abilities and cultural knowledge. Also learning through TV commercials creates interest and highly motivates foreign language learners. This paper aims to present a perspective as to how TV advirtesements can be utilized in teaching Korean as a foreign language. In order to observe the contribition of TV commercials to the Korean language teaching and also learning small questionnarie has been conducted to the students. The participants of this study comprises of 44 students who learn Korean at Ankara University. The data obtained from their answers were defined with their percentage. According to the data obtained from this study implications of using advertisements in the classroom as a rich source of useful material for teaching the creative use of language have been discussed.and suggestions have been done for future studies.

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2004). Konuşulan Otantik Bir Dil Kaynağı olarak Televizyon Reklamlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı 38, 198-211
 • Cheon, S.O. (2010). Chef Korean. Langpl, Seoul, Korea.
 • Gökmen, M. E., (2005), “YabancıDil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç”, Dil Dergisi-128, 69-77
 • İnan, K. (2012). Yabancı Dil Öğretimi Ve Diziler Bağlamında Güney Kore Televizyon Dizilerinin Türkiye’de Kore Dili ve Kültürünün Tanıtımına Katkısı, Journal of The Institute of The Middle East Studies/ Hankuk University Seoul, 31 (2), 177-204
 • Jeon, H. G. (2008). A Study on Integrated Method of Teaching and Learning Korean Using TV Commercials, Hanyang Üniversitesi, Basılmamış Yüksek lisans tezi.
 • Li, S. (2011). A Study on Teaching Methods of Korean Language UsingTV Commercials, Sejong Üniversitesi,Basılmamış Yüksek lisans tezi.
 • Shin, M. Y. (2007). A study of instructional models for Korean Language Education in class using Public Advertisements, Kyung Hee Üniversitesi, Basılmamış Yüksek lisans tezi.
 • Smith, a, Rawley L.,A. (1997), Using TV Commercials to Teach Listening and Critical Thinking, The Journal of the Imagination in Language. 98-103.
 • Strauss, S. (1999). Using Television Commercials as Aids for Teaching Language, Grammar, and Culture. The Korean Language in America, 3, 235-252.
 • Tutaş, N. (2010). Style and the Creative Use of Language in Advertisements, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 50, 2. 283-299.
 • Wang, H.S. (2000). Culture, Commercials and Teaching Korean, Journal of Korean Language Education, 11. 1, 85-109.

Tv reklamlarının yabancı dil olarak Korece öğretiminde kullanımı

Yıl 2018, Cilt 169, Sayı 1, 143 - 156, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000250

Öz

Türkiye’de Korece öğrenmek isteyen kişilerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve yabancı dil olarak Korece öğretimi alanı giderek önemli bir çalışma olmaktadır. Etkili bir dil öğretimi için öğrencilerin dilsel becerilerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı yeni öğretim stratejileri geliştirilmelidir. Televizyon reklamları tüm dilsel beceriler, sözcük dağarcığı, dilbilgisi ve kültürel öğeler için zengin bir kaynaktır. Doğru seçildiğinde ve doğru bir biçimde uygulandığında reklamlar, öğrencilerin dilsel becerilerini ve kültürel yeterliliklerini geliştirmede yardımcı olur. Bu çalışma, reklamların yabancı dil olarak Korece öğretiminde TV reklamlarından nasıl faydalanılabileceği konusunda bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Reklamların Korece öğretimindeki etkilerini gözlemleyebilmek için Korece öğrenen öğrencilere küçük bir sormaca uygulanmıştır. Çalışmanın evreni Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında öğrenim görmekte olan 44 öğrenci oluşturmaktadır. Sormacalardan elde edilen veriler yüzdelik oranları belirtilerek yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre reklamların sınıf ortamında, dilin yaratıcı kullanımını gösterme konusunda ne kadar kullanışlı bir kaynak olduğu tartışılarak ileride yapılacak olan çalışmalar için öneriler sunulmuştur

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2004). Konuşulan Otantik Bir Dil Kaynağı olarak Televizyon Reklamlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı 38, 198-211
 • Cheon, S.O. (2010). Chef Korean. Langpl, Seoul, Korea.
 • Gökmen, M. E., (2005), “YabancıDil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç”, Dil Dergisi-128, 69-77
 • İnan, K. (2012). Yabancı Dil Öğretimi Ve Diziler Bağlamında Güney Kore Televizyon Dizilerinin Türkiye’de Kore Dili ve Kültürünün Tanıtımına Katkısı, Journal of The Institute of The Middle East Studies/ Hankuk University Seoul, 31 (2), 177-204
 • Jeon, H. G. (2008). A Study on Integrated Method of Teaching and Learning Korean Using TV Commercials, Hanyang Üniversitesi, Basılmamış Yüksek lisans tezi.
 • Li, S. (2011). A Study on Teaching Methods of Korean Language UsingTV Commercials, Sejong Üniversitesi,Basılmamış Yüksek lisans tezi.
 • Shin, M. Y. (2007). A study of instructional models for Korean Language Education in class using Public Advertisements, Kyung Hee Üniversitesi, Basılmamış Yüksek lisans tezi.
 • Smith, a, Rawley L.,A. (1997), Using TV Commercials to Teach Listening and Critical Thinking, The Journal of the Imagination in Language. 98-103.
 • Strauss, S. (1999). Using Television Commercials as Aids for Teaching Language, Grammar, and Culture. The Korean Language in America, 3, 235-252.
 • Tutaş, N. (2010). Style and the Creative Use of Language in Advertisements, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 50, 2. 283-299.
 • Wang, H.S. (2000). Culture, Commercials and Teaching Korean, Journal of Korean Language Education, 11. 1, 85-109.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Pınar ALTUNDAĞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 169, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Altundağ, P. (2018). Tv reklamlarının yabancı dil olarak Korece öğretiminde kullanımı . Dil Dergisi , 169 (1) , 143-156 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000250