Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A QUICK CHRONOLOGICAL REVIEW OF THE ELT METHODS ALONG WITH THEIR TECHNIQUES AND PRINCIPLES: CHOOSING ECLECTICISM FROM AMONG LANGUAGE TEACHING METHODS

Yıl 2010, Sayı 147, 40 - 62, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000125

Öz

Teaching a new language either as a second or a foreign language has always beena deep concern for language teachers for centuries. It is for this reason that thehuman beings have always been in quest of teaching a foreign language more fluently in a shorter time. This quest dates back up to the time when Latin was spoken.Language teachers have constantly been in an endless discussion about which language teaching method they should use in their classes. Another issue of discussion is if a certain language method is superior to the others.In order to provide an appropriate answer to the questions above, I have studiedthe most prominent ELT methods in chronological order along with their key principles and techniques for a better evaluation and assessment of the methods. In the end of my study, I have chosen eclecticism from among all the methods andsuggested that language teachers use the eclectic method, which is a blend of allthe methods, and consider their students, the conditions of instructions, and the students’ socio-cultural context

Kaynakça

 • Asher, James. (1996). Learning another language through actions: the complete teacher’s guidebook. (5th edn.). Los Gatos, CA: Sky Oaks Productions.
 • Celce-Murcia, Marianne. (1991). Language teaching approaches: an overview. In Celce-, Murcia, M. (ed.), Teaching english as a second or foreign language. (2nd edn.). Boston, MA: Heinle & Heinle.
 • Chastain, Kenneth. (1988). Developing second language skills.San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Chomsky, Noam. 81964). Current issues in linguistic theory. The Hague: Mouton.
 • Curran, Charles A. (1977). Counseling-Learning in Second Languages. Cliffside Park, NJ: Counseling-Learning Institutes.
 • Demircan, Ömer. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul, Ekin Yayınları.
 • Demircan, Ömer. (2002). Yabancı dil öğretimleri. İstanbul, DER Yayınları.
 • Demirel, Özcan. (1990). Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler,teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • Fanselow, John. (1987). Breaking rules: Generating and exploring alternatives in language teaching. New York: Longman.
 • Gatenby, E.V. (1958). A direct method english course. (3rd edn.). London: Longman.
 • Gattegno, Caleb. (1976). The common sense of teaching foreign languages. New York: Educational Solutions.
 • Hymes, Dell. (1971). Competence and performance in linguistic theory. In R.Huxley and E. Ingram (eds.). Language acquisition: Models and methods: London: Academic Press.
 • Kocaman, Ahmet. (1983). Dil öğrenimi. Türk Dili Dergisi Özel Sayısı. Sayı:379.
 • Larsen-Freeman, Diane. (2000). Techniques and principles in language teaching: Oxford: Oxford University Press.
 • Lozanov, Georgi. (1978). Suggestology and outlines of suggestopedy. Philadelphia, PA: Gordon and Breach.
 • Prabhu, N.S. 1990. The dynamics of the language lesson. TESOL 26/2: 225-41.
 • Senemoğlu, Nuray. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara, Spot Matbaacılık.
 • Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
 • Sönmez, Veysel. (1993). Eğitim felsefesi. Ankara, Adım Yayınları
 • Widdowson, H. G. (1990). Aspects of language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Wilkins, David A. (1976). Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press.
 • Vardar, Berke. (1998). Dilbilimin temel kavramları ve ilkeleri. İstanbul, Multilingual Yayınları.

