Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CONCEPTUAL/SEMANTIC COMPARISON BETWEEN JAPANESE AND TURKISH IDIOMS INCLUDING THE WORDS “HARA” AND “KARIN”

Yıl 2013, Sayı 161, 34 - 49, 01.09.2013
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000196

Öz

Cognitive linguistics, unlike the other fields of linguistics, is a interdisciplinary fieldwhich puts human and human perception in the center. Considering human andhuman body as a whole in human perception and describing the importance of thehuman body in the formation of linguistic perception have increased rapidly especially with cognitive linguistics. In this study, Japanese and Turkish idioms are compared including body parts ofhara and karın conceptually and semantically. With this comparison, perceptualsimilarities and differences in both languages have been revealed. As a result, considering in terms of meanings, it is understood that hara and karınrefer to the same part of body and semantic frameworks of this words are quiteclose to each other except for a few differences. However cosidering the idiomsincluding this words, it is identified that both languages have just a few phraseswith the same meaning. The result of this study, it is found that hara has a widerand deeper conceptual framework

Kaynakça

 • Agus, S. S. (2002). 身体語彙慣用句の日本語・インドネシア語対照研究 : 日本語教育 に資するために Shintai Goi Kanyōku no Nihongo-Indoneshiago Taishō Kenkyū: Nihongo Kyōiku ni Shisuru Tame ni. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Nagoya University.Nagoya.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its chal- lange to western thought. Basic Books.
 • Momiyama, Y. (2010). 認知言語学入門 Ninchi gengogaku Nyūmon. Tokyo: Kenkyūsha.
 • Tsuji, Y. (2013). 認知言語学キーワード辞典 Ninchigengogaku Kiiwādo Jiten. Japan: Kenkyūsha.
 • Yamanashi, M. (2004). 言葉の認知空間 Kotoba no Ninchi Kūkan. Japan: Kaitakusha. Sözlükler
 • Aksoy, Ö. A. (1988). Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Aydoğan, R. (1997). Açıklamalı – Örnekli Deyimler Sözlüğü. Ankara: Evrensel İletişim Yayınları.
 • Emir, S. (1974). Örnekleriyle Açıklamalı Deyimler Sözlüğü. İstanbul: Emir Yayınları.
 • Gakken Jiten Henshū-bu. (2007). 用例でわかる慣用句辞典 Yōrei de Wakaru Kanyōku Jiten. Japan: Gakken.
 • Matsumura, A. (2006). 大辞林 第三版 Daijirin Daisanpan. Tōkyō: Sanseidō.
 • Sanseidō Henshūsho (ed.). (2010). 故事ことわざ・慣用句辞典 Koji Kotowaza – Kanyōku Jiten. Tōkyō: Sanseidō.
 • Sevim, O. (2005). Açıklamalı Deyimler Sözlüğü. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Shinmura, I. (2008). 広辞苑 第六版 Kōjien Dairokuhan. Japan: Iwanami Shoten.
 • TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasoz- leri&view=atasozleri
 • TDK Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts
 • Yonekawa, A., Ōtani, I. (2005). 日本語慣用句辞典 Nihongo Kanyōku Jiten. Japan: Tōkyōdō.

Japoncada “hara” Türkçede “karın” sözcüğü ile oluşan deyimlerin kavramsal/anlamsal karşılaştırması

Yıl 2013, Sayı 161, 34 - 49, 01.09.2013
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000196

Öz

Bilişsel dilbilim, diğer dilbilim alanlarından farklı olarak, insanı ve insanın algısınımerkez alan alanlar arası bir bilim dalıdır. İnsan algısında beden ve bedenin dileyansımasının bir bütün olarak değerlendirilip; dilsel algı oluşumunda insanbedeninin öneminin betimlenmesi özellikle bilişsel dilbilim ile birlikte hızla artmıştır. Bu çalışmada bedenin bir bölümünü ifade eden hara ve karın sözcüklerinin kullanıldığı deyimler ele alınarak kavramsal/anlamsal bir karşılaştırma yapılmıştır.Bu karşılaştırma ile, her iki dildeki hara ve karın sözcüklerinin etki ettiği kavramlaştırmadaki algısal benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Sonuç olarak, sözlük anlamları açısından ele alındığında, hara ve karın sözcüklerinin bedenin aynı bölümünü işaret ettiği ve sahip oldukları anlamsal çerçeveninbirkaç farklık dışında birbirine oldukça yakın olduğu anlaşılmıştır. Ancak busözcükleri içeren deyimler göz önünde bulundurulduğunda, her iki dilde de aynıanlama gelen sadece birkaç deyim tespit edilmiştir. Karşılaştırma sonucunda iseJaponca hara sözcüğünün daha geniş ve daha derin bir kavramsal çerçeveye sahipolduğu görülmüştür

Kaynakça

 • Agus, S. S. (2002). 身体語彙慣用句の日本語・インドネシア語対照研究 : 日本語教育 に資するために Shintai Goi Kanyōku no Nihongo-Indoneshiago Taishō Kenkyū: Nihongo Kyōiku ni Shisuru Tame ni. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Nagoya University.Nagoya.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its chal- lange to western thought. Basic Books.
 • Momiyama, Y. (2010). 認知言語学入門 Ninchi gengogaku Nyūmon. Tokyo: Kenkyūsha.
 • Tsuji, Y. (2013). 認知言語学キーワード辞典 Ninchigengogaku Kiiwādo Jiten. Japan: Kenkyūsha.
 • Yamanashi, M. (2004). 言葉の認知空間 Kotoba no Ninchi Kūkan. Japan: Kaitakusha. Sözlükler
 • Aksoy, Ö. A. (1988). Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Aydoğan, R. (1997). Açıklamalı – Örnekli Deyimler Sözlüğü. Ankara: Evrensel İletişim Yayınları.
 • Emir, S. (1974). Örnekleriyle Açıklamalı Deyimler Sözlüğü. İstanbul: Emir Yayınları.
 • Gakken Jiten Henshū-bu. (2007). 用例でわかる慣用句辞典 Yōrei de Wakaru Kanyōku Jiten. Japan: Gakken.
 • Matsumura, A. (2006). 大辞林 第三版 Daijirin Daisanpan. Tōkyō: Sanseidō.
 • Sanseidō Henshūsho (ed.). (2010). 故事ことわざ・慣用句辞典 Koji Kotowaza – Kanyōku Jiten. Tōkyō: Sanseidō.
 • Sevim, O. (2005). Açıklamalı Deyimler Sözlüğü. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Shinmura, I. (2008). 広辞苑 第六版 Kōjien Dairokuhan. Japan: Iwanami Shoten.
 • TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasoz- leri&view=atasozleri
 • TDK Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts
 • Yonekawa, A., Ōtani, I. (2005). 日本語慣用句辞典 Nihongo Kanyōku Jiten. Japan: Tōkyōdō.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gonca VAROĞLU>

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Sayı 161

Kaynak Göster

APA Varoğlu, G. (2013). CONCEPTUAL/SEMANTIC COMPARISON BETWEEN JAPANESE AND TURKISH IDIOMS INCLUDING THE WORDS “HARA” AND “KARIN” . Dil Dergisi , (161) , 34-49 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000196