Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ENHANCING CREATIVITY IN THE COMMUNICATIVE LANGUAGE CLASSROOM THROUGH POETRY AS A LITERARY GENRE

Yıl 2010, Sayı 149, 64 - 79, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000134

Öz

The purpose of this paper is to address the approaches and models of using literature as a language teaching tool and to suggest English teachers practical ideasabout how to integrate the experience of writing poetry as a tool of teachingEnglish especially to young learners and beginners. Poetry writing gives studentsan opportunity to transform their feelings into communicative force. As a literarygenre poetry is not different from any other linguistic performance. It is the productive use of linguistic structures in order to achieve communication. In recentyears language teaching methodology has been heavily influenced by theCommunicative Approach. This paper also focuses on the possibilities of poetrywriting in an interactive way through task-based learning activities in languageclasses. The aim of these activities is to maximise learners’ understanding of poetry by first allowing them to try writing their own poetry in an interactive task-basedlanguage learning environment and secondly to provide teachers opportunities touse poetry as a language teaching device by adapting or adopting these activities.Issues related to classroom implications are given at the end of the study

Kaynakça

 • Baturay, M.H. and N. Akar. (2007). A new Perspective for the Integration of Skills to Reading. Language Journal, 136, 16-26.
 • Benton, M. and G. Fox. (1985). Teaching Literature: Nine to Fourteen. Oxford: Oxford University Press.
 • Carter, R. and M. N. Long. (1991). Teaching Literature. Essex: Longman.
 • Demirel, Ö. (1992). ELT Methodology. Ankara: Pegem A Publishers.
 • Ertürk, H., T. Üstündağ. (2007). The Effects of Written-Visual Teaching Materials on Acquiring Speaking Skills in English Language Teaching upon Students’ Achievement. Language Journal, 136, 27-40.
 • Fleming, M. (2003). Starting Drama Teaching. London: David Fulton Publishers.
 • Grabe, W. and L. F. Stoller. (2002). Teaching and Researching Reading. Harlow: Pearson Education.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Essex: Pearson Education Limited.
 • Heathcote, D. and G. Bolton. (1998). Teaching Culture through Drama. In M. Byram and M. Fleming (eds.) Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through Drama and Ethnography. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • Horner, D. (1993). So There . London: Apple Pie Publications.
 • Horner, D. (1995). Talking With Your Mouth Full. London: Apple Pie Publications.
 • Kudat, C. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı. In A. O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching: A guide for teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Little, D., S. Devitt and D. Singleton. (1994). The communicative approach and authentic texts. In A. Swarbrick (Ed.) Teaching Modern Languages. London: The Open University.
 • Littlewood, W.T. (1986). Literature in the School Foreign-Language Course. In C. J. Brumfit and R. A. Carter (Eds.) Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Miccoli, L. (2003). English through drama for oral skills development. ELT Journal. 57(2), 122-129.
 • Öztürk, A.O. and N. Akpınar Dellal. (2007). Yabancı Dil Eğitiminde ‘Öz’ ve ‘Öteki’ Konulu Kültürlerarası İçerikli Metinlerin Bireyde Demokratik Kültür Bilincinin Gelişimine Katkısı. In A.O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztürk, A.O. and S. Çınar. (2007). Yazın Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar. In A.O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Richards, J.C. and T. S. Rodgers. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sarıçoban, A. (2004). Using Drama in Teaching Turkish as a Foreign Language. Eurasian Journal of Educational Research, 14, 13-32.
 • Swarbrick, A. (1994). A la recherché du stylo perdu. In A. Swarbrick (Ed.) Teaching Modern Languages. London: The Open University.

