PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hilda Doolittle’in Helen in Egypt Adlı Eserinde Helen Mitinin Yeniden Yazımı ve Yeni Bir Kadın Söylemi

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1, 5 - 20, 01.03.2016

Öz

Hilda Doolittle’in Helen in Egypt Adlı Eserinde Helen Mitinin Yeniden Yazımı ve Yeni Bir Kadın SöylemiBu makalede daha çok isminin baş harfleriyle (H.D.) tanınan Amerikalı şair Hilda Doolittle’ın Helen in Egypt adlı epik şiirini eserin Helen karakterini revizyonist mit yaratımı aracılığıyla hangi yönlerden yeniden yapılandırdığı ve hangi açıdan yeni bir kadın söylemi oluşturduğu incelenmektedir.H.D., Troy’lu Helen’in antik çağda yaratılan öyküsünü batı dünyasının erkek egemen öykülerine tezat oluşturacak bir şekilde yeniden işleyerek, Helen karakterine yeni bir kadın kimliği, yeni bir kadın söylemi, yeni bir kadın deneyimi, kadına özgü yeni bir görüş ve yeni bir kendini keşfetme arayışı kazandırmak amacıyla şiirin mekanını Mısır olarak seçer. H.D. gözden geçirerek değiştirdiği Helen’in yeniden oluşturulan kimliğinde Helen’in konuşabilen özne durumuna gelmesini ön plana çıkarmaktadır. H.D.’nin Helen’e kazandırdığı bu yeni konum toplumsal cinsiyet normları arasındaki bölünmeyi ortadan kaldırmayı amaçlamakta ve ilk mitteki suçlama ve nefret dolu söylemlerden kendisini arındırabilmesi amacıyla Helen’in kimliğini yenilemesine yardım etmektedir. Helen mitini kadın bakış açısıyla yeniden gözden geçirmesi H.D.’ye batının erkek egemen edebiyat geleneğini terk ederek, kısıtlamalar ve baskılar olmadan yeni bir kadın kimliği yaratımını kutlamasına olanak vermektedir

Kaynakça

 • Beasley, Rebecca. (2007). Theorists Of Modernist Poetry: T.S. Eliot, T.E. Hulme, Ezra Pound. London and New York: Routledge.
 • Bloom, Clive. (1995). Introduction. In Clive Bloom and Brian Docherty (eds). American Poetry: The Modernist Ideal. London: Macmillan Press, LTD.
 • Collecott, Diana. (1999). H.D. and Sapphic Modernism: 1910-1950. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Doolittle, Hilda. (1961). Helen in Egypt. U.S.A.: A New Directions Book.
 • DuPlessis, Rachel Blau. (2007). H.D. and Revisionary Myth-making. In Alex Davis and Lee M. Jenkins (eds). The Cambridge Companion to Modernist Poetry. New York: Cambridge University Press.
 • Friedman, Susan Stanford. (1990). Creating a Women’s Mythology. In Susan Stanford Friedman and Rachel DuPlessis (eds). Signets: Reading H.D. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
 • Gregory, Horace. (1961). Introduction. In Helen in Egypt. U.S.A.: A New Directions Book.
 • Guest, Barbara. (1984). Herself Defined: The Poet H.D. and Her World. New York: Doubleday and Company, Inc.
 • Kristeva, Julia. (1984). Revolution in Poetic Language. Translated by M. Waller. New York: Columbia University Press.
 • Ostriker, Alicia. (1982). The Thieves of Language: Women Poets and Revisionist Mythmaking. Signs, 8, 68-90.
 • Pinch, Geraldine. (2002). Handbook of Egyptian Mythology. California: ABC-CLIO.
 • Remler, Pat. (2006). Egyptian Mythology: A to Z. New York: Facts on File, Inc.
 • Rich, Adrienne. (1995). On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose 1966-1978. New York: W. W. Norton.
 • Williams, William Carlos. (1969). The Poem as a Field of Action. In Selected Essays. New York: New Directions.

Revision of Helen’s Myth and a New Female Discourse in Hilda Doolittle’s Helen in Egypt

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1, 5 - 20, 01.03.2016

Öz

This article analyzes the American poet Hilda Doolittle’s (H.D.) later work Helen in Egypt (1961) with a specific emphasis on the ways in which she reconstructs Helen’s identity and a new female discourse by revisionist mythmaking. H.D. reworks the classical story of Helen of Troy and situates Helen in Egypt in an attempt to transform the old patriarchal myths to novel definitions of feminine identity, female discourse, female experience, female vision, and a female quest, which are all antithetical to the androcentric myths of the western world. H.D. foregrounds the reconstruction of Helen’s identity in a revised myth in which Helen becomes the speaking subject. This new position that H.D. places Helen aims to eliminate the schism between gender norms and help Helen rebuild a new identity that is free from the accusations and hatred in the original myth. Revising Helen’s myth from the feminine perspective enables H.D. to abandon the androcentric vision of the western literary tradition and to celebrate a novel female identity without restrictions and repressions

Kaynakça

 • Beasley, Rebecca. (2007). Theorists Of Modernist Poetry: T.S. Eliot, T.E. Hulme, Ezra Pound. London and New York: Routledge.
 • Bloom, Clive. (1995). Introduction. In Clive Bloom and Brian Docherty (eds). American Poetry: The Modernist Ideal. London: Macmillan Press, LTD.
 • Collecott, Diana. (1999). H.D. and Sapphic Modernism: 1910-1950. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Doolittle, Hilda. (1961). Helen in Egypt. U.S.A.: A New Directions Book.
 • DuPlessis, Rachel Blau. (2007). H.D. and Revisionary Myth-making. In Alex Davis and Lee M. Jenkins (eds). The Cambridge Companion to Modernist Poetry. New York: Cambridge University Press.
 • Friedman, Susan Stanford. (1990). Creating a Women’s Mythology. In Susan Stanford Friedman and Rachel DuPlessis (eds). Signets: Reading H.D. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
 • Gregory, Horace. (1961). Introduction. In Helen in Egypt. U.S.A.: A New Directions Book.
 • Guest, Barbara. (1984). Herself Defined: The Poet H.D. and Her World. New York: Doubleday and Company, Inc.
 • Kristeva, Julia. (1984). Revolution in Poetic Language. Translated by M. Waller. New York: Columbia University Press.
 • Ostriker, Alicia. (1982). The Thieves of Language: Women Poets and Revisionist Mythmaking. Signs, 8, 68-90.
 • Pinch, Geraldine. (2002). Handbook of Egyptian Mythology. California: ABC-CLIO.
 • Remler, Pat. (2006). Egyptian Mythology: A to Z. New York: Facts on File, Inc.
 • Rich, Adrienne. (1995). On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose 1966-1978. New York: W. W. Norton.
 • Williams, William Carlos. (1969). The Poem as a Field of Action. In Selected Essays. New York: New Directions.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nisa H. GÜZEL KÖŞKER>
* Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güzel Köşker, N. H. (2016). Hilda Doolittle’in Helen in Egypt Adlı Eserinde Helen Mitinin Yeniden Yazımı ve Yeni Bir Kadın Söylemi . Dil Dergisi , 167 (1) , 5-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder/issue/47676/602263