Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVRENSEL DİLBİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ EŞLEŞTİRME MODELLERİ: DİLİN ZİHİNDEKİ DURUMUNA YAKLAŞIMLAR

Yıl 2009, Sayı 144, 74 - 81, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000112

Öz

Bu çalışmanın amacı, değiştirgen ayarlama yaklaşımının anadil ve ikinci dilinzihindeki temsiline nasıl etki ettiğini tartışarak dilin zihindeki durumu ve bu durumun başlangıçtaki konumuna ilişkin yaklaşımların bir özetini sunmaktır. Böyleliklebirden fazla değiştirgen dizisine sahip olan ikidilli bir bireyin zihinsel temsilininEvrensel Dilbilgisi çerçevesinde nasıl bir görünüm sergileyeceği konusunda okuyucunun bir fikir sahibi olacağı düşünülmektedir

Kaynakça

 • Cem-Değer, Ayşen. “Evrensel Dilbilgisi ve İkinci Dil Edinim Kuramı”. Dilbilim Araştırmaları (1996):100-113.
 • Cook, Vivian. J. Portraits of the L2 User. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd, 2002.
 • Dehaene, Stanislas. “Fitting two languages into one brain”. Brain 122.(1999): 2207-2208.
 • Ekiert, Monika. “The Bilingual Brain.” Colombia University Working Papers in TESOL & Applied Lingusitics 3 -2 (2003): 1-8.
 • Flynn, Suzanne. ve Barbara Lust. “A Minimalist Approach to L2 Solves a Dilemma of UG.” Portraits of the L2 User. Ed. Vivian. J. Cook. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd., 2002. 93-121.
 • Pavlenko, Aneta. “New approaches to concepts in bilingual memory”. Bilingualism: Language and Cognition 2. (1999): 209– 30.

UNIVERSAL GRAMMAR AND GRAMMAR MATCHING MODELS: APPROACHES TO THE INITIAL STATE

Yıl 2009, Sayı 144, 74 - 81, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000112

Öz

The aim of this paper is to discuss how parameter setting approach influnce the firstand second language representation in the mind and to summarize approachesabout the initial state of language. Thus, it is thought that the reader will have anidea of how a bilingual’s mental representation within the framework of UniversalGrammar is being shaped

Kaynakça

 • Cem-Değer, Ayşen. “Evrensel Dilbilgisi ve İkinci Dil Edinim Kuramı”. Dilbilim Araştırmaları (1996):100-113.
 • Cook, Vivian. J. Portraits of the L2 User. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd, 2002.
 • Dehaene, Stanislas. “Fitting two languages into one brain”. Brain 122.(1999): 2207-2208.
 • Ekiert, Monika. “The Bilingual Brain.” Colombia University Working Papers in TESOL & Applied Lingusitics 3 -2 (2003): 1-8.
 • Flynn, Suzanne. ve Barbara Lust. “A Minimalist Approach to L2 Solves a Dilemma of UG.” Portraits of the L2 User. Ed. Vivian. J. Cook. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd., 2002. 93-121.
 • Pavlenko, Aneta. “New approaches to concepts in bilingual memory”. Bilingualism: Language and Cognition 2. (1999): 209– 30.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bilge ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 144

Kaynak Göster

APA Öztürk, B. (2009). EVRENSEL DİLBİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ EŞLEŞTİRME MODELLERİ: DİLİN ZİHİNDEKİ DURUMUNA YAKLAŞIMLAR . Dil Dergisi , (144) , 74-81 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000112