Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ERROR ANALYSIS ON COMPOSITION OF ARABIAN LEARNERS OF TURKISH AT TÖMER

Yıl 2010, Sayı 148, 7 - 16, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000127

Öz

The purpose of this study is to evaluate the composition errors of Arab Studentslearning Turkish as a second language at TÖMER (Turkish and Foreign LanguagesResearch and Application Centre). It begins with a brief outline of informationsrelated to Error Analysis. For the purpose of creating a database, the examination papers of twenty studentslearning Turkish in basic, intermediate and high level classes at Tömer areobtained. After that some hypothesis are made leaving from the common or similarerrors of these papers. When we examine these datas, it is possible to particularizecommon errors in various categories. Most of them are interlingual errors arisedfrom the influence of mother tongue (Arabic ) on Turkish. Some of these errors arearised from using grammatical rules of mother tongue. Translation from mothertongue to another is also from errors of them

Kaynakça

 • Corder, S. P, (1967). The Significance of Learner’s Errors, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, V/5, Number 4, November, 161-170, Germany.
 • Ghee, Seah, (1980). Contrastive Analysis, Error Analysis and Interlanguage in Relation to Adult Chinese Speakers Learning English As a Second Language, Simon Fraser University, Canada. Ph. D. Thesis.
 • Erdoğan, Vacide, (2005). Contribution of Error Analysis to Foreign Language Teaching, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık, 261-270.
 • Hendrickson, James M. (1980). The Treatment of Error in Written Work, The Modern Language
 • Journal, Vol. 64, No.2 (Summer, 1980), 216-221
 • Karasar, Niyazi, (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Myles, Johanne, (2002). Second Language Writing and Research: The Writing Process and Error Analysis in Student Texts, TESL-EJ, Vol.6.No.2, A-1, September.
 • Şanal, Fahrettin, (2008). Error-Analysis Based Second Language Teaching Strategies, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, 597-601.

TÖMER'DE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ARAP ÖĞRENCİLERİN KOMPOZİSYONLARINDA HATA ANALİZİ*

Yıl 2010, Sayı 148, 7 - 16, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000127

Öz

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama MerkeziTömer’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonhataları üzerine değerlendirmeler yaptığımız bu çalışmanın veritabanını oluşturmak amacıyla Tömer’de 2009 yılında Türkçe öğretim sınıflarında Temel, Orta veYüksek düzeylerde Türkçe öğrenen yirmi Arap öğrencinin kompozisyon sınav kâğıtları edinilmiş ve bu kâğıtlardaki ortak ya da benzer hatalardan yola çıkılarak çeşitliçıkarımlarda bulunulmuştur. Elimizde bulunan veriler incelendiğinde genel olarakyapılan hataları çeşitli kategorilere ayırmamız mümkündür. Bu hatalar büyükölçüde diller arası hatalar grubuna alabileceğimiz, anadil olarak Arapçanın hedefdile etkisi sonucu ortaya çıkan hatalardır. Bu hatalar anadildeki bir dilbilgisikuralının hedef dilde kullanımıyla ortaya çıktığı gibi, anadilden yabancı dile çeviriyapılması sonucu da ortaya çıkabilmektedir

Kaynakça

 • Corder, S. P, (1967). The Significance of Learner’s Errors, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, V/5, Number 4, November, 161-170, Germany.
 • Ghee, Seah, (1980). Contrastive Analysis, Error Analysis and Interlanguage in Relation to Adult Chinese Speakers Learning English As a Second Language, Simon Fraser University, Canada. Ph. D. Thesis.
 • Erdoğan, Vacide, (2005). Contribution of Error Analysis to Foreign Language Teaching, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık, 261-270.
 • Hendrickson, James M. (1980). The Treatment of Error in Written Work, The Modern Language
 • Journal, Vol. 64, No.2 (Summer, 1980), 216-221
 • Karasar, Niyazi, (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Myles, Johanne, (2002). Second Language Writing and Research: The Writing Process and Error Analysis in Student Texts, TESL-EJ, Vol.6.No.2, A-1, September.
 • Şanal, Fahrettin, (2008). Error-Analysis Based Second Language Teaching Strategies, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, 597-601.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Derya ADALAR SUBAŞI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 148

Kaynak Göster

APA Adalar Subaşı, D. (2010). ERROR ANALYSIS ON COMPOSITION OF ARABIAN LEARNERS OF TURKISH AT TÖMER . Dil Dergisi , (148) , 7-16 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000127