Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Stylistic Comparison of The Comedies by William Shakespeare and Ben Jonson: Incongruity in Terms of Conversational Turn-Taking Principles

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1, 21 - 38, 01.03.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000227

Öz

A Stylistic Comparison of The Comedies by William Shakespeare and Ben Jonson: Incongruity in Terms of Conversational Turn-Taking PrinciplesConversational turn-taking principles are pragmatic principles that must be obeyed by people in order to carry out healthy and successful communication. These turn-taking principles, outlined by Sociologists Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff and Gail Jefferson, are often violated in everyday conversation. Deviations from expected turn-taking principles can be observed not only in everyday conversation but also in fictional dialogues in fictional texts. Incongruity arising from these deviations forms the basis of the language of comedy. Within the context of this paper, the comedies of William Shakespeare and Ben Jonson, two great playwrights of the Renaissance Period, will be analysed in terms of conversational turn-taking principles and deviations from these expected principles. This paper aims at analysing The Comedy of Errors, Love’s Labour’s Lost and As You Like It by William Shakespeare and Every Man in His Humour, Volpone: Or, The Fox and The Alchemist by Ben Jonson from this perspective

Kaynakça

 • Baldick, C. (2001) The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford UP.
 • Brown, G., & Yule, G. (1983) Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge UP.
 • Herman, V. (1998) Turn Management in Drama. In J. Culpeper, M. Short and P. Verdonk (eds.) Exploring the Language of Drama, From Text to Context. London: Routledge.
 • Jonson, B. (1886) Volpone. Plays and Poems. London: George Routledge, 101-191.
 • ______. (1903) The Alchemist. Ed. H.C. Hart. London: De La More.
 • ______. (1919) Every Man in His Humour. Oxford: Clarendon.
 • Sacks, H., Schegloff, E., & Jefferson, G. (1974) A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. Language. 50.4, 696-735.
 • Shakespeare, W. (2014) Aşkın Emeği Boşuna. Özdemir Nutku (çev.). İstanbul: İş Bankası.
 • ______. (2014) Yanlışlıklar Komedyası. Özdemir Nutku (çev.). İstanbul: İş Bankası.
 • ______. (2007) Size Nasıl Geliyorsa. Bülent Bozkurt (çev.). İstanbul: Remzi.
 • West, C., & Zimmerman, D. H. (1985) Gender, Language and Discourse. In T. A. Van Dijk (ed.) Handbook of Discourse Analysis. London: Academic, 103-124.

William Shakespeare ve Ben Jonson’ın komedyalarının biçembilimsel karşılaştırması: İletişimsel söz sırası ilkelerinde uyumsuzluk

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1, 21 - 38, 01.03.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000227

Öz

Karşılıklı iletişimin sağlıklı ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için uyulması gereken edimbilimsel ilkelerden biri de ‘iletişimsel söz sırası’ ilkeleridir. Sosyolog Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff ve Gail Jefferson’ın ana hatlarını çizdiği bu söz sırası ilkeleri günlük hayattaki iletişimde sıklıkla ihlal edilir. Bu ilkelerin ihlali sonucu ortaya çıkan ‘sapmalara’ yalnızca gerçek hayattaki iletişimde değil kurgusal metinlerdeki kurgusal diyaloglarda da sıklıkla rastlanır. Bu ilkelerden sapılması durumda ortaya çıkan ‘uyumsuzluklar’ bilhassa komedya dilinin temelini oluşturur. Bu çalışma bağlamında Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunun en önemli iki komedya yazarı William Shakespeare ve Ben Jonson’ın komedyaları iletişimsel söz sırası ilkeleri ve bu ilkelerin ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkan sapmalar açısından incelenecektir. Bu çalışma kapsamında bu açıdan incelenmek üzere William Shakespeare’den The Comedy of Errors, Love’s Labour’s Lost ve As You Like It oyunları ile Ben Jonson’dan Every Man in His Humour, Volpone: Or, The Fox ve The Alchemist oyunları seçilmiştir

Kaynakça

 • Baldick, C. (2001) The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford UP.
 • Brown, G., & Yule, G. (1983) Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge UP.
 • Herman, V. (1998) Turn Management in Drama. In J. Culpeper, M. Short and P. Verdonk (eds.) Exploring the Language of Drama, From Text to Context. London: Routledge.
 • Jonson, B. (1886) Volpone. Plays and Poems. London: George Routledge, 101-191.
 • ______. (1903) The Alchemist. Ed. H.C. Hart. London: De La More.
 • ______. (1919) Every Man in His Humour. Oxford: Clarendon.
 • Sacks, H., Schegloff, E., & Jefferson, G. (1974) A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. Language. 50.4, 696-735.
 • Shakespeare, W. (2014) Aşkın Emeği Boşuna. Özdemir Nutku (çev.). İstanbul: İş Bankası.
 • ______. (2014) Yanlışlıklar Komedyası. Özdemir Nutku (çev.). İstanbul: İş Bankası.
 • ______. (2007) Size Nasıl Geliyorsa. Bülent Bozkurt (çev.). İstanbul: Remzi.
 • West, C., & Zimmerman, D. H. (1985) Gender, Language and Discourse. In T. A. Van Dijk (ed.) Handbook of Discourse Analysis. London: Academic, 103-124.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nihal AZAK DEMİRKOL>
* Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Azak Demirkol, N. (2016). William Shakespeare ve Ben Jonson’ın komedyalarının biçembilimsel karşılaştırması: İletişimsel söz sırası ilkelerinde uyumsuzluk . Dil Dergisi , 167 (1) , 21-38 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000227