Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE USE OF SONGS IN IMPROVING LISTENING COMPREHENSION IN ENGLISH

Yıl 2008, Sayı 140, 43 - 51, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000093

Öz

This study examines the use and selection of songs in listening comprehensionclasses. 3 students at elementary level listened to 9 songs in different genres andwere asked to fill in the blanks in the lyrics provided in three listening cycles. Thebest comprehended songs were in acoustic soft rock and soft rock genre. The fin-dingssuggest that the clarity of pronunciation and the low density of instrumentation arekey factors in increasing listening comprehension. On the other hand, the origin ofthe singer does not seem to affect the comprehension. Analysis of songs in more varied genres may contribute to the field

Kaynakça

 • Purcell, John M. 1992. Using Songs to Enrich the Secondary Class. Hispania, Vol. 75, No. pp. 192-196.
 • Medina, Suzanne L. 2002. “Using Music to Enhance Second Language Acquisition: From
 • Theory to Practice. Language, Literacy, and Academic Development for English language Learners. Lalas, J. & Lee, S. Boston. Pearson Custom Pub. Lems, Kristin. 2001. Using Music in the Adult ESL Classroom. National Center for ESL
 • Literacy Education, Retrieved March 28, 2008 from http://www.marshalladulteducation. org/pdf/briefs2/Using_Music_in_the_Adult_ESL_Classroom.pdf
 • Moi, Claudia Monica Ferradas. 1994. Rock Poetry: The Literature Our Students Listen To.
 • Paper presented at the Annual Meeting of the Teachers of English to Speakers of Other Languages (28th, Baltimore, MD, March 8-12, 1994) APPENDIX THE SONGS

İNGİLİZCE DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKI KULLANIMI

Yıl 2008, Sayı 140, 43 - 51, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000093

Öz

Bu çalışmada dinleme sınıflarında şarkı kullanımı ve seçimi konusu incelenmektedir. Başlangıç seviyesindeki 3 öğrenciye farklı türlerde 9 şarkı dinletilmiş veşarkı başına 3 dinleme ile sözlerde bırakılan boşlukları doldurmaları istenmiştir.En iyi anlaşılan şarkılar akustik soft rock ve soft rock türlerindeki şarkılar olmuştur. Bulgulara gore telaffuzun netliğinin ve enstrüman yoğunluğunun azlığınınanlamayı artıran etmenler arasında olduğu görülmektedir. Öte yandan, solistin milliyetinin anlamada bir etkisi olmadığı görülmektedir. Farklı türlerdeki daha fazlaşarkı analizi alana katkıda bulunabilir

Kaynakça

 • Purcell, John M. 1992. Using Songs to Enrich the Secondary Class. Hispania, Vol. 75, No. pp. 192-196.
 • Medina, Suzanne L. 2002. “Using Music to Enhance Second Language Acquisition: From
 • Theory to Practice. Language, Literacy, and Academic Development for English language Learners. Lalas, J. & Lee, S. Boston. Pearson Custom Pub. Lems, Kristin. 2001. Using Music in the Adult ESL Classroom. National Center for ESL
 • Literacy Education, Retrieved March 28, 2008 from http://www.marshalladulteducation. org/pdf/briefs2/Using_Music_in_the_Adult_ESL_Classroom.pdf
 • Moi, Claudia Monica Ferradas. 1994. Rock Poetry: The Literature Our Students Listen To.
 • Paper presented at the Annual Meeting of the Teachers of English to Speakers of Other Languages (28th, Baltimore, MD, March 8-12, 1994) APPENDIX THE SONGS

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Volkan KAHRAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Sayı 140

Kaynak Göster

APA Kahraman, V. (2008). İNGİLİZCE DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKI KULLANIMI . Dil Dergisi , (140) , 43-51 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000093