Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

INFORMATION STRUCTURE VİEW OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Yıl 2012, Sayı: 158, 51 - 61, 01.12.2012
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000179

Öz

This paper focuses on information packaging in Turkish. In the realization of information packing, language may employ distinct components of language which areof themselves operative in the structuring of information structure. Informationpackaging is the structuring of a sentence by syntactic, prosodic, or morphologicalmeans that arise from the need to meet the communative demands of a particularcontex or discourse. Syntax and phonology, by means of word order and prosody,are both responsible for the realization of the information structure units. In particular information packaging indicates how information conveyed by linguisticmeans fits into the contex or discourse. This research is based on 80 students whowere learning Turkish as a second language at TÖMER. The article examines thestudents’ awareness of information packaging in different levels of Turkish. Datawas gathered through a survey that tested the students’ knowledge of scope in –mIand wh-questions

Kaynakça

 • Aksan, D.(1995). Her Yönüyle Dil: Ana çizgileriyle dilbilim. TDK Yayınları, Ankara
 • Ergin, M. (1975). Türk Dil Bilgisi. Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
 • Göksel, A. (2003). Asymmetries in the preverbal and postverbal positions in Turkish. Paper presented in the Workshop on word order, Boğaziçi University.
 • Göksel, A, Özsoy, A.S. (2000). Is there a focus position in Turkish?: Ninth International Conference on Turkish Linguistics. Harrassowith, Wiesbaden.
 • Göksel, A., Özsoy, A.S.( 2003). dA: a focus/topic associated clitic in Turkish. Lingua, 113:1143-1167.
 • İşsever, S. (2000). Türkçede Bilgi Yapısı. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • İşsever, S. (2002). Information structure in Turkish: the word order prosody interface. Lingua, 1025-1053
 • Kennelly, S.D. (1999). The Syntax of The P-Focus position in Turkish. In The Grammer of Focus
 • Georges Rebuschi and Laurice Tuller (eds.), 179-211. Amsterdam: Benjamins.
 • Kiss, K. (1998). Identificational focus versus information focus. Language 74 (2), 245-273
 • Kornfilt, J. (1997). Turkish. Routledge, London and New York
 • Uzun, E.(2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. Multilingual Yayınları, Ankara.
 • Vallduvi, E, Engdahl, E. (1996). The linguistic realization of information packaging. Linguistic, 34, 459-519

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERDE BİLGİ YAPISI GÖRÜNÜMLERİ

Yıl 2012, Sayı: 158, 51 - 61, 01.12.2012
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000179

Öz

Bu çalışma Türkçede bilgi yapısını temel almaktadır. Bilgi yapısı, bağlam veyasöylemde iletişim gereksinimlerini karşılamak amacı ile tümce yapılarındakisözdizimsel, bürünsel ve biçimbilimsel anlamdaki tümce yapılarıdır. Bir başka deyişle, bağlam ya da söylem içerisine bilginin nasıl yerleştirildiği ile ilgilidir.Söylem bağlamı değiştikçe konuşucuların bilgiyi yapılandırma biçimi de bunauygun değişmektedir. Tümcedeki bilginin her ayrı yapılandırılışıyla konuşucular,dinleyicilerini bilginin nasıl alınıp yerleştirileceği ile ilgili bilgilendirir. Bilgi yapısıbiçimsel ve kullanımsal süreçlerin beraber ve etkileşimsel olarak işlediği ve biçimsel ürünlerin kullanımsal etkenler bağlamında yorumlandığı kullanımsal birsüreçtir. TÖMER’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen seksen öğrenciye sormaca uygulanmıştır. Sormacanın içeriği –mI soru ekinin açısı, ne- soruları ve odakbelirleyicilerinden (da, bile, yalnızca) oluşmaktadır. Temel, orta ve yüksek olmaküzere tüm kurlara sormaca uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı sormaca yoluylatoplanan veriye bakıp Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçedeki bilgiyapısı hakkında farkındalıklarının olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu çalışmanınsınırlılıklarından dolayı veri sonuçlarına göre gelecekte bu konu ile ilgili yapılacakbaşka çalışmalara katkı sunmaktır

Kaynakça

 • Aksan, D.(1995). Her Yönüyle Dil: Ana çizgileriyle dilbilim. TDK Yayınları, Ankara
 • Ergin, M. (1975). Türk Dil Bilgisi. Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
 • Göksel, A. (2003). Asymmetries in the preverbal and postverbal positions in Turkish. Paper presented in the Workshop on word order, Boğaziçi University.
 • Göksel, A, Özsoy, A.S. (2000). Is there a focus position in Turkish?: Ninth International Conference on Turkish Linguistics. Harrassowith, Wiesbaden.
 • Göksel, A., Özsoy, A.S.( 2003). dA: a focus/topic associated clitic in Turkish. Lingua, 113:1143-1167.
 • İşsever, S. (2000). Türkçede Bilgi Yapısı. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • İşsever, S. (2002). Information structure in Turkish: the word order prosody interface. Lingua, 1025-1053
 • Kennelly, S.D. (1999). The Syntax of The P-Focus position in Turkish. In The Grammer of Focus
 • Georges Rebuschi and Laurice Tuller (eds.), 179-211. Amsterdam: Benjamins.
 • Kiss, K. (1998). Identificational focus versus information focus. Language 74 (2), 245-273
 • Kornfilt, J. (1997). Turkish. Routledge, London and New York
 • Uzun, E.(2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. Multilingual Yayınları, Ankara.
 • Vallduvi, E, Engdahl, E. (1996). The linguistic realization of information packaging. Linguistic, 34, 459-519
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dilbilim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülhan Ağbaba Maclaren Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 158

Kaynak Göster

APA Ağbaba Maclaren, G. (2012). INFORMATION STRUCTURE VİEW OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE. Dil Dergisi(158), 51-61. https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000179