PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı dil öğretiminde yazma becerisi nasıl geliştirilebilir?

Yıl 2014, Sayı 163, 36 - 45, 01.03.2014

Öz

Yabancı dil öğretiminde dördüncü temel dil becerisi olarak adlandırılanyazma becerisi öğrencilerin en zorlandığı becerilerden biridir. Öğrencilerinbu beceride başarılı olabilmeleri için öncelikle dinleme, konuşma ve okumabecerilerini geliştirmiş olmaları gerekir. İyi planlanmış etkinlikler, öğrencilerin yazma becerisine karşı olumlu tutum geliştirmelerine neden olabilir.Yazma becerisinin geliştirilmesi için hazırlanan, öğrencilerin yaş, dilseviyesi ve ilgilerine uygun araç-gereçler de yazma sürecini olumlu yöndeetkiler. Yazma etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanması nitelikli vedonanımlı bir dil öğretmeni gerektirir. Etkin bir yabancı dil öğretmeni buzorlu süreçte öğrencisini güdüleyebilmeli, ona rehberlik ederek yazmasürecinin içine çekmelidir. Yazma öncesinde, yazma sürecinde ve yazmasonrasında kullandığı farklı materyallerle öğrencisinin ilgi seviyesini arttırmalıdır. Doğru planlanmış yazma öncesi etkinliklerle öğrencileri yazmasürecine hazırlayan öğretmen, yazma sonrası etkinliklerle de bu becerininkalıcı olmasını sağlayabilir. Yazma becerisi öğretmen - öğrenci işbirliği ileuygulamaya geçildiğinde başarı kaçınılmazdır. Bu çalışma yabancı dilöğretiminde yazma becerisinin önemi inceleyen nitel bir araştırmadır. 30İngilizce öğretmen adayına yazma becerisi ilgili sorular sorulmuş ve öğrenci görüşleri ortaya konmuştur. Bu çalışmada yazma becerisinin sorunları venasıl daha iyi geliştirilebileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur

Kaynakça

 • Brooks, M.G, Brooks ,J.G.(1993). The courage to be constructivist. Educational Leadership. 57(3). 26-30.
 • Byrne, D. (1979). Teaching writing skills. London: Longman.
 • Chastain, K. (1988). Developing second language skills. USA: Harcourt Brace Javanovich Publishers.
 • Demirel, Ö. (1999).İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi.İstanbul: M.E.B.
 • İlter, B.G. (2002). Oluşturmacı yaklaşımla İngilizce yazma becerisinin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özdemir,E ve Binyazar, A.(1998).Yazma öğretimi, yazma sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • Raimes, A.(1983).Techniques in teaching writing.Oxford: Oxford University Press.
 • Pincas, A. (1989).Teaching English writing. London: McMillan Publishers.
 • Tribble, C.(1997). Writing.London: Oxford University Press.
 • Yıldırım,A. Şimşek, H.(2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

HOW CAN WRITING SKILL BE IMPROVED DURING FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS?

Yıl 2014, Sayı 163, 36 - 45, 01.03.2014

Öz

It is claimed that Improvement of writing skill is one of the most difficultprocess during language teaching period. If the students want to be successful during this period, they should give importance to listening,reading and speaking skills too. Moreover, well- planned writing activitiesmake the students more motivated .During this difficult process the materials should be prepared for their age, language level and interest.Language teachers have also great roles as facilitator, leader and guideduring this period. They can improve their students writing skill by preparing pre and post writing activities.. This research study aims to discuss how writing skill could be effective in EFL classes. During this studya qualitative method was used to analyze the students’ ideas. 30 languageteacher candidates participated this qualitative research study. The collected data were examined by two experts in English language teaching.Some suggestions to improve writing skill were put forward

Kaynakça

 • Brooks, M.G, Brooks ,J.G.(1993). The courage to be constructivist. Educational Leadership. 57(3). 26-30.
 • Byrne, D. (1979). Teaching writing skills. London: Longman.
 • Chastain, K. (1988). Developing second language skills. USA: Harcourt Brace Javanovich Publishers.
 • Demirel, Ö. (1999).İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi.İstanbul: M.E.B.
 • İlter, B.G. (2002). Oluşturmacı yaklaşımla İngilizce yazma becerisinin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özdemir,E ve Binyazar, A.(1998).Yazma öğretimi, yazma sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • Raimes, A.(1983).Techniques in teaching writing.Oxford: Oxford University Press.
 • Pincas, A. (1989).Teaching English writing. London: McMillan Publishers.
 • Tribble, C.(1997). Writing.London: Oxford University Press.
 • Yıldırım,A. Şimşek, H.(2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Binnur GENÇ İLTER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Sayı 163

Kaynak Göster

APA Genç İlter, B. (2014). HOW CAN WRITING SKILL BE IMPROVED DURING FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS? . Dil Dergisi , (163) , 36-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder/issue/47678/602276