Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Les Etudes D’Armenologie En Dehors De L’Armenie

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 2, 55 - 67, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000234

Öz

Dans ce travail, en examinant les curriculums, on a évalué les études d’arménologie faites dans les universités qui se trouvent en dehors de l’Arménie. L’Arménien qui est considéré comme une branche indépendante des langues indo-européennes, a actuellement deux dialectes : l’Arménien oriental et l’Arménien occidental. Les études de l’enseignement de l’arménien étant la langue étrangère maintiennent sur ces deux dialectes. En général, l’arménien est préféré par les gens qui sont de l’ethnicité arménienne –des gens qui parlent l’arménien comme la langue maternelle-. Les matériaux utilisés pour l’enseignement de cette langue étaient en langue russe avant l’année 1991. Après la proclamation de l’indépendance de la République arménienne en se séparant de l’Union des républiques socialistes soviétiques, on a commencé la préparation des matériaux pour des gens qui parlent l’anglais. Dans cet article, on examine les curriculums des 13 universités qui fontdes études d’arménologie : 8 de ces universités sont situées aux Etats-Unis et les autres en France, en Angleterre, en Belgique, en Bulgarie, au Liban. Egalement, on a évalué 3 universités qui font des études en domaine de la langue et culture Arménienne en Turquie. Dans ces universités situées dans les régions où vivent intensément les arméniens, on fait non seulement des cours de la langue arménienne, mais aussi des cours sur la culture, la linguistique, l’histoire et la politique arménienne.

Kaynakça

  • Kitaplar: Meillet, A. (1936), Esquisse d’une Grammaire comparée de l’Arménien classique,Vienne: Mekhitaristes.
  • RA Ministry of Education and Science Yerevan State Linguistic University After V. Brusov (2008).
  • Language Education Policy Profile Country Report, Yerevan: Yerevan State Linguistic University. İnternet belgeleri: Aprehamian, A.(2010).Histoire de la Langue arménienne. http://www.western-armenia.eu/Hayotslezou/histoire.pdf adresinden 28 Ocak 2017 tarihinde indirilmiştir.
  • Feydit, F., Donabédian, A.(2005). La Langue; Origine et Etapes du Développement de la

Ermenistan dışındaki üniversitelerde yürütülen Armenoloji çalışmaları

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 2, 55 - 67, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000234

Öz

Bu çalışmada Ermenistan dışında bulunan yüksek öğretim kurumlarında yürütülen Armenoloji çalışmaları, ders müfredatları incelenerek değerlendirilmiştir. Hint-Avrupa dil ailesinin bağımsız bir kolu olarak kabul edilen Ermenice, günümüzde Doğu Ermenice ve Batı Ermenice olmak üzere iki ayrı lehçeye ayrılmaktadır. Ermenicenin yabancı dil olarak öğretimi konusundaki çalışmalar, bu iki lehçe üzerinden sürdürülmektedir. Genel olarak etnik kökeni Ermeni olan, dolayısıyla da bu dili anadil olarak kullanan kişiler tarafından eğitim dili olarak benimsenen Ermenicenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda yapılan çalışmaların tarihi çok eskilere dayanmaz. 1991 yılından önce sadece Rusça konuşan kişiler için hazırlanmış olan ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden sonra geliştirilmeye başlanan yabancı dil olarak Ermenicenin öğretimi ile ilgili materyaller, genellikle İngilizce konuşan kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Makalede, Armenoloji çalışmaları sürdürmekte olan 13 üniversite incelenmektedir. Bu üniversitelerin 8’i Amerika Birleşik Devletleri’nde, diğerleri ise Fransa, İngiltere, Belçika, Bulgaristan ve Lübnan’da bulunmaktadır. Ayrıca çalışmada, Türkiye’de Ermeni dili ve kültürü alanında eğitim veren 3 üniversitenin müfredatları da değerlendirilmektedir. Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bilinen bölgelerde bulunan bu üniversitelerin birçoğunda Ermenice derslerinin yanı sıra, Ermeni kültürü, dilbilimi, tarihi, siyaseti gibi konulara ilişkin dersler de bulunmaktadır

Kaynakça

  • Kitaplar: Meillet, A. (1936), Esquisse d’une Grammaire comparée de l’Arménien classique,Vienne: Mekhitaristes.
  • RA Ministry of Education and Science Yerevan State Linguistic University After V. Brusov (2008).
  • Language Education Policy Profile Country Report, Yerevan: Yerevan State Linguistic University. İnternet belgeleri: Aprehamian, A.(2010).Histoire de la Langue arménienne. http://www.western-armenia.eu/Hayotslezou/histoire.pdf adresinden 28 Ocak 2017 tarihinde indirilmiştir.
  • Feydit, F., Donabédian, A.(2005). La Langue; Origine et Etapes du Développement de la

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Doğanay ERYILMAZ Bu kişi benim
* Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Eryılmaz, D. (2016). Ermenistan dışındaki üniversitelerde yürütülen Armenoloji çalışmaları . Dil Dergisi , 167 (2) , 55-67 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000234