Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PREDICTABILITY OF IDIOMS ACCORDING TO THEIR SEMANTIC AND COGNITIVE FEATURES: AN APPLICATION IN FOREIGN LANGUAGE

Yıl 2007, Sayı 138, 18 - 33, 01.12.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000081

Öz

Idiom studies within the last years drew attention to the necessity of examiningthese linguistic features with different point of views. In this study, idioms are classified according to their semantic and cognitive features and these idioms are presented to Turkish university students within the framework of foreign language inorder to test their idiomatic knowledge in English on a five-point Likert scale. Then,the students are asked to predict the meanings of the idioms which they don’t know.The findings of the study show that the students can predict particular kinds ofidioms more successfully and guess the meanings of the presented idioms using specific strategies

Kaynakça

 • Aksan D., 2003. Her Yönüyle Dil Anaçizgileriyle Dilbilim, TDK: Ankara
 • Cacciari C. ve M. C.Levorato, 1998. The Effect of Semantic Analyzability of Idioms in
 • Metalinguistic Tasks, Metaphor and Symbol, Vol.13(3), 159-177
 • Cambridge International Dictionary of Idioms, 1998. Cambridge University Press
 • Council of Europe Education Comitee, 2001. Common European Framework of
 • Referance for Languages, Strasbourg: Cambridge University Press. Dobrovol’skij D. ve E. Piiranen, 2005. Figurative Language: Cross-cultural and Cross- linguistic Perspectives, Amsterdam: Elsevier
 • Gibbs R. W., 1994. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press
 • Kövecsez Z. ve P. Szabo, 1996. Idioms: A View from Cognitive Semantics, Applied
 • Linguistics, Vol: 17 No: 3. (345-348) Oxford University Press. Lakoff G. ve M. Johnson, 1980. Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press
 • Langlotz A., 2006. Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic model of idiom- repre- sentation and idiom-variation in English, The Netherlands: John Benjamins
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 1992. UK: Longman
 • Makkai A., 1972. Idiom Structure in English, The Hague & Paris: Mouton
 • Nunberg G., I. A. Sag ve T.Wasow, 1994. Idioms, Language, Vol. 70 No. 3 (491- 509)
 • Palmer F.R., 2001. Semantik: Yeni bir Anlambilim Projesi, çev. Ramazan Ertürk
 • Kitabiyat Yayınevi: Ankara Uzun L., 1991. Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri, G. Durmusoglu, K.

DEYİMLERİN ANLAMBİLİMSEL VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ : YABANCI DİLDE BİR UYGULAMA

Yıl 2007, Sayı 138, 18 - 33, 01.12.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000081

Öz

Son yıllarda hız kazanan deyim çalışmaları, bu dilsel birimlere yönelik araştırmaların farklı bakış açılarıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmadadeyimler, anlambilimsel ve bilişsel özelliklerine göre ele alınmış ve söz konusu özelliklere göre sınıflandırılan deyimlere ilişkin bir uygulama yapılmıştır. Türk üniversite öğrencileriyle yabancı dil bilgisi çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmada,öncelikle öğrencilerin likert tipi beşli ölçek üzerinde, anlambilimsel ve bilişsel özelliklerine göre sınıflandırılan İngilizce deyimlere ilişkin bilgisi sınanmış, ardındanonların anlamını bilmedikleri deyimlerin anlamlarını ne oranda tahmin edebildikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin belli türdekideyimlerin anlamını daha kolay tahmin edebildikleri ve tahminlerini belli stratejilerle biçimlendirdiği gözlenmiştir

Kaynakça

 • Aksan D., 2003. Her Yönüyle Dil Anaçizgileriyle Dilbilim, TDK: Ankara
 • Cacciari C. ve M. C.Levorato, 1998. The Effect of Semantic Analyzability of Idioms in
 • Metalinguistic Tasks, Metaphor and Symbol, Vol.13(3), 159-177
 • Cambridge International Dictionary of Idioms, 1998. Cambridge University Press
 • Council of Europe Education Comitee, 2001. Common European Framework of
 • Referance for Languages, Strasbourg: Cambridge University Press. Dobrovol’skij D. ve E. Piiranen, 2005. Figurative Language: Cross-cultural and Cross- linguistic Perspectives, Amsterdam: Elsevier
 • Gibbs R. W., 1994. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press
 • Kövecsez Z. ve P. Szabo, 1996. Idioms: A View from Cognitive Semantics, Applied
 • Linguistics, Vol: 17 No: 3. (345-348) Oxford University Press. Lakoff G. ve M. Johnson, 1980. Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press
 • Langlotz A., 2006. Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic model of idiom- repre- sentation and idiom-variation in English, The Netherlands: John Benjamins
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 1992. UK: Longman
 • Makkai A., 1972. Idiom Structure in English, The Hague & Paris: Mouton
 • Nunberg G., I. A. Sag ve T.Wasow, 1994. Idioms, Language, Vol. 70 No. 3 (491- 509)
 • Palmer F.R., 2001. Semantik: Yeni bir Anlambilim Projesi, çev. Ramazan Ertürk
 • Kitabiyat Yayınevi: Ankara Uzun L., 1991. Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri, G. Durmusoglu, K.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Arıca Elif AKKÖK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 138

Kaynak Göster

APA Akkök, A. E. (2007). DEYİMLERİN ANLAMBİLİMSEL VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ : YABANCI DİLDE BİR UYGULAMA . Dil Dergisi , (138) , 18-33 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000081