Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Use of Grammatical Possession in Spanish (L2) by Turkish Students (L1) –An Empirical Study

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 2, 31 - 44, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000232

Öz

The Use of Grammatical Possession in Spanish (L2) by Turkish Students (L1) –An Empirical StudyThis empirical study explores the acquisition of the three main structures to express the grammatical possession in Spanish— the verb tener, the possessive adjectives and the prepositional syntagma with the structure “article + possessum + de + owner”— in a group of students whose L1 is the Turkish language. Our objective is to understand the reasons and the hypothesis that brought each of the students to make the final decisions, sometimes correctly and sometimes incorrectly, at the time of expressing the grammatical possession in Spanish. In order to do this, we have focused on the errors made by the students when using these structures with the aim of evaluating the level of acquisition of the structures, identifying which structures create more problems at the time of production and explaining the reasons why these errors are made

Kaynakça

 • Arrufat Mignorance, Y. (2010). How to deal with language transfer in the English classroom. Eduinnova, www. eduinnova.es/mar2010/how_to_deal.pdf.
 • Bhela, B. (1999). Native language interference in learning a second language: Exploratory case studies of native language interference with target language usage. International Education Journal, vol. 1, nº 1, p. 22-31.
 • Broeder , M. (1992). Possession in a New Language. Applied Linguistics. Vol. 13, p. 100-18.
 • Corder, S.P. (1981). Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University Press.
 • Fernández, S. (1997). Interlengua y Análisis de Errores en el Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, S.A.
 • Krashen, S.D. (1985). The Input Hypothesis: issues and implications. London: Longman.
 • Luk, Z.P., Shirai, Y. (2009). Is the Acquisition Order of Grammatical Morphemes Imperious to L1 Knowledge? Evidence from the Acquisition of Plural –s, Articles, and Possessive ´s. Language Learning, vol. 59, nº 4, p. 721-754.
 • Martínez González, J. (2014). La adquisición de la posesión gramatical: La influencia del inglés (L1) en estudiantes de español (L2). Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 8(0).
 • Minier, R.J. (2008). The Acquisition of Spanish Possessive Adjectives by Beginning Adult Learners of Spanish. Honor theses. Paper 2159. http:/scholarworks.wmich.edu/honors_theses/2159/
 • Schachter, J. (1983). A new account on language transfer. In S. Grass & L. Selinker (Eds.). Language transfer in language learning (p.98-111). Rowley, MA: Newbury House.
 • Seiler, H. (1983). Possession as an Operational Dimension of Language. Tübingen: Narr.
 • Van de Craats, Ineke, Corver, Norbert, & Van Hout, Roeland (2000). Conservation of grammatical
 • knowledge: on the acquisition of possessive noun phrases by Turkish and Moroccan learners of Dutch. Linguistics 38–2 (2000), 221–314.

İspanyolcada iyelik yapılarının anadili Türkçe olan öğrenciler (D2E) tarafından kullanımı -bir alan çalışması-

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 2, 31 - 44, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000232

Öz

Bu alan çalışması, anadili Türkçe olan İspanyolca öğrencilerinin İspanyolcada iyelikleri ifade etmek için kullanılan üç ana yapı olan “tener” eylemini, iyelik sıfatlarını ve “tanımlık+ sahip olunan şey + de+sahip olan kişi” yapısından oluşan ilgeç diziminin edinimini incelemektedir. Öğrencilerin her birinin iyelik yapılarını ifade etme aşamasında kimi zaman doğru kimi zaman yanlış karar vermelerindeki neden ve varsayımların anlaşılması hedeflenmektedir. Bu amaçla bu yapıların edinim düzeyini değerlendirmek, kullanım sırasında hangi yapıların daha fazla sorun yarattığını belirlemek ve hataların nedenlerini açıklamak amacıyla bu yapıları kullanırken öğrencilerin yaptıkları hatalara odaklanılmıştır

Kaynakça

 • Arrufat Mignorance, Y. (2010). How to deal with language transfer in the English classroom. Eduinnova, www. eduinnova.es/mar2010/how_to_deal.pdf.
 • Bhela, B. (1999). Native language interference in learning a second language: Exploratory case studies of native language interference with target language usage. International Education Journal, vol. 1, nº 1, p. 22-31.
 • Broeder , M. (1992). Possession in a New Language. Applied Linguistics. Vol. 13, p. 100-18.
 • Corder, S.P. (1981). Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University Press.
 • Fernández, S. (1997). Interlengua y Análisis de Errores en el Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, S.A.
 • Krashen, S.D. (1985). The Input Hypothesis: issues and implications. London: Longman.
 • Luk, Z.P., Shirai, Y. (2009). Is the Acquisition Order of Grammatical Morphemes Imperious to L1 Knowledge? Evidence from the Acquisition of Plural –s, Articles, and Possessive ´s. Language Learning, vol. 59, nº 4, p. 721-754.
 • Martínez González, J. (2014). La adquisición de la posesión gramatical: La influencia del inglés (L1) en estudiantes de español (L2). Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 8(0).
 • Minier, R.J. (2008). The Acquisition of Spanish Possessive Adjectives by Beginning Adult Learners of Spanish. Honor theses. Paper 2159. http:/scholarworks.wmich.edu/honors_theses/2159/
 • Schachter, J. (1983). A new account on language transfer. In S. Grass & L. Selinker (Eds.). Language transfer in language learning (p.98-111). Rowley, MA: Newbury House.
 • Seiler, H. (1983). Possession as an Operational Dimension of Language. Tübingen: Narr.
 • Van de Craats, Ineke, Corver, Norbert, & Van Hout, Roeland (2000). Conservation of grammatical
 • knowledge: on the acquisition of possessive noun phrases by Turkish and Moroccan learners of Dutch. Linguistics 38–2 (2000), 221–314.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Julia MARTÍNEZ GONZÁLEZ Bu kişi benim
* Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD.


Ceren KARACA Bu kişi benim
** Arş. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD.

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Martínez González, J. & Karaca, C. (2016). İspanyolcada iyelik yapılarının anadili Türkçe olan öğrenciler (D2E) tarafından kullanımı -bir alan çalışması- . Dil Dergisi , 167 (2) , 31-44 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000232