Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTONOMY PERCEPTION AND CLASSROOM BEHAVIORS

Yıl 2009, Sayı 144, 7 - 15, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000108

Öz

The purpose of this research is to investigate the relationship between autonomyperception and classroom behaviors of students learning English as a foreign language. Descriptive research was used in the study. Proportioned random samplingwas used to choose the sample of the study. The sample included 560 university students. The data of the research was gathered with Autonomy Perception Scale andClassroom Behaviors Scale. Significant relationship was found between autonomyperception and classroom behaviors

Kaynakça

 • Benson, P. (2001). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. Essex: Pearson Education.
 • Chandler, L. K., & Dahlquist, C. M. (2002). Functional Assessment. Upper saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Dickinson, L. (1993). Aspects of autonomous learning: An interview with Leslie Dickinson. ELT Journal, 47: 330-335.
 • Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2005). Individual differences in second language learning. In C. J. Daughty ve M. H. Long (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition (589-625). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Koçak, A. (2003). A Study on Learners’ Readiness for Autonomous Learning of English as a Foreign Language. Unpublished MA thesis, Middle East Technical University, Ankara: Turkey.
 • Santrock, J. W. (2004). Educational Psychology. New York, NY: The McGraw-Hill Companies.
 • Spratt, M., Humphreys, G., & Chan, V. (2002). Autonomy and motivation: which comes first? Language Teaching Research, 6: 245-266.
 • Stipek, D. (2002). Motivation to Learn. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Tayar, A. B. (2003). A Survey on Learner Autonomy and Motivation in ESP in a Turkish Context. Unpublished MA thesis, Uludağ Üniversitesi, Bursa: Turkey.
 • Wenden, A. (1991). Learner Strategies for Learner Autonomy. New York, NY: Prentice Hall.
 • Yumuk, A. (2002). Letting go of control to the learners: The role of the Internet in promot- ing a more autonomous view of learning in an academic translation course. Educational Research, 44: 141-156.

THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTONOMY PERCEPTION AND CLASSROOM BEHAVIORS OF ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

Yıl 2009, Sayı 144, 7 - 15, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000108

Öz

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerde özerklik algısı ilesınıf içi davranışlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada betimsel yöntemkullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi oranlı yansız atama ile belirlenmiştir.Örneklemde 560 üniversite öğrencisi yer almıştır. Araştırmanın verileri ÖzerklikAlgı Ölçeği ve Sınıf İçi Davranışlar Ölçeği ile toplanmıştır. Özerklik algısı ve sınıfiçi davranışlar arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur

Kaynakça

 • Benson, P. (2001). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. Essex: Pearson Education.
 • Chandler, L. K., & Dahlquist, C. M. (2002). Functional Assessment. Upper saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Dickinson, L. (1993). Aspects of autonomous learning: An interview with Leslie Dickinson. ELT Journal, 47: 330-335.
 • Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2005). Individual differences in second language learning. In C. J. Daughty ve M. H. Long (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition (589-625). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Koçak, A. (2003). A Study on Learners’ Readiness for Autonomous Learning of English as a Foreign Language. Unpublished MA thesis, Middle East Technical University, Ankara: Turkey.
 • Santrock, J. W. (2004). Educational Psychology. New York, NY: The McGraw-Hill Companies.
 • Spratt, M., Humphreys, G., & Chan, V. (2002). Autonomy and motivation: which comes first? Language Teaching Research, 6: 245-266.
 • Stipek, D. (2002). Motivation to Learn. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Tayar, A. B. (2003). A Survey on Learner Autonomy and Motivation in ESP in a Turkish Context. Unpublished MA thesis, Uludağ Üniversitesi, Bursa: Turkey.
 • Wenden, A. (1991). Learner Strategies for Learner Autonomy. New York, NY: Prentice Hall.
 • Yumuk, A. (2002). Letting go of control to the learners: The role of the Internet in promot- ing a more autonomous view of learning in an academic translation course. Educational Research, 44: 141-156.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Uğur ALTUNAY Bu kişi benim


Özlem BAYAT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 144

Kaynak Göster

APA Altunay, U. & Bayat, Ö. (2009). THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTONOMY PERCEPTION AND CLASSROOM BEHAVIORS OF ENGLISH LANGUAGE LEARNERS . Dil Dergisi , (144) , 7-15 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000108