Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT AND PLACE OF PROCESS WRITING APPROACH IN WRITING

Yıl 2014, Sayı 163, 46 - 63, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000206

Öz

It’s a well-known fact that it takes ages for learners to have competence inproductive skills in foreign language learning. Learners cannot decidewhat, how and when to write, that’s to say, they do not know what, how andwhen to produce the target language. That’s among the reasons why learners have difficulty in writing as well as in speaking. According toProcess Writing Approach, writing is not a product, but a process. Thisapproach makes learners focus on the process before they produce something and on the process at the time of production. Thus, it makes ahard stage easier for learners. This study presents whether Process WritingApproach changes students’ thoughts, attitudes and actions against writing.At first, a questionnaire will be applied in order to identify how studentsperform writing activity in this study of which experiment group is the firstyear student of English Translation and Interpretation Department inKırıkkale University. Next, an application of Process Writing Approach willbe accomplished during six weeks. Then, the same questionnaire will be re-applied at the end of the learning process that ends with a portfolio. Howstudents’ thoughts, attitudes and actions against writing change will beidentified at the end of the comparison of the data taken from the pre andpost questionnaires. Some implications and suggestions about whetherProcess Writing Approach can be used in writing lessons in terms of students’ ideas will be declared at the end of study

Kaynakça

 • Arıza Martínez, A.V. (2005). The process-writing approach: An alternative to guide the students’ compositions. Profile, 6(1), 37-46.
 • Bae, J. (2011). Teaching process writing for intermediate/advanced learners in South Korea.
 • Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Wisconsin-River Falls Üniversitesi, Güney Kore.
 • http://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/52570/Bae.pdf. adresinden 11 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, ss.182-189.
 • http://kutuphane.dogus.edu.tr/makale/13001582/2010/sayi28/M0009037.pdf. adresinden 20 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Graham, S. ve Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. Journal of Educational Psychology, 99, 445–476.
 • http://bridgestolearning2009.pbworks.com/f/graham%26perin07.pdf. Adresinden 25 Mart 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Graham, S. ve Sandbell, K. (2011). The process writing approach: A meta-analysis. The
 • Journal of Educational Research, 104, ss.396-407.
 • http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00220671.2010.488703. adresinden 01 Nisan 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Harmer, J. (2002). Practice of English language teaching. (4.basım). New York: Longman.
 • Murray, D. (2004). The writing process: A writing resource guide. Orange County Public Schools Pub.
 • https://www.ocps.net/cs/services/cs/currareas/lang/IR/Documents/The%20Writing%20Proc ess%20A%20Writing%20Resource%20Guide%20Final.pdf. adresinden 11 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Nagin, C. (2006). Because writing matters: Improving student writing in our schools. San
 • Francisco: Jossey-Bass.
 • Onozawa, C. (2010). A study of the process writing approach: A suggestion for an eclectic
 • writing approach. Research Note, March 2010, 153-163.
 • http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-10/onozawa2.pdf. adresinden 11 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Peha, S. (1997). The writing process notebook.
 • www.ttms.org.pdf. adresinden 18 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Pritchard, R. J., & Honeycutt, J. (2006). Process writing. İçinde C.MacArthur, S. Graham, ve J.
 • Fitzgerald (yay. haz.), Handbook of Writing Research (ss. 275–290). NY: Guilford.
 • Seow, A. (2002). The writing process and process writing.
 • http://eteachermethods.wikispaces.com/file/view/Seow+The+Writing+Process+and+Proce ss+Writing(2)(1).pdf. adresinden 27 Ocak 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Tompkins, G.E. (1990). Teaching writing: Balancing process and product. Colombus: Merrill.
 • Tribble, C. (1996). Writing. Oxford: Oxford University Press.
 • White, R. ve Arndt, V. (1991). Process writing. London: Longman.
 • Widodo, H. P. (2008). Process-based academic essay writing instruction in an EFL context.
 • Bahasa Da Seni, 36(1), 101-111.
 • http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Process-Based-Academic-Essay- Writing-Instruction-in-An-EFL-Context-Handoyo-Puji-Widodo.pdf. adresinden 17 Ocak 2015 tarihinde indirilmiştir.

