Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE LEARNING STRATEGIES WHICH ARE RELATED TO THE FIRST LANGUAGE OF THE STUDENTS WHO LEARN GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE

Yıl 2009, Sayı 145, 64 - 85, 01.09.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000116

Öz

Today with globalization and with the countries starting to come closer, it is notadequate to learn just one foreign language in economical, social and culturalareas. Depending on this, countries renovate their policies by supporting with anoptional second foreign language in addition to a compulsory one in the multicultural framework. Second foreign language is learned after the first foreignlanguage is learned and it takes the starting point from the first foreign language.The first foreign language is always the starting point for the students who arelearning the second foreign language. If the students have learned a foreign language, they start the second foreign language with the habits and strategies theyacquired when they learned the first one, get assistance from the first one. In thisstudy, it is aimed to figure out whether the students who are learning German as asecond foreign language in Çanakkale Onsekiz Mart University are able to makeconnections between the first foreign language or another language, which learning strategies they use related to first foreign language, whether there is a connection between their motivation related to their first foreign language and thelearning strategies while they are learning German thanks to questionnaire application. The data collected via questionnaire is evaluated using SPSS 15.0package programme

Kaynakça

 • AGAFONOVA, Lidia. 2000 Zur Frage des Lehrens und Lernens vom Deutschen als Zweiter Fremdsprache nach dem Englischen in den neuen Schultypen in Russland, in, www.zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-04-3/beitrag/agafon1.htm, s.10. (19.11.2006)
 • BALCI, Derya.Yabancı Öğretiminde Motivasyon içinde http://www.ingilish.com/db1.htm (8.10.2006)
 • BIMMEL, Peter. 1993 Lernstrategien im Deutschunterricht, Goethe Institut, München, 1/ s.8.
 • BROPHY, Jere. 2004 Motivating Students to Learn, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ
 • DEMİREL, Özcan. 2003 Yabancı Dil Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • KESKİN, Abdullah. Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerinde Etkisi, içinde http:// egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf. s.2. (24.05.2009)
 • OXFORD, L. Rebecca. 1990 Language Learning Strategies What Every Teacher Should Know, Heinle & Heinle Publishers, A Division of Wadworth Inc., Boston, Massachussets
 • ÖZER, Bekir. Öğrenmeyi Öğretme, içinde www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1266/unite09.pdf. (26.09.06)
 • PROKOP, Manfred. 1993 Lernen lernen-aber ja Aber wie? Klassifikation von Lernerstrategien im Fremd- und Zweitsprachenunterricht, Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, Goethe- Institut.

İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN, BİRİNCİ YABANCI DİL İNGİLİZCEYE BAĞLI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Yıl 2009, Sayı 145, 64 - 85, 01.09.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000116

Öz

Günümüzde küreselleşme ve ülkelerin birbirleriyle daha çok yakınlaşmaya başlamasıyla, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda artık tek bir yabancı dil öğrenmekyeterli olmamaktadır. Buna göre ülkeler, politikalarını özellikle eğitim politikalarınızorunlu bir yabancı dilin yanında seçmeli bir ikinci yabancı dil öğretimiyledestekleyerek çok kültürlülük çerçevesinde yenilemektedirler. İkinci yabancı dil, biryabancı dil öğrenildikten sonra öğrenilir ve çıkış noktasını birinci yabancı dildenalır. Birinci yabancı dil, ikinci yabancı dil öğrenen öğrenciler için her zaman çıkışnoktasıdır. Öğrenciler önceden bir yabancı dil öğrenmişlerse, ikinci bir yabancıdile birinci yabancı dil öğrenirken edinmiş oldukları bir takım alışkanlıklar vestratejilerle başlarlar, birinci yabancı dilden yardım alırlar. Bu çalışmada ikinciyabancı dil olarak Almanca öğrenen üniversite öğrencilerinin öğrenme stratejileriaraştırılarak, Türkiyede genellikle ikinci yabancı dil olarak öğretilen Almancanınyöntem ve öğretimi alanına katkı sunmak amaçlanmıştır. İkinci yabancı dil olarakAlmanca öğrenen üniversite öğrencilerinin Almancayı öğrenirken birinci yabancıdil olarak öğrenmiş oldukları İngilizce ile veya başka bir dille bağlantı kurup kuramadıkları ve bu dili öğrenirken hangi stratejileri kullandıkları soruları araştırmakonusu yapılmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programındadeğerlendirilmiştir

Kaynakça

 • AGAFONOVA, Lidia. 2000 Zur Frage des Lehrens und Lernens vom Deutschen als Zweiter Fremdsprache nach dem Englischen in den neuen Schultypen in Russland, in, www.zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-04-3/beitrag/agafon1.htm, s.10. (19.11.2006)
 • BALCI, Derya.Yabancı Öğretiminde Motivasyon içinde http://www.ingilish.com/db1.htm (8.10.2006)
 • BIMMEL, Peter. 1993 Lernstrategien im Deutschunterricht, Goethe Institut, München, 1/ s.8.
 • BROPHY, Jere. 2004 Motivating Students to Learn, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ
 • DEMİREL, Özcan. 2003 Yabancı Dil Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • KESKİN, Abdullah. Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerinde Etkisi, içinde http:// egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf. s.2. (24.05.2009)
 • OXFORD, L. Rebecca. 1990 Language Learning Strategies What Every Teacher Should Know, Heinle & Heinle Publishers, A Division of Wadworth Inc., Boston, Massachussets
 • ÖZER, Bekir. Öğrenmeyi Öğretme, içinde www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1266/unite09.pdf. (26.09.06)
 • PROKOP, Manfred. 1993 Lernen lernen-aber ja Aber wie? Klassifikation von Lernerstrategien im Fremd- und Zweitsprachenunterricht, Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, Goethe- Institut.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nevide DELLAL AKPINAR Bu kişi benim


Duygu GÜNAK BORA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 145

Kaynak Göster

APA Dellal Akpınar, N. & Günak Bora, D. (2009). İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN, BİRİNCİ YABANCI DİL İNGİLİZCEYE BAĞLI ÖĞRENME STRATEJİLERİ . Dil Dergisi , (145) , 64-85 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000116