Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A SEMANTICAL APPROACH TO SIMPLE PRESENT TENSE IN TURKEY TURKISH

Yıl 2013, Sayı 159, 62 - 69, 01.03.2013
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000187

Öz

Basic functions of the tense markers have been in the forefront as a result of thetense oriented approaches. However, tense markers, supplementary to their basicfunction, could acquire varied meanings in the sentences. In this study, simple present tense suffixes’ various meanings other than simplyfunctioning as simple present tense marker will be addressed

Kaynakça

 • Eker, Süer, 2009, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Ergin, Muharrem, 2005, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayın/Dağıtım, İstanbul.
 • Karaismailoğlu, Adnan, 2004, Vatan Etmek, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Korkmaz, Zeynep, 2009, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Tahir, Kemal, 2006, Sağırdere, İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Yaman, Ertuğrul, 1999, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • http://www.xn—edebiyatgretmeni-twb.net/beyaz_kale.htm
 • http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71002/adet-gelenek-ve-gorenekler.html
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.550f2 32687ad89.30712542
 • http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuDigerListes i&baslikid=10&DigID=15

Türkiye Türkçesinde geniş zamana anlambilimsel bir yaklaşım

Yıl 2013, Sayı 159, 62 - 69, 01.03.2013
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000187

Öz

Zaman odaklı yaklaşımlar sonucu zaman eklerinin temel işlevleri ön plana çıkmıştır. Ancak zaman eklerinin bu temel işlevleri dışında cümlelerde kazanabildikleri farklı anlamlar da bulunmaktadır. Bu çalışmada geniş zaman eklerinin, temel işlevi olan geniş zaman işaretleyicisiolarak kullanımlarının dışında farklı anlamlarına değinilecektir

Kaynakça

 • Eker, Süer, 2009, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Ergin, Muharrem, 2005, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayın/Dağıtım, İstanbul.
 • Karaismailoğlu, Adnan, 2004, Vatan Etmek, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Korkmaz, Zeynep, 2009, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Tahir, Kemal, 2006, Sağırdere, İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Yaman, Ertuğrul, 1999, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • http://www.xn—edebiyatgretmeni-twb.net/beyaz_kale.htm
 • http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71002/adet-gelenek-ve-gorenekler.html
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.550f2 32687ad89.30712542
 • http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuDigerListes i&baslikid=10&DigID=15

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Fikriye YILMAZOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Sayı 159

Kaynak Göster

APA Yılmazoğlu, F. (2013). A SEMANTICAL APPROACH TO SIMPLE PRESENT TENSE IN TURKEY TURKISH . Dil Dergisi , (159) , 62-69 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000187