Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EFFECTIVE USAGE OF AUDIOVISUAL MATERIALS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

Yıl 2010, Sayı 147, 63 - 86, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000126

Öz

The usage of audiovisual materials has increased the effectiveness of existing senseorgans in Foreign Language Teaching. Therefore, it simplifies and speeds up thelanguage acquisition. How to use the audiovisual materials in teaching Turkish toforeigners has been a recent discussion. In this research, it has been found out thatthe usage of audiovisual materials in Teaching Turkish to foreigners, which arebeing used widely in language teaching, has been studied clearly in terms ofmethodologies. This article clarifies the methods of audiovisual materials usageand shows how to apply these methods effectively to Turkish Language Teachers

Kaynakça

 • Akpınar, Burhan ve Aydın, Kamil (2009). “Çok Duyulu (Multisensory) Yabancı Dil Öğretimi”. Tubav Bilim Dergisi 2 (1):105-112
 • Anşin, Selma (2006). “Çocuklarda Yabancı Dil Öğretimi”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6:9-20.
 • Arslan, Berna (2003). “Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE’e İlişkin Görüşleri”. The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (10):67
 • Balım, Ali Günay., Pekmez, Esin Şahin., Erdem, Meltem Özaçık (2004). “Asitler ve Bazlar Konusunda Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Uygulamaların Öğrenci Başarısına Etkisi”. Ege Eğitim Dergisi 5(2):13-19
 • Başkan, Özcan (2006). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler. İstanbul: Multilingual Yayınları
 • Bilkan, Nesrin (2006). Türkçe Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. İzmir: Dilset Yayınları
 • Cemiloğlu, Mustafa (2009). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları
 • Demir, Celal ve Yapıcı, Mehmet (2007). “Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Dergisi 9(2):177-192.
 • Demircan, Ömer (2005). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri İstanbul: Der Yayınları
 • Demirel, Özcan (1993a). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • ………………..(1993b). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • ………………..(1993c). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • Kaya, Ümit Ünsal (2007). İlköğretim 1. Kademede İngilizce Derslerinde Oyun Tekniğinin Eriyişe Etkisi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi
 • Kırbaş, Hakan (2010). “Verimli ders çalışma teknikleri ve ÖSS”. www.sosyalcim.org/sunu- lar/verimli-ders-calisma-oss.pss. (07.12.2010) tarihinde alınmıştır.
 • Kolaç, Emine (2003). “İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17(1):105-137
 • Tarhan, Nevzat (2006). “Çocuğunuzun zeka tipi hangisi”. www.mcaturk.com/cocugunuzun- zeka-tipi-hangisi-656.html. (11.02.2011) tarihinde alınmıştır.
 • Taşdemir, Ercan., Bilkan, Nesrin., Can, Hüdai (2004). Türkçe Öğretim Teknikleri. İzmir: Dilset Yayınları
 • TÖMER (2011). “Uzaktan Türkçe Öğretim Merkezi”. www.distance-turkish.com. 11.04.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Üstdal, Kaplan Muzaffer (2009). “Bilimsel Bir Posterin Hazırlanmasında ve Sunulmasında Bilinmesi Gerekenler”. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 3(31):282- 290
 • Vahapoğlu, Ece (2009). Yabancı Dil Öğrenme Yolları. İstanbul: Alfa Yayınları
 • Yalın, Halil İbrahim (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları
 • Yavuz, Hüdaverdi (2010). “Eşrefpaşalılar”. http://www.esrefpasalilar.com.tr/. (21.01.2011) tarihinde alınmıştır.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLARIN ETKİN KULLANIMI

Yıl 2010, Sayı 147, 63 - 86, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000126

Öz

Yabancı dil öğretiminde görsel ve işitsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların nasıl kullanılması gerektiği güncel bir tartışma konusudur. Eğitimde yaygın kullanılan görsel veişitsel araçlar incelenerek bu araçların yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımıbir sistem çerçevesinde incelenmiştir. Bu makale yabancı dil olarak Türkçeöğretenler için görsel ve işitsel araçların kullanım yöntemlerini ve bu yöntemleri enverimli şekilde nasıl kullanılabileceklerini açıklamaktadır

Kaynakça

 • Akpınar, Burhan ve Aydın, Kamil (2009). “Çok Duyulu (Multisensory) Yabancı Dil Öğretimi”. Tubav Bilim Dergisi 2 (1):105-112
 • Anşin, Selma (2006). “Çocuklarda Yabancı Dil Öğretimi”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6:9-20.
 • Arslan, Berna (2003). “Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE’e İlişkin Görüşleri”. The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (10):67
 • Balım, Ali Günay., Pekmez, Esin Şahin., Erdem, Meltem Özaçık (2004). “Asitler ve Bazlar Konusunda Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Uygulamaların Öğrenci Başarısına Etkisi”. Ege Eğitim Dergisi 5(2):13-19
 • Başkan, Özcan (2006). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler. İstanbul: Multilingual Yayınları
 • Bilkan, Nesrin (2006). Türkçe Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. İzmir: Dilset Yayınları
 • Cemiloğlu, Mustafa (2009). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları
 • Demir, Celal ve Yapıcı, Mehmet (2007). “Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Dergisi 9(2):177-192.
 • Demircan, Ömer (2005). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri İstanbul: Der Yayınları
 • Demirel, Özcan (1993a). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • ………………..(1993b). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • ………………..(1993c). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler Yöntemler Teknikler. Ankara: Usem Yayınları
 • Kaya, Ümit Ünsal (2007). İlköğretim 1. Kademede İngilizce Derslerinde Oyun Tekniğinin Eriyişe Etkisi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi
 • Kırbaş, Hakan (2010). “Verimli ders çalışma teknikleri ve ÖSS”. www.sosyalcim.org/sunu- lar/verimli-ders-calisma-oss.pss. (07.12.2010) tarihinde alınmıştır.
 • Kolaç, Emine (2003). “İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17(1):105-137
 • Tarhan, Nevzat (2006). “Çocuğunuzun zeka tipi hangisi”. www.mcaturk.com/cocugunuzun- zeka-tipi-hangisi-656.html. (11.02.2011) tarihinde alınmıştır.
 • Taşdemir, Ercan., Bilkan, Nesrin., Can, Hüdai (2004). Türkçe Öğretim Teknikleri. İzmir: Dilset Yayınları
 • TÖMER (2011). “Uzaktan Türkçe Öğretim Merkezi”. www.distance-turkish.com. 11.04.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Üstdal, Kaplan Muzaffer (2009). “Bilimsel Bir Posterin Hazırlanmasında ve Sunulmasında Bilinmesi Gerekenler”. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 3(31):282- 290
 • Vahapoğlu, Ece (2009). Yabancı Dil Öğrenme Yolları. İstanbul: Alfa Yayınları
 • Yalın, Halil İbrahim (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları
 • Yavuz, Hüdaverdi (2010). “Eşrefpaşalılar”. http://www.esrefpasalilar.com.tr/. (21.01.2011) tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mustafa ARSLAN Bu kişi benim


Adem ERGİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Sayı 147

Kaynak Göster

APA Arslan, M. & Ergin, A. (2010). EFFECTIVE USAGE OF AUDIOVISUAL MATERIALS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS . Dil Dergisi , (147) , 63-86 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000126