Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATING THE MAIN CONCEPTS OF TEXT LINGUISTICS WITHIN MOTHER LANGUAGE TEACHING PROCESSES

Yıl 2007, Sayı 138, 43 - 57, 01.12.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000082

Öz

The common point of the contemporary approaches proposed for mother language teaching is their gathering pedagogical and linguistic knowledge together.The main reason for this situation is the need for highlighting and questioning thenatural interaction between basic linguistic skills and the information processingsystem of the human brain. That is, the main assumption of these approaches is thata systematic or precise explanation can not be put forward by ignoring basic linguistic skills and the information processing system of the human brain for developing the mentioned skills. By regarding such a framework, this article aims to discuss the concepts offered within the fields of linguistics, especially text linguisticsto the mother language teaching environments, and then give an evaluative presentation of these concepts

Kaynakça

 • Beaugrande, R.A ve W. Dressler. 1981. Einführung in die Textlinguistik.Tübingen. Niemeyer.
 • Becker-Mrotzek, M. 2004. Angewandte Linguistik. Tübingen: Francke Verlag.
 • Brinker, K. 1993. Textlinguistik. Heidelberg. Studienbibliographien Sprachwissenschaft.
 • Brinker, K. 2001. Linguistische Textanalyse. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 • Dijk, T. 1980. Textwissenschaft. Tübingen.
 • Halliday, M. A. K./R. Hasan, 1976. Cohesion in English. London.
 • Harweg, R. 1979. Pronomina und Textkonstitution. 2 Aufl. München.
 • Kallmeyer,W. 1974. Lektürekolleg zur Textlinguistik. 2 Band. Frankfurt.
 • Keçik, İ. ve L. Uzun. 2001 Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım.Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1293.
 • Linke, A., M. Nussbaumer ve P. Portmann. 2001. Studienbuch Linguistik. Tübingen. Max Niemeyer Verlag.
 • Plett, H. 1975. Textwissenschaft und Textanalyse. Heidelberg.
 • Schmidt, W. 1981. Funktional-kommunikative Sprachbeschreibung. Leipzig.
 • Schoenke, E. 1991. Didaktik Sprachlichen Handeln. Tübingen. Max Niemeyer Verlag.
 • Weinrich, H. 1993. Textgrammatik der Deutschen Sprache. Mannheim.
 • Ziesenis,W. 1998. Taschenbuch des Deutschunterrichts. (Yay.) G.Lange, K. Neumann ve W.Ziesenis. Band 1. Schneider Verlag.

METİNDİLBİLİMİN TEMEL KAVRAMLARININ ANADİLİ ÖĞRETİMİ SÜRECİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2007, Sayı 138, 43 - 57, 01.12.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000082

Öz

Anadili öğretimine yönelik olarak geliştirilen çağdaş yaklaşımların ortak noktası, bu yaklaşımlarda öğretim bilgisi ile dilbilimsel bilginin birbirini tamamlayanyönleriyle biraraya getiriliyor oluşudur. Bu durumun temel nedeni, ilgili yaklaşımlarda insan beyninin bilgi işleme süreçleri ile temel dilsel beceriler arasındakidoğal etkileşimin sorgulanması gerekliliğinin öne çıkarılmış olmasıdır. Öyle ki, buyaklaşımların ana sayıtlısı, temel dilsel beceriler ve bireyde beceri gelişimikonusunda beynin bilgi işleme süreçleri göz ardı edilerek eksiksiz ya da sistemli biraçıklamanın ortaya konamayacağıdır. Böyle bir çerçeveden hareketle bu yazıda,dilbilimin, özellikle de metindilbilimin anadili öğretimi ortamlarına sunduğukavramlar ele alınacak, bu kavramlara ilişkin değerlendirmeli bir tanıtım yapılacaktır

Kaynakça

 • Beaugrande, R.A ve W. Dressler. 1981. Einführung in die Textlinguistik.Tübingen. Niemeyer.
 • Becker-Mrotzek, M. 2004. Angewandte Linguistik. Tübingen: Francke Verlag.
 • Brinker, K. 1993. Textlinguistik. Heidelberg. Studienbibliographien Sprachwissenschaft.
 • Brinker, K. 2001. Linguistische Textanalyse. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 • Dijk, T. 1980. Textwissenschaft. Tübingen.
 • Halliday, M. A. K./R. Hasan, 1976. Cohesion in English. London.
 • Harweg, R. 1979. Pronomina und Textkonstitution. 2 Aufl. München.
 • Kallmeyer,W. 1974. Lektürekolleg zur Textlinguistik. 2 Band. Frankfurt.
 • Keçik, İ. ve L. Uzun. 2001 Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım.Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1293.
 • Linke, A., M. Nussbaumer ve P. Portmann. 2001. Studienbuch Linguistik. Tübingen. Max Niemeyer Verlag.
 • Plett, H. 1975. Textwissenschaft und Textanalyse. Heidelberg.
 • Schmidt, W. 1981. Funktional-kommunikative Sprachbeschreibung. Leipzig.
 • Schoenke, E. 1991. Didaktik Sprachlichen Handeln. Tübingen. Max Niemeyer Verlag.
 • Weinrich, H. 1993. Textgrammatik der Deutschen Sprache. Mannheim.
 • Ziesenis,W. 1998. Taschenbuch des Deutschunterrichts. (Yay.) G.Lange, K. Neumann ve W.Ziesenis. Band 1. Schneider Verlag.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sevim Sevgi ÇIKRIKÇI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 138

Kaynak Göster

APA Çıkrıkçı, S. S. (2007). METİNDİLBİLİMİN TEMEL KAVRAMLARININ ANADİLİ ÖĞRETİMİ SÜRECİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Dil Dergisi , (138) , 43-57 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000082