YABANCI DİL ÖĞRETİM METODLARININ TEKNİK VE İLKELERİ İLE BİRLİKTE KRONOLOJİK BİR İNCELEMESİ: SEÇMELİ YÖNTEM

Yıl 2010, Sayı 147, 40 - 62, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000125

Öz

Bir dilin gerek yabancı dil, gerekse ikinci dil olarak öğretilmesi yüzyıllardır öğretmenlerin ilgi alanı olmuştur. Bu nedenledir ki, insanoğlu her zaman yabancı bir dilien kısa zamanda ve en akıcı bir şekilde öğretmenin arayışı içinde olmuştur. Buarayış Latincenin konuşulduğu döneme kadar uzanır.Öğretmenlerin derslerinde hangi metodu kullanacakları konusundaki tartışmalarıbitmez tükenmez bir şekilde devam etmektedir. Diğer bir tartışma konusu ise, herhangi bir metodun diğerinden üstün olup olmadığıdır.Yukarıdaki sorulara yanıt verebilmek ve daha iyi değerlendirme yapabilmekamacıyla, en önde gelen metodları gerek dil öğretim prensipleri ve gerekseteknikleri ile birlikte kronolojik bir akış içinde ele aldım.Çalışmamın son bölümünde, tüm metodların bir karışımı olan seçmeli yöntemüzerinde karar kıldım ve öğretmenlerin bu metodu kullanmalarını ve de dil öğretimi esnasında öğrencilerinin eğitim ve sosyokültürel ortamlarını her zaman gözönünde bulundurmalarını önerdim

Kaynakça

 • Asher, James. (1996). Learning another language through actions: the complete teacher’s guidebook. (5th edn.). Los Gatos, CA: Sky Oaks Productions.
 • Celce-Murcia, Marianne. (1991). Language teaching approaches: an overview. In Celce-, Murcia, M. (ed.), Teaching english as a second or foreign language. (2nd edn.). Boston, MA: Heinle & Heinle.
 • Chastain, Kenneth. (1988). Developing second language skills.San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Chomsky, Noam. 81964). Current issues in linguistic theory. The Hague: Mouton.
 • Curran, Charles A. (1977). Counseling-Learning in Second Languages. Cliffside Park, NJ: Counseling-Learning Institutes.
 • Demircan, Ömer. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul, Ekin Yayınları.
 • Demircan, Ömer. (2002). Yabancı dil öğretimleri. İstanbul, DER Yayınları.
 • Demirel, Özcan. (1990). Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler,teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • Fanselow, John. (1987). Breaking rules: Generating and exploring alternatives in language teaching. New York: Longman.
 • Gatenby, E.V. (1958). A direct method english course. (3rd edn.). London: Longman.
 • Gattegno, Caleb. (1976). The common sense of teaching foreign languages. New York: Educational Solutions.
 • Hymes, Dell. (1971). Competence and performance in linguistic theory. In R.Huxley and E. Ingram (eds.). Language acquisition: Models and methods: London: Academic Press.
 • Kocaman, Ahmet. (1983). Dil öğrenimi. Türk Dili Dergisi Özel Sayısı. Sayı:379.
 • Larsen-Freeman, Diane. (2000). Techniques and principles in language teaching: Oxford: Oxford University Press.
 • Lozanov, Georgi. (1978). Suggestology and outlines of suggestopedy. Philadelphia, PA: Gordon and Breach.
 • Prabhu, N.S. 1990. The dynamics of the language lesson. TESOL 26/2: 225-41.
 • Senemoğlu, Nuray. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara, Spot Matbaacılık.
 • Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
 • Sönmez, Veysel. (1993). Eğitim felsefesi. Ankara, Adım Yayınları
 • Widdowson, H. G. (1990). Aspects of language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Wilkins, David A. (1976). Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press.
 • Vardar, Berke. (1998). Dilbilimin temel kavramları ve ilkeleri. İstanbul, Multilingual Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Turgay DİNÇAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 147

Kaynak Göster

APA Dinçay, T. (2010). A QUICK CHRONOLOGICAL REVIEW OF THE ELT METHODS ALONG WITH THEIR TECHNIQUES AND PRINCIPLES: CHOOSING ECLECTICISM FROM AMONG LANGUAGE TEACHING METHODS . Dil Dergisi , (147) , 40-62 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000125