Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE COLOUR SIGNALING PROCESS IN TURKISH SIGN LANGUAGE

Yıl 2007, Sayı 138, 34 - 42, 01.12.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000084

Öz

This study deals with the analysis of the signs used to name colors in TurkishSign Language (TID). The aim of the study was to reveal how color signalingprocess works in TID and to describe the major linguistics characteristics in termsof arbitrariness, conventionality, iconicity. For the data of the study a corpus consisting of 16 colors was prepared and three hearing and speech impaired people,regardless of their age, education, socio-economic, and socio-cultural background,were randomly chosen to conduct the study. The subjects were asked through written Turkish to express those colors in TID. The analysis revealed that some colorsignaling in TID proved to be arbitrary and conventional and most of the signsseem to iconic

Kaynakça

 • Açan, A. Z. (2001). A Study on Sign Languages and Turkish Sign Language. Hacettepe Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Crystal, D. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language and Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Crystal, D. (1992). An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Dikyuva, H. (2006). Education, General History and Materials of Turkish Sign Language (TID). Turkish National Federation of the Deaf: Koç University.
 • Haberdar, H. (2005). Saklı Markov Model Kullanılarak Görüntüden Gerçek Zamanlı Türk İşaret Dili Tanıma Sistemi. Yıldız Teknik Üniversitesi : Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özyürek, A., İlkbaşaran, D. (2003) TID Website : http://turkisaretdili.ku.edu.tr.
 • Palmer, F.R. (1976). Semantics. Cambridge : Cambridge University Press.
 • Zeshan, U. (2002). Sign Language in Turkey: The Story of a Hidden Language. Turkic Languages Vol. 6:2
 • Zeshan, U. (2003). Aspects of Turk İşaret Dili (Turkish Sign Language). Sign Languages and Linguistics Vol. 6:1

TÜRK İŞARET DİLİNDE RENK ADLANDIRMA SÜRECİ

Yıl 2007, Sayı 138, 34 - 42, 01.12.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000084

Öz

Bu çalışma Türk İşaret Dili’nde (TID) renk adlandırma sürecini incelemektedir. Çalışmanın amacı TID’de renk adlandırma sürecinin nasıl işlediğini ortayaçıkarmak ve TID’in nedensizlik, uzlaşımsallık ve görüntüsel göstergesellik gibidilsel özelliklerini betimlemektir. Çalışmanın verisini oluşturmak için 16 renktenoluşan bir bütünce hazırlanmış; yaş, eğitim, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültüreldurumları göz ardı edilerek işitme ve konuşma engelli üç kişi rasgele seçilmiştir.Katılımcılara yazılı Türkçe yoluyla bütüncedeki renkleri TID’ de ifade etmeleriistenmiştir. Çalışmanın sonucunda, TID’in nedensizlik ve uzlaşımsallık özelliklerini gösterdiği ve bazı renklerin görüntü göstergesel olarak ifade edildiğigörülmüştür

Kaynakça

 • Açan, A. Z. (2001). A Study on Sign Languages and Turkish Sign Language. Hacettepe Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Crystal, D. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language and Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Crystal, D. (1992). An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Dikyuva, H. (2006). Education, General History and Materials of Turkish Sign Language (TID). Turkish National Federation of the Deaf: Koç University.
 • Haberdar, H. (2005). Saklı Markov Model Kullanılarak Görüntüden Gerçek Zamanlı Türk İşaret Dili Tanıma Sistemi. Yıldız Teknik Üniversitesi : Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özyürek, A., İlkbaşaran, D. (2003) TID Website : http://turkisaretdili.ku.edu.tr.
 • Palmer, F.R. (1976). Semantics. Cambridge : Cambridge University Press.
 • Zeshan, U. (2002). Sign Language in Turkey: The Story of a Hidden Language. Turkic Languages Vol. 6:2
 • Zeshan, U. (2003). Aspects of Turk İşaret Dili (Turkish Sign Language). Sign Languages and Linguistics Vol. 6:1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Erhan ASLAN Bu kişi benim


Gülşen DANACI Bu kişi benim


Neşe ARSLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 138

Kaynak Göster

APA Aslan, E. , Danacı, G. & Arslan, N. (2007). TÜRK İŞARET DİLİNDE RENK ADLANDIRMA SÜRECİ . Dil Dergisi , (138) , 34-42 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000084