Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PRACTICES OF TEACHERS WHO TEACH TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY

Yıl 2009, Sayı 145, 28 - 47, 01.09.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000114

Öz

In today’s world, second language/foreign language has gained a great importance.Whatever sector people work in, they feel the need to learn one or even a secondforeign language. The importance of the foreign language teaching has increasedin our time in which knowing a foreign language has deviated from being a specialty and become a feature that everyone must have. In language teaching,variables such as the pedagogical competency of the teacher, strategies and methods implemented throughout the process, and making the environment interesting for the students hold great importance. The more the activity environment has stimuli, the more lasting the learning become. For that purpose, teachersmust know the characteristics of the learners very well and must enrich the learning environment with different techniques and materials in accordance withthe environment facilities.In this study, it is aimed to determine the language teaching strategies and classpractices of the teachers who teach students of foreign origin in Turkey Turkish asa foreign language. To that end, interview and observation forms have been prepared. The content analysis of the data obtained with interview and observationforms has been conducted in the scope of qualitative research approach

Kaynakça

 • Altan, M. Z. (2006). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme. Dil Dergisi 134, 49-54.
 • Antony, E. M. (1963). Approaches Method and Techniques. English Language Teaching 17, 63-67.
 • Arak, H. (2006). The Role of English and Comparative Grammar in Learning German as a Second Foreign Language, Erciyes University Journal of Social Sciences Institute 21, 205-216.
 • Ay, S. (2006). Dialogue Journals in Foreign Language Teaching Language Journal 134, 55-68.
 • Aydoğan, İ. ve Çilsal, Z. (2007). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci (Türkiye ve Diğer Ülkeler). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22, 179-197.
 • Chamot, A. U. and Kupper, L. (1989). Learning Strategies in Foreign Language Instruction. Foreign Language Annals, Vol. 22, 13-14.
 • Day, R. (1993). Models and The Knowledge Base of Second Language Teacher Education. Second Language Studies Vol 11 no 2 p 1-13.
 • Demircan, Ö. (1990), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Can Offset.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı Dil Öğretimi: İlkeler, Yöntemler, Teknikler (3. Baskı). Ankara: Usem Yayıncılık.
 • Gattegno, C. (1972). Teaching Foreign Languages for English in Schools The Silent Way. (2th Edition) New York: Educational Solutions.
 • Hansen, I. F. (2006). How to Become a Successful Language Learner Anatomy, Styles and Strategies Revisited Language Journal 133, 29-59.
 • Mehmedoğlu, A. (2000). Yabancı Dil Öğretiminin Ana Dili ile Karşılaştırmalı Eğitimi Üzerine, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı) 4, 153-165.
 • Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çevirenler: D. Bayrak, B. Aslan ve Z. Akyüz), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Richards, J. C. and Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sezer, A. (1988). Yabancı Dil Öğretiminde Üretken - Dönüşümlü Dilbilgisinin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3, 141-151.
 • Tercanlıoglu, L. (2000). Using Turkish in the EFL Classroom. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı) 4, 153-165.
 • Tosun, C. (2006). Yabancı Dil Öğretim ve Öğreniminde Eski ve Yeni Yöntemlere Yeni Bir Bakış. Journal of Arts and Science 5, 79-88.
 • Yağmur, K. (2006). Batı Avrupa’da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Dil Dergisi 134, 31-48.
 • Yaman, H. ve Erdoğan, Y. (2007). İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri: Nitel Bir Araştırma. Journal of Language and Linguistic Studies, Vol. 3, No. 2.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN UYGULAMALARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2009, Sayı 145, 28 - 47, 01.09.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000114

Öz

Günümüz dünyasında ikinci dil / yabancı dil büyük bir önem kazanmıştır. İnsanlarhangi sektörde çalışıyor olurlarsa olsunlar bir yabancı dil hatta ikinci bir yabancıdil öğrenme ihtiyacını duymaktadırlar. Bir yabancı dil bilmenin ayrıcalık olmaktançıkıp, herkesin sahip olması gereken bir özellik olduğu günümüzde yabancı dileğitiminin önemi de artmıştır. Dil öğretiminde öğretmenin pedagojik yeterliliği,süreçte takip edilen strateji ve yöntemler, ortamın öğrenciler için ilginç kılınmasıvb. değişkenler büyük önem taşımaktadır. Çalışmalar ne kadar çok uyaranlı birortamda yürütülürse, o oranda kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. Bu yüzden öğretmenler, öğrenen özelliklerini iyi bilmesi, çevre imkânları doğrultusunda öğrenmeortamını farklı teknik ve materyallerle zenginleştirmesi gerekir. Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrencilere, Türkçeyi yabancıdil olarak öğreten öğretmenlerin takip ettikleri dil öğretim stratejileriyle sınıf içiuygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla görüşme ve gözlem formuhazırlanmıştır. Görüşme ve gözlem formlarıyla elde edilen veriler nitel araştırmayaklaşımı çerçevesinde içerik analizi yapılmıştır

Kaynakça

 • Altan, M. Z. (2006). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme. Dil Dergisi 134, 49-54.
 • Antony, E. M. (1963). Approaches Method and Techniques. English Language Teaching 17, 63-67.
 • Arak, H. (2006). The Role of English and Comparative Grammar in Learning German as a Second Foreign Language, Erciyes University Journal of Social Sciences Institute 21, 205-216.
 • Ay, S. (2006). Dialogue Journals in Foreign Language Teaching Language Journal 134, 55-68.
 • Aydoğan, İ. ve Çilsal, Z. (2007). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci (Türkiye ve Diğer Ülkeler). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22, 179-197.
 • Chamot, A. U. and Kupper, L. (1989). Learning Strategies in Foreign Language Instruction. Foreign Language Annals, Vol. 22, 13-14.
 • Day, R. (1993). Models and The Knowledge Base of Second Language Teacher Education. Second Language Studies Vol 11 no 2 p 1-13.
 • Demircan, Ö. (1990), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Can Offset.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı Dil Öğretimi: İlkeler, Yöntemler, Teknikler (3. Baskı). Ankara: Usem Yayıncılık.
 • Gattegno, C. (1972). Teaching Foreign Languages for English in Schools The Silent Way. (2th Edition) New York: Educational Solutions.
 • Hansen, I. F. (2006). How to Become a Successful Language Learner Anatomy, Styles and Strategies Revisited Language Journal 133, 29-59.
 • Mehmedoğlu, A. (2000). Yabancı Dil Öğretiminin Ana Dili ile Karşılaştırmalı Eğitimi Üzerine, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı) 4, 153-165.
 • Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çevirenler: D. Bayrak, B. Aslan ve Z. Akyüz), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Richards, J. C. and Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sezer, A. (1988). Yabancı Dil Öğretiminde Üretken - Dönüşümlü Dilbilgisinin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3, 141-151.
 • Tercanlıoglu, L. (2000). Using Turkish in the EFL Classroom. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı) 4, 153-165.
 • Tosun, C. (2006). Yabancı Dil Öğretim ve Öğreniminde Eski ve Yeni Yöntemlere Yeni Bir Bakış. Journal of Arts and Science 5, 79-88.
 • Yağmur, K. (2006). Batı Avrupa’da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Dil Dergisi 134, 31-48.
 • Yaman, H. ve Erdoğan, Y. (2007). İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri: Nitel Bir Araştırma. Journal of Language and Linguistic Studies, Vol. 3, No. 2.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ali GÖÇER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 145

Kaynak Göster

APA Göçer, A. (2009). TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN UYGULAMALARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Dil Dergisi , (145) , 28-47 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000114