ENHANCING CREATIVITY IN THE COMMUNICATIVE LANGUAGE CLASSROOM THROUGH POETRY AS A LITERARY GENRE

Yıl 2010, Sayı 149, 64 - 79, 01.09.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000134

Öz

Bu çalışmanın amacı edebiyatın İngilizce öğretme aracı olarak kullanılmasıkonusunu ele alan yaklaşım ve modelleri tartışmak ve İngilizce öğretmenlerine şiiryazma deneyimini özellikle çocuklara ya da başlangıç seviyesinde olan öğrencilereİngilizce öğretiminde kullanılabilecek bir araç olarak kullanmak üzere pratik fikirler vermektir. Şiir yazma deneyimi öğrencilere duygularını iletişimsel bir güceçevirmek için fırsat verir. Edebi bir tür olarak şiir diğer dil kullanım türlerindenfarklı değildir. İletişim kurmak için kullanılan bir dil kullanım şeklidir. Son yıllardadil öğretimi yöntemleri İletişimsel Yaklaşımdan oldukça fazla etkilenmiştir. Buçalışma şiir yazımının görev odaklı öğrenme aktivitelerinin yabancı dil sınıflarındaaktif olarak kullanılmasını da konu alır. Bu aktivitelerin amacı öğrencilerin kendişiirlerini yazarak şiirle ilgili anlayışını en üst düzeye getirmek ve öğretmenlerin dilöğretim aracı olarak şiir kullanımı olanaklarını bu aktiviteleri olduğu gibi ya dauyarlayarak artırmaktır. Çalışmanın sonunda sınıf uygulamalarıyla ilgili konularyer alır

Kaynakça

 • Baturay, M.H. and N. Akar. (2007). A new Perspective for the Integration of Skills to Reading. Language Journal, 136, 16-26.
 • Benton, M. and G. Fox. (1985). Teaching Literature: Nine to Fourteen. Oxford: Oxford University Press.
 • Carter, R. and M. N. Long. (1991). Teaching Literature. Essex: Longman.
 • Demirel, Ö. (1992). ELT Methodology. Ankara: Pegem A Publishers.
 • Ertürk, H., T. Üstündağ. (2007). The Effects of Written-Visual Teaching Materials on Acquiring Speaking Skills in English Language Teaching upon Students’ Achievement. Language Journal, 136, 27-40.
 • Fleming, M. (2003). Starting Drama Teaching. London: David Fulton Publishers.
 • Grabe, W. and L. F. Stoller. (2002). Teaching and Researching Reading. Harlow: Pearson Education.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Essex: Pearson Education Limited.
 • Heathcote, D. and G. Bolton. (1998). Teaching Culture through Drama. In M. Byram and M. Fleming (eds.) Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through Drama and Ethnography. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • Horner, D. (1993). So There . London: Apple Pie Publications.
 • Horner, D. (1995). Talking With Your Mouth Full. London: Apple Pie Publications.
 • Kudat, C. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı. In A. O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching: A guide for teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Little, D., S. Devitt and D. Singleton. (1994). The communicative approach and authentic texts. In A. Swarbrick (Ed.) Teaching Modern Languages. London: The Open University.
 • Littlewood, W.T. (1986). Literature in the School Foreign-Language Course. In C. J. Brumfit and R. A. Carter (Eds.) Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Miccoli, L. (2003). English through drama for oral skills development. ELT Journal. 57(2), 122-129.
 • Öztürk, A.O. and N. Akpınar Dellal. (2007). Yabancı Dil Eğitiminde ‘Öz’ ve ‘Öteki’ Konulu Kültürlerarası İçerikli Metinlerin Bireyde Demokratik Kültür Bilincinin Gelişimine Katkısı. In A.O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztürk, A.O. and S. Çınar. (2007). Yazın Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar. In A.O. Öztürk (Ed.) Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Richards, J.C. and T. S. Rodgers. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sarıçoban, A. (2004). Using Drama in Teaching Turkish as a Foreign Language. Eurasian Journal of Educational Research, 14, 13-32.
 • Swarbrick, A. (1994). A la recherché du stylo perdu. In A. Swarbrick (Ed.) Teaching Modern Languages. London: The Open University.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Aysun YAVUZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 149

Kaynak Göster

APA Yavuz, A. (2010). ENHANCING CREATIVITY IN THE COMMUNICATIVE LANGUAGE CLASSROOM THROUGH POETRY AS A LITERARY GENRE . Dil Dergisi , (149) , 64-79 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000134