Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AN EXPERIENCE OF DEVELOPING MATERIAL FOR TEACHING IDIOMS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Yıl 2010, Sayı 147, 7 - 21, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000123

Öz

Idioms are the extensions of the culture so the cultural awereness is required. In foreign language teaching, learners should be able to compare the idioms whichare used in the native language and in the foreign language and notice the similarand different characteristics of the idioms. In native language competence, thelearners have got variable input. In this regard, difficulties are experienced in foreign language teaching. Therefore, in this study teaching of idioms in the foreignlanguage is discussed. In this study, the definition of the idioms and metaphors aregiven. Then, the effect of the culture on the usage of the idioms is exemplified.Teaching of the idioms is different from word teaching. For this reason, in this studythe process of the remembrence of the idioms is explained. At the end of the study,designed tool for teaching idioms is presented

Kaynakça

 • Akkök, E., A., (2007), Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı: Dilde Bir Uygulama, Dil Dergisi, s.138.
 • Aksan, D., (1987), Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aksan, D., (1997), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yayınevi.
 • Aksan, D., (2000), Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aksoy, Ö.A., (1977), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 3. Dizin ve Kaynakça, Ankara Yayınevi, Türk ve Tarih Kurumu.
 • Aksoy, Ö., A., (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul: İnkılâp Kitapevi Yayınları.
 • Boers, F., (2000), Metaphor Awareness and Vocabulary Retention, Applied Linguistics, Vol. 21 No. 4 (553-571).
 • Deignan A., Gabrys, D., Solska, A., (1997), Teaching English Metaphors Using Crosslinguistic Awareness-raising Activities, ELT Journal, Vol:51, No: 4 October (353-358), Oxford University Press.
 • Delisle, J., (2001), Çeviri Yöntemleri İçin Söylem Çözümlemesi, çev. J. Umran Derkunt. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • Gibbs R. W., (1994), The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press.
 • Hiraga, M., (1991), Metaphor and comparative cultures, içinde Cross- cultural communication: East and west, vol. III., ed. P. Fendos. Taiwan: National Cheng- Kung University.
 • Kıran, A., Kıran, Z., (2006), Dilbilime Giriş, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kövecsez Z., Szabo,P., (1996), Idioms: A View from Cognitive Semantics, Applied Linguistics, Vol: 17 No: 3. (345-348) Oxford University Press.
 • Lakoff G., Johnson,M., (1980), Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
 • Marslen-Wilson, W.D., (1987), Functional parallelism in spoken word-recognition., Cognition, 25, 71 102.
 • Palmer F.R., (2001), Semantik: Yeni bir Anlambilim Projesi, çev. Ramazan Ertürk, Kitabiyat Yayınevi: Ankara.
 • Richards, J. C., Rodgers, T.S., ( 2001), Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge and New York: Cambridge UP.
 • Stevick, E.W., (1976), Memory ‘Meaning and Method’, Rowley, Mass: Newburry Howe Publishers.
 • Tabossi, P., Zardon, F., (1993), Processing ambiguous words, Journal of Memory and Language, 32, 359–372.
 • Tanpınar, A.H., (1961), Şiirler, Dergah Yayınları.
 • Ullmann, S., (1962), Semantics, An Introduction to the Science of Meaning, Oxford: Basil Blackwell.

YABANCI DİLDE DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ İÇİN BİR ARAÇ GELİŞTİRME DENEMESİ

Yıl 2010, Sayı 147, 7 - 21, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000123

Öz

Deyimler kültürün bir uzantısı olduğu için kültürel farkındalık gerektirmektedir.Yabancı dil öğretiminde öğrenenler hedef dilde kullanılan deyimlerle anadilindekullanılan deyimleri karşılaştırmalı, benzer ve farklı kullanım özelliklerini fark edebilmelidir. Anadilinde deyimlerin kullanım özelliklerini edinebilmek için girdiyoğunluğuna karşın yabancı dil öğretiminde bu konuda sıkıntı yaşanmaktadır. Bunedenle bu çalışmada deyimlerin yabancı dilde öğretimi ele alınmıştır. Çalışmada,deyim aktarmasının tanımı ve kullanım özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Dahasonra deyimlerin kullanımlarında kültürel bağlamın etkisi örneklenmiştir.Deyimlerin öğretimi sözcük öğretiminden farklıdır. Bu nedenle çalışmada, deyimleri anımsama süreci açıklanmıştır. Çalışmanın sonunda deyimlerin öğretimi içintasarlanmış araç sunulmuştur

Kaynakça

 • Akkök, E., A., (2007), Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı: Dilde Bir Uygulama, Dil Dergisi, s.138.
 • Aksan, D., (1987), Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aksan, D., (1997), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yayınevi.
 • Aksan, D., (2000), Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aksoy, Ö.A., (1977), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 3. Dizin ve Kaynakça, Ankara Yayınevi, Türk ve Tarih Kurumu.
 • Aksoy, Ö., A., (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul: İnkılâp Kitapevi Yayınları.
 • Boers, F., (2000), Metaphor Awareness and Vocabulary Retention, Applied Linguistics, Vol. 21 No. 4 (553-571).
 • Deignan A., Gabrys, D., Solska, A., (1997), Teaching English Metaphors Using Crosslinguistic Awareness-raising Activities, ELT Journal, Vol:51, No: 4 October (353-358), Oxford University Press.
 • Delisle, J., (2001), Çeviri Yöntemleri İçin Söylem Çözümlemesi, çev. J. Umran Derkunt. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • Gibbs R. W., (1994), The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press.
 • Hiraga, M., (1991), Metaphor and comparative cultures, içinde Cross- cultural communication: East and west, vol. III., ed. P. Fendos. Taiwan: National Cheng- Kung University.
 • Kıran, A., Kıran, Z., (2006), Dilbilime Giriş, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kövecsez Z., Szabo,P., (1996), Idioms: A View from Cognitive Semantics, Applied Linguistics, Vol: 17 No: 3. (345-348) Oxford University Press.
 • Lakoff G., Johnson,M., (1980), Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
 • Marslen-Wilson, W.D., (1987), Functional parallelism in spoken word-recognition., Cognition, 25, 71 102.
 • Palmer F.R., (2001), Semantik: Yeni bir Anlambilim Projesi, çev. Ramazan Ertürk, Kitabiyat Yayınevi: Ankara.
 • Richards, J. C., Rodgers, T.S., ( 2001), Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge and New York: Cambridge UP.
 • Stevick, E.W., (1976), Memory ‘Meaning and Method’, Rowley, Mass: Newburry Howe Publishers.
 • Tabossi, P., Zardon, F., (1993), Processing ambiguous words, Journal of Memory and Language, 32, 359–372.
 • Tanpınar, A.H., (1961), Şiirler, Dergah Yayınları.
 • Ullmann, S., (1962), Semantics, An Introduction to the Science of Meaning, Oxford: Basil Blackwell.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nilgün YAVUZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 147

Kaynak Göster

APA Yavuz, N. (2010). AN EXPERIENCE OF DEVELOPING MATERIAL FOR TEACHING IDIOMS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING . Dil Dergisi , (147) , 7-21 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000123