Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ASPECTUAL PROPERTIES OF PSYCHOLOGICAL VERBS IN TURKISH

Yıl 2008, Sayı 140, 32 - 42, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000092

Öz

Bilingualism is defined as a term of one’s knowing two languages or using twolanguages in a society (Vardar, 1998: 124). According to Baker (2001a), the relationship between bilingualism which is introduced with ideological, individualand/or international issues, and brain & intelligence have been in the center ofinterest of some researchers. In this article, regarding the pecularities of beingbilingual, whether or not both languages a bilingual individual speaks fluently withthe same proportions are represented in the same area of the brain is studied and itis aimed to describe the relationship between bilingualism and intelligence. As aresult, it is found that the brain functions undergo a change in language acquiringand learning processes, and the brain structure has a role in language behavior ofa bilingual person. Moreover, it is extrapolated that the idea that bilingualismaffects the intelligence negatively is not valid entirely

Kaynakça

 • Baker, C. (2001a). “Second language Acquisition and learning”. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 109-134.
 • Baker, C. (2001b). “The development of bilingualism”. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 85-109.
 • Baker, C. (2001c). “Bilingualism and cognition”. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 134-162.
 • Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İstanbul: Inkılap Kitabevi
 • Cummins, J. (1976). “Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children.” Review of educational research, 49. 221-251.
 • Dienes, Z. Broadbent, D.ve Berry, D. (1991). “Implicit and Explicit Knowledge Bases in Artificial Grammar Learning”. Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition. 17: 5. 875-887.
 • Fabbro, F. (2002). “The neurolinguistics of L2 users”. V.J. Cokk (haz.) Portraits of the L2 User. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 197-219.
 • Fotos, S. (2001). “Cognitive approaches to grammar instruction”. D. Larsen-Freeman (haz.) Teaching English as a Second or Foreign Language. U.S.A: Heinle & Heinle. 267-283.
 • Genesee, F. (2002). “Portrait of the bilingual child”. V.J. Cokk (haz.) Portraits of the L2 User. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 167-197.
 • McLaughlin, B. (1990). “‘Conscious’ versus ‘unconscious’ learning” TESOL Quarterly. 24: 4.
 • Paradis, M. (1994). “Neurolinguistic aspects ofimplicit and explicit memory: Implications for bilingualism and SLA. Ellis, N. (haz.) Implicit and Explicit Language Learning. London: Academic Press.
 • Peal, E., ve Lambert, W. E. (1962). “The relation of bilingualism to intelligence.” Psychological Monographs, 76 (27), 1-23.
 • Pratt, C. ve Grieve, R., (1984). “The development of metalinguistic awareness: an introduction. W. E. Tunmer, W. E., Pratt, C. ve Herriman, M. L. (haz.), Meta- linguistic Awareness in Children: Theory, Research and Implications. New York: Springer.
 • Schmidt, R. (1990). “The role of conciousness in second language learning.” Applied Linguistics, 11, 129-158.
 • Vaid, J., & Hall, D. (1991). “Neuropsychological perspectives on bilingualism: Right, left and center.” Reynolds, A. (haz.). Bilingualism, multiculturalism and second language learning.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Vardar, B. (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC. http://home.edo.uni-dortmund.de/%7Ehoffmann/Gruende/Grund3.html

İKİDİLLİLİKTE BEYİN VE ZEKA

Yıl 2008, Sayı 140, 32 - 42, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000092

Öz

İkidillilik bir bireyin iki dil bilmesi ya da toplumda iki dili kullanması durumuna verilen ad olarak tanımlanmaktadır (Vardar, 1998: 124). Baker’a (2001a) göreideolojik, bireysel ve/ya uluslararası nedenlerle gerçekleşen ikidillilik ile beyin vezeka arasındaki ilişki, kimi araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmadaikidilli olmanın özellikleri göz önünde bulundurarak anadilinin yanı sıra ikinci birdili de aynı biçimde konuşabilen bir bireyde bu dillerin beyinde aynı ya da farklıtemsil edilip edilmediği araştırılmış, ikidillilik ile zeka arasındaki ilişkinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, ikidillilerdeki beyin fonksiyonlarının dil edinim ve dil öğrenme süreçleriyle kimi durumlarda farklılaştığı saptanmış,ikidillilerin dilsel davranışlarında beyinsel yapıların rolü olduğunu gözlenmiştir.Ayrıca, ikidilliliğin zekayı olumsuz yönde etkilediği görüşünün tamamen geçerliolmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Baker, C. (2001a). “Second language Acquisition and learning”. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 109-134.
 • Baker, C. (2001b). “The development of bilingualism”. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 85-109.
 • Baker, C. (2001c). “Bilingualism and cognition”. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 134-162.
 • Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İstanbul: Inkılap Kitabevi
 • Cummins, J. (1976). “Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children.” Review of educational research, 49. 221-251.
 • Dienes, Z. Broadbent, D.ve Berry, D. (1991). “Implicit and Explicit Knowledge Bases in Artificial Grammar Learning”. Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition. 17: 5. 875-887.
 • Fabbro, F. (2002). “The neurolinguistics of L2 users”. V.J. Cokk (haz.) Portraits of the L2 User. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 197-219.
 • Fotos, S. (2001). “Cognitive approaches to grammar instruction”. D. Larsen-Freeman (haz.) Teaching English as a Second or Foreign Language. U.S.A: Heinle & Heinle. 267-283.
 • Genesee, F. (2002). “Portrait of the bilingual child”. V.J. Cokk (haz.) Portraits of the L2 User. Clevedon, GBR: Multilingual Matters Ltd. 167-197.
 • McLaughlin, B. (1990). “‘Conscious’ versus ‘unconscious’ learning” TESOL Quarterly. 24: 4.
 • Paradis, M. (1994). “Neurolinguistic aspects ofimplicit and explicit memory: Implications for bilingualism and SLA. Ellis, N. (haz.) Implicit and Explicit Language Learning. London: Academic Press.
 • Peal, E., ve Lambert, W. E. (1962). “The relation of bilingualism to intelligence.” Psychological Monographs, 76 (27), 1-23.
 • Pratt, C. ve Grieve, R., (1984). “The development of metalinguistic awareness: an introduction. W. E. Tunmer, W. E., Pratt, C. ve Herriman, M. L. (haz.), Meta- linguistic Awareness in Children: Theory, Research and Implications. New York: Springer.
 • Schmidt, R. (1990). “The role of conciousness in second language learning.” Applied Linguistics, 11, 129-158.
 • Vaid, J., & Hall, D. (1991). “Neuropsychological perspectives on bilingualism: Right, left and center.” Reynolds, A. (haz.). Bilingualism, multiculturalism and second language learning.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Vardar, B. (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC. http://home.edo.uni-dortmund.de/%7Ehoffmann/Gruende/Grund3.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Can Özge BAKIRLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Sayı 140

Kaynak Göster

APA Bakırlı, C. Ö. (2008). İKİDİLLİLİKTE BEYİN VE ZEKA . Dil Dergisi , (140) , 32-42 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000092