Süreç-odaklı yazma yaklaşımının yazma dersindeki yeri ve etkisi

Yıl 2014, Sayı 163, 46 - 63, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000206

Öz

Süreç-Odaklı Yazma Yaklaşımı, yazma becerisini bir ürün olarak değil debir süreç olarak ele alarak öğrencilerin üretimde bulunmadan önceki veüretim sırasındaki işlemler üzerinde odaklanmalarını sağlar ve böylecezorlu bir aşamayı öğrenciler için kolaylaştırır. Bu araştırmada SüreçOdaklı Yazma Yaklaşımı ile gerçekleştirilen bir öğretim süreci sonundaöğrencilerin yaklaşıma yönelik düşünce, tutum ve eylemlerinde bir değişiklik olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Deneysel desenli çalışmakapsamında öncelikle öğrencilerin yaklaşıma yönelik tutum, düşünce ve bilgilerini sorgulayan bir anket uygulanmıştır. 6 haftalık Süreç-Odaklı YazmaYaklaşımına dayalı kuramsal ve uygulamalı bir öğretim sürecinin ardındanaynı anket sontest olarak yeniden uygulanmıştır. Verilerin EşleştirilmişÖrneklemler İçin T Testi kullanılarak incelenmesiyle öğrencilerin yaklaşımayönelik tutum, düşünce ve eylemlerinde olumlu yönde bir değişiklik olduğugörülmüştür. Dolayısıyla, Süreç-Odaklı Yazma Yaklaşımının yazma dersineyönelik tutumları, düşünceleri ve eylemleri de değiştirdiği varsayılmaktadır.Bu sonuç kapsamında yazma derslerinde yaklaşımın kullanılması önerilmiştir

Kaynakça

 • Arıza Martínez, A.V. (2005). The process-writing approach: An alternative to guide the students’ compositions. Profile, 6(1), 37-46.
 • Bae, J. (2011). Teaching process writing for intermediate/advanced learners in South Korea.
 • Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Wisconsin-River Falls Üniversitesi, Güney Kore.
 • http://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/52570/Bae.pdf. adresinden 11 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, ss.182-189.
 • http://kutuphane.dogus.edu.tr/makale/13001582/2010/sayi28/M0009037.pdf. adresinden 20 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Graham, S. ve Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. Journal of Educational Psychology, 99, 445–476.
 • http://bridgestolearning2009.pbworks.com/f/graham%26perin07.pdf. Adresinden 25 Mart 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Graham, S. ve Sandbell, K. (2011). The process writing approach: A meta-analysis. The
 • Journal of Educational Research, 104, ss.396-407.
 • http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00220671.2010.488703. adresinden 01 Nisan 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Harmer, J. (2002). Practice of English language teaching. (4.basım). New York: Longman.
 • Murray, D. (2004). The writing process: A writing resource guide. Orange County Public Schools Pub.
 • https://www.ocps.net/cs/services/cs/currareas/lang/IR/Documents/The%20Writing%20Proc ess%20A%20Writing%20Resource%20Guide%20Final.pdf. adresinden 11 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Nagin, C. (2006). Because writing matters: Improving student writing in our schools. San
 • Francisco: Jossey-Bass.
 • Onozawa, C. (2010). A study of the process writing approach: A suggestion for an eclectic
 • writing approach. Research Note, March 2010, 153-163.
 • http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-10/onozawa2.pdf. adresinden 11 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Peha, S. (1997). The writing process notebook.
 • www.ttms.org.pdf. adresinden 18 Şubat 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Pritchard, R. J., & Honeycutt, J. (2006). Process writing. İçinde C.MacArthur, S. Graham, ve J.
 • Fitzgerald (yay. haz.), Handbook of Writing Research (ss. 275–290). NY: Guilford.
 • Seow, A. (2002). The writing process and process writing.
 • http://eteachermethods.wikispaces.com/file/view/Seow+The+Writing+Process+and+Proce ss+Writing(2)(1).pdf. adresinden 27 Ocak 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Tompkins, G.E. (1990). Teaching writing: Balancing process and product. Colombus: Merrill.
 • Tribble, C. (1996). Writing. Oxford: Oxford University Press.
 • White, R. ve Arndt, V. (1991). Process writing. London: Longman.
 • Widodo, H. P. (2008). Process-based academic essay writing instruction in an EFL context.
 • Bahasa Da Seni, 36(1), 101-111.
 • http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Process-Based-Academic-Essay- Writing-Instruction-in-An-EFL-Context-Handoyo-Puji-Widodo.pdf. adresinden 17 Ocak 2015 tarihinde indirilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nejla GEZMİŞ CEYHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Sayı 163

Kaynak Göster

APA Gezmiş Ceyhan, N. (2014). Süreç-odaklı yazma yaklaşımının yazma dersindeki yeri ve etkisi . Dil Dergisi , (163) , 46-63 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000206