Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fall of Miss Julie And Rise of Jean: A Stylistic Look on the Power Relations of August Strindberg’s Miss Julie

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1, 39 - 48, 01.03.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000228

Öz

One of the most important figures of 19th century drama, Swedish August Strindberg’s 1888 play Miss Julie is a rich, complex work open to begetting different interpretations. The play is only one act and set mostly in a kitchen on a midsummer’s eve with three main characters who become Miss Julie, the daughter of the Count, footman Jean and cook Christene. An upper class, noble character Julie’s wish to get out of the class and sexual constraints of the society results in a flirtation followed by a sexual intimacy that brings about her tragic doom in a scene of hypnosis at the end of the play. As the night proceeds, the relationship between Julie and Jean turns into a power battle and presents a rich pattern that could be analyzed within stylistic features and devices. The play allows exploring how power relations between characters are indicated in speech acts, turn-taking, dramatic irony and other features of conversational structure especially uncovering who is in control or how one builds up power over one another. A stylistic analysis of their interactions acknowledges the exchange of power between themthe degree to which Jean imposes a set of gradually growing attitudes of authority and the degree to which Julie endeavors to resist with her social status privilege. In that battle of power Julie’s descend or ‘fall’ from upstairs to the kitchen is replaced byJean’s authoritarian rise which is in accordance with the rise of the sun. Therefore the aim of this study is to adopt a closer look on how the strength gained by social status or personal characteristics clash and change hands in the course of the play which could be revealed with reference to power in various forms as Miss Julie’s social power over Jean because she is from upper class clashes with Jean’s personal power over her as he is confident, proud and ambitious

Kaynakça

  • Herman, Vinala. (1998). Turn Management in Drama. In Jonathan Culpeper, Mick Short and Peter Verdonk (Eds.), Exploring the Language of Drama(pp. 19-33).London and New York: Routledge.
  • Short, Mick.(1981). Discourse Analysis and the Analysis of Drama.Applied Linguistics, II (2),180- 202.
  • Strindberg, August. (1963) Miss Julie. In Norris Houghton(Ed.), Seeds of Modern Drama.New York: Dell Publishing, 197-243.

Julie’nin Düşüşü, Jean’ın Yükselişi: August Strindberg’in Miss Julie Oyununa Güç İlişkileri Bakımından Biçembilimsel Bir Bakış

Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1, 39 - 48, 01.03.2016
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000228

Öz

Julie’nin Düşüşü, Jean’ın Yükselişi: August Strindberg’in Miss Julie Oyununa Güç İlişkileri Bakımından Biçembilimsel Bir Bakış 19. yüzyıl tiyatrosunun en önemli figürlerinden biri olan İsveçli yazar August Strindberg’in 1888 tarihli oyunu Miss Julie (Matmazel Julie), farklı yorumlamalarla sahnelenmeye devam eden zengin ve karmaşık bir eserdir. Tek bir perdeden oluşan ve bir yaz dönümü arifesinde çoğunlukla mutfakta geçen oyun, Kont’un kızı Matmazel Julie, uşağı Jean ve aşçı Christene olmak üzere sadece üç karakter üzerine kuruludur. Soylu bir aileye mensup olan Matmazel Julie, hem sınıfsal hem de cinsiyet rollerinin getirdiği sınırlamanın dışına çıkmak isterken Jean ile önce sözlü flörtleşme olarak başlayan yakınlaşmasının cinsel bir boyut kazanması ile oyunun sonunda bir hipnoz sahnesi ile adeta trajik bir sona doğru sürüklenir. Gece ilerledikçe Julie ve Jean arasındaki ilişkinin biçembilime özgü söz edimi, konuşma sırası, dramatik ironi gibi sanatlar ışığında adeta bir güç savaşına dönüşümü çok daha katmanlı bir yol izlemektedir. Gecenin başında Julie’nin Kont’un kızı olarak üst tabakaya mensup oluşunun verdiği statü gücünü kullanarak üstünlük kurmaya çalışması Jean’in gittikçe otoriteyi eline Alan bir otoriteye boyun eğmesi ile son bulacaktır. Sınıfsal ve cinsiyet çatışmalarının yansıra bu güç savaşında üst kattan mutfağa inen Julie’nin trajik düşüşü diğer yanda adeta sabahın ilk ışıklarında yükselen bir güneş gibi yerini Jean’in gücü eline alan bir yükselişe bırakır. Dolaysıyla bu çalışmanın amacı oyunda sosyal ve kişisel güçlerin çarpışmasına farklı bir açıdan bakarak üst sınıfa mensup Julie’nin bu statüden aldığı sosyal gücün alt sınıfa mensup Jean’in kendinden emin, kibirli ve hırslı doğasının verdiği kişisel bir güçle nasıl el değiştirdiğini gözler önüne sermektir

Kaynakça

  • Herman, Vinala. (1998). Turn Management in Drama. In Jonathan Culpeper, Mick Short and Peter Verdonk (Eds.), Exploring the Language of Drama(pp. 19-33).London and New York: Routledge.
  • Short, Mick.(1981). Discourse Analysis and the Analysis of Drama.Applied Linguistics, II (2),180- 202.
  • Strindberg, August. (1963) Miss Julie. In Norris Houghton(Ed.), Seeds of Modern Drama.New York: Dell Publishing, 197-243.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Asya UÇAR SAKİNE>
* Araştırma Görevlisi, Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı.

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 167, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Uçar Sakine, A. (2016). Julie’nin Düşüşü, Jean’ın Yükselişi: August Strindberg’in Miss Julie Oyununa Güç İlişkileri Bakımından Biçembilimsel Bir Bakış . Dil Dergisi , 167 (1) , 39-48 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000228