Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

NOUN VERB USAGE OF 4;0-6;0 (the 48-72 MONTH CHILDREN) YEAR OLD CHILDREN

Yıl 2007, Sayı 137, 18 - 33, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000075

Öz

Within the language acquisition researches, the main focusing subject is searching the dominant usage of word category among acquisition and usage. In the findings through the researches, it takes part that noun spurt phenomenon does not have the same validity within the all databases and all languages. This study is based on the natural speech context of the 4-6 years old children groups. Also this is study is dealed with whether there is the noun bias in noun usage of children who acquired Turkish and are in later period. The most important finding of this study is determining that there is the dominance of verb usage rather than noun category which is also valid for either in three age groups. Additionally, it was found that the higher usage ratio of the verb type is the event category

Kaynakça

 • Choi, S. ve Gopnik, A. (1993). Nouns are not always learned before verbs- An early verb spurt in Korean: The Proceedings of the Twenty-fifth Annual Child Language Research Forum (Yay. Haz. E. Clark), s: 96-105.
 • Choi, S. ve Gopnik, A. (1995). Early acquisition of verbs in Korean- A crosslinguistic study: Journal of Child Language, Sayı 22(3), 497-529.
 • Choi,. S. (2000). Caregiver input in English and Korean-Use of nouns and verbs in book- reading and toy-play contexts: Journal of Child Language, Cambridge Üni- versitesi Yay., Sayı:27, İngiltere, s:69-96.
 • Gelman, S.A. ve Tardif, T. (1998). Acquisition of nouns and verbs in Mandarin and English: The Proceedings of the Twenty-ninth Annual Child Language Research Forum, Stanford, s:27-36.
 • Gentner, D. (1982). Why nouns are learned before verbs: Linguistic relativity versus natural partitioning: Language Development, Cilt:2, Language Thought and Culture (Yay Haz. S.A. Kuczaj), Hillsdale Yay.Amerika, s. 301-334.
 • Gopnik, A. ve Choi, S. (1995). Names, relational words, and cognitive development in English and Korean-Nouns are not always learned before verbs: Beyond Names for Things- Young Children’s Acquisition of Verbs (Yay. Haz. M. Tomasello ve W. Merriman), Lawrence Earlbaum Yay., Hillsdale, s:63-80.
 • Gökmen, S. (2005). 2;5-4;0 yaş aralığındaki çocukların kavram alanları açısından sözcüksel edinim düzeyleri:Dilbilim İncelemeleri (Yay. Haz. İ. Ergenç, vd.), Doğan Yay., Ankara, s:154-171.
 • Ketrez, F.N. ve Aksu-Koç, A. (2003) Acquisition of noun and verb categories in Turkish: Studies in Turkish Linguistics- Proceedings of the Tenth International Conference in Turkish Linguistics (Yay.Haz. S. Özsoy vd.), Boğaziçi Üniver- sitesi Yay., İstanbul, s:239-245.
 • Ketrez, F.N. (2003). Variation in Turkish mothers’ style: Studies in Turkish Linguistics- Proceedings of the Tenth International Conference in Turkish Linguistics (Yay.Haz. S. Özsoy vd.), Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul, s:447-452.
 • Kim, M vd. (2000). Early lexical development in English-and Korean speaking children: Language-general and language-specific patterns: Journal of Child Language, Sayı:27, Cambridge Üniversitesi Yay., İngiltere, s: 225-354.
 • Maratsos, M. (1991). How the acquisition of nouns may be different from that of verbs: Biological and Behavioral Determinents of Language Development (Yay. Haz. N. Krasnegor vd.) Hillsdale Yay., s:67-88.
 • O Grady, W. (2007). How Children Learn Language, Cambridge Ün. Yay., Cambridge.
 • Tardif, T. (1996). Nouns are not always learned before verbs: Evidence from Mandarin speakers’ early vocabularies: Developmental Psychology, Sayı:32, s. 491-504.

4;0-6;0 YAŞ (48-72 AYLAR) ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN AD-EYLEM KULLANIMLARI

Yıl 2007, Sayı 137, 18 - 33, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000075

Öz

Dil edinimi çalışmalarