Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCI DİL SINIFLARINDA EŞDİZİMLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE ANADİLİNİN ROLÜ

Yıl 2010, Sayı 148, 37 - 52, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000129

Öz

Sözlüksel ve / ya da sözdizimsel açıdan bir dereceye kadar nedensizce sınırlı ve birden fazla sözcükten oluşan sözcük bileşimleri biçiminde tanımlanabilen eşdizimlisözcükler, bir dilin anadili konuşucusunun edincinde çok önemli yere sahiptir.Dolayısıyla, hedef dili doğal kullanma sürecinde, yabancı dil öğrencileri için deoldukça gerekli olan bu sözcük grubunun sınıflandırılmasına, önemine ve yabancıdil öğrencilerine yarattığı güçlüklere değinilen bu yazıda, eşdizimli sözcük kullanma sürecinde öğrencilerin anadilinin rolüne ilişkin de bir çalışma sunulmakta vesınıf içi örnek etkinliklere de yer verilmektedir

Kaynakça

 • Bahns, J. 1993. Lexical Collocations: A Contrastive View. ELT Journal. S. 47. s. 56-63.
 • Benson, C. 2002. Transfer/Cross-linguistic Influence. ELT Journal. C. 56. S. 1. s. 68-70.
 • Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. 3. baskı. Prentice Hall Regents.
 • Ellis, R. 2008. The Study of Second Language Acquisition. 2. baskı. Oxford University Press.
 • Ergenç, İ. 1998. Yabancı Dil Öğretimi ve Olumsuz Aktarım. Anadilinde Çocuk Olmak. s. 206-216. İstanbul: Papirus Yayınları.
 • Hill, J. 2000. Revising Priorities: From Grammatical Failure to Collocational Success. Teaching Collocation, [Michael Lewis]. s. 47-67. Language Teaching Publications.
 • Kıran, Z. 2002. Dilbilime Giriş. 2. baskı. Ankara: Seçkin.
 • Lewis, M. 2002a. The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward. Language Teaching Publications.
 • Lewis, M. 2002b. Implementing the Lexical Approach. Language Teaching Publications.
 • McCarthy, M. 1990. Vocabulary. Oxford University Press.
 • Nation, I.S.P. 2001. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge University Press.
 • Nesselhauf, N. 2003. The Use of Collocations by Advanced Learners of English and Some Implications for Teaching. Applied Linguistics. C. 24. S. 2. s. 223-242.
 • Nesselhauf, N. 2005. Collocations in a Learner Corpus. John Benjamins Publishing Company.
 • Selinker, L. 1992. Rediscovering Interlanguage. Longman.
 • Sheehan, A. 2004. Making Sense of Words. English Teaching Forum. C. 42. S. 1. s. 1-11.
 • Vasiljevic, Z. 2008. Developing Collocational Competence of Second Language Learners. The East Asian Learner. C. 4. S. 1. s. 46-50.

TEACHING COLLOCATIONS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS AND THE ROLE OF MOTHER TONGUE

Yıl 2010, Sayı 148, 37 - 52, 01.06.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000129

Öz

Collocations, which can be defined as lexical combinations made up of more thanone word and arbitrarily restricted to a certain degree in terms of lexis and / or syntax, have great importance in a native speaker’s competence. Thus, these words areof crucial importance to foreign language learners in the process of using the target language naturally. This article, in which the classification of collocations,their importance and the difficulty they cause for foreign language learners arementioned, presents a study on the role of mother tongue in the process of students’collocation use and it also gives examples of classroom activities

Kaynakça

 • Bahns, J. 1993. Lexical Collocations: A Contrastive View. ELT Journal. S. 47. s. 56-63.
 • Benson, C. 2002. Transfer/Cross-linguistic Influence. ELT Journal. C. 56. S. 1. s. 68-70.
 • Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. 3. baskı. Prentice Hall Regents.
 • Ellis, R. 2008. The Study of Second Language Acquisition. 2. baskı. Oxford University Press.
 • Ergenç, İ. 1998. Yabancı Dil Öğretimi ve Olumsuz Aktarım. Anadilinde Çocuk Olmak. s. 206-216. İstanbul: Papirus Yayınları.
 • Hill, J. 2000. Revising Priorities: From Grammatical Failure to Collocational Success. Teaching Collocation, [Michael Lewis]. s. 47-67. Language Teaching Publications.
 • Kıran, Z. 2002. Dilbilime Giriş. 2. baskı. Ankara: Seçkin.
 • Lewis, M. 2002a. The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward. Language Teaching Publications.
 • Lewis, M. 2002b. Implementing the Lexical Approach. Language Teaching Publications.
 • McCarthy, M. 1990. Vocabulary. Oxford University Press.
 • Nation, I.S.P. 2001. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge University Press.
 • Nesselhauf, N. 2003. The Use of Collocations by Advanced Learners of English and Some Implications for Teaching. Applied Linguistics. C. 24. S. 2. s. 223-242.
 • Nesselhauf, N. 2005. Collocations in a Learner Corpus. John Benjamins Publishing Company.
 • Selinker, L. 1992. Rediscovering Interlanguage. Longman.
 • Sheehan, A. 2004. Making Sense of Words. English Teaching Forum. C. 42. S. 1. s. 1-11.
 • Vasiljevic, Z. 2008. Developing Collocational Competence of Second Language Learners. The East Asian Learner. C. 4. S. 1. s. 46-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sevil ALTIKULAÇOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 148

Kaynak Göster

APA Altıkulaçoğlu, S. (2010). TEACHING COLLOCATIONS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS AND THE ROLE OF MOTHER TONGUE . Dil Dergisi , (148) , 37-52 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000129