Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bu çalışmada “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil olarak

Yıl 2009, Sayı 143, 20 - 41, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000105

Öz

In this research, the learning motivation of the students who learn German as a second foreign language is searched. Second foreign language learning begins withafter learning a foreign language. First foreign language is always the start pointfor the students who learn second foreign language. The students begin the secondforeign language with the habits and the strategies that when he/she learned firstforeign language before and while he/she is learning second foreign language, generally gets some help from his/her first foreign language. In this research by thehelp of questionnaire when they learned second foreign language, how the studentswere motivated, whether or not they could corralate with English as their first foreign language and its effection on their motivation was revealed with the help ofthe students who learned German as a second language. Today motivation whichmust be importantly emphasized in the field of education, not only takes interest inachieving a goal but also starts a range of functional chain in students’ behaviours.First of all the students who have motivation, have got an enormous energy and itis clear that in learning phase how their behaviours will be able to oriented.Motivation raises the energy and goal-directed determination and provides thedeveloping of learning strategies. The students who show behavior like ambitions,insistent and also goal-directed determination, means that the student is highlymotivated. This reasearch’s results are of capital importance that understanding themeaning of why German as a second language is chosen most

Kaynakça

 • AKPINAR-DELLAL, Nevide, “Pädagogisch-orientierte Reformbemühungen im Fremdsprachenunterricht”, in, Gündoğdu, Mehmet / Ülkü, Candan (Hrsg.) Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perpektive, “Festschrift für Prof.Dr. Vural Ülkü zum 65. Geburtstag , Shaker Verlag, Aachen 2003
 • BAŞARAN, İbrahim Ethem: Eğitime Giriş, Ankara-1983, 251-257
 • DEMİRCAN, Ömer: Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul, 2005
 • h t t p : / / a r b e i t s b l a e t t e r. s t a n g l - t a l l e r. a t / M O T I VAT I O N / L e r n m o t i v a t i o n . s h t m l # Motivationstechniken (Erişim: 12.01.2009)
 • http://www.ingilish.com/db1.htm (Erişim:13.11.2008)
 • http://www.kpss.com.tr/lang-tr/motivasyonun_kuramlari.cgi (Erişim:15.03.2009)
 • KESKİN, Abdullah: Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerinde Etkisi, s.2-3, içinde, http:// egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf (Erişim: 20.01.2009)
 • ÖZDEMİR, Musa: Motivasyon Nedir?, içinde, http://www.milliegitim.biz/git.asp?nereye= Ayrinti&id=64 (Erişim:15.03.2009)
 • ZIMMERMANN, Günther: Motivation im Fremdsprachenunterricht, in, SCHMOLKE, Gert: Motivation und Motivieren im Fremdsprachenunterricht, Paderborn, Schöning-1983

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NDE İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MOTİVASYONLARI

Yıl 2009, Sayı 143, 20 - 41, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000105

Öz

Bu çalışmada “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil olarakAlmanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları” araştırılmıştır. İkinciyabancı dile, bir yabancı dil öğrenildikten sonra başlanır. İkinci yabancı dil öğrenenler için, birinci yabancı dil her zaman çıkış noktasıdır. Öğrenci ikinci yabancıdile, birinci yabancı dilini öğrenirken geliştirdiği öğrenme alışkanlıkları ve stratejilerle donanımlı olarak başlar ve ikinci yabancı dili öğrenirken genellikle birinciyabancı dilinden yardımlar alır. Araştırmada, anket uygulamaları yardımıyla, temelolarak ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin ikinci diliöğrenirken nasıl motive oldukları, Almanca’yı öğrenirken birinci yabancı dil olaraköğrenmiş oldukları İngilizce’yle bağlantı kurup kuramadıkları ve bunun motivasyonlarına etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bugün eğitim alanında altı önemle çizilmesi gereken motivasyon, sadece bir amaca ulaşma yolunda arzu uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda bir dizi davranışlar zinciri başlatır. Motive olmuş biröğrenci, her şeyden önce büyük bir enerjiye sahiptir ve öğrenme aşamasındadavranışlarının nasıl yönleneceği bellidir. Motivasyon, enerjiyi ve amaca ulaşmakararlılığını yükseltir ve öğrenme stratejileri geliştirilmesini sağlar. Bir konununöğrenilmesinde istekli, ısrarlı ve aynı zamanda kararlı davranışlar gösteren biröğrenci, yüksek derecede motive olmuş demektir. Bu araştırma sonuçları, ikinciyabancı dil olarak Almanca’nın neden en çok tercih edildiğini anlamak bakımındanda önem taşımaktadır

Kaynakça

 • AKPINAR-DELLAL, Nevide, “Pädagogisch-orientierte Reformbemühungen im Fremdsprachenunterricht”, in, Gündoğdu, Mehmet / Ülkü, Candan (Hrsg.) Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perpektive, “Festschrift für Prof.Dr. Vural Ülkü zum 65. Geburtstag , Shaker Verlag, Aachen 2003
 • BAŞARAN, İbrahim Ethem: Eğitime Giriş, Ankara-1983, 251-257
 • DEMİRCAN, Ömer: Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul, 2005
 • h t t p : / / a r b e i t s b l a e t t e r. s t a n g l - t a l l e r. a t / M O T I VAT I O N / L e r n m o t i v a t i o n . s h t m l # Motivationstechniken (Erişim: 12.01.2009)
 • http://www.ingilish.com/db1.htm (Erişim:13.11.2008)
 • http://www.kpss.com.tr/lang-tr/motivasyonun_kuramlari.cgi (Erişim:15.03.2009)
 • KESKİN, Abdullah: Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerinde Etkisi, s.2-3, içinde, http:// egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf (Erişim: 20.01.2009)
 • ÖZDEMİR, Musa: Motivasyon Nedir?, içinde, http://www.milliegitim.biz/git.asp?nereye= Ayrinti&id=64 (Erişim:15.03.2009)
 • ZIMMERMANN, Günther: Motivation im Fremdsprachenunterricht, in, SCHMOLKE, Gert: Motivation und Motivieren im Fremdsprachenunterricht, Paderborn, Schöning-1983

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nevide Akpinar DELLAL Bu kişi benim


Duygu Bora GÜNAK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 143

Kaynak Göster

APA Dellal, N. A. & Günak, D. B. (2009). ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NDE İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MOTİVASYONLARI . Dil Dergisi , (143) , 20-41 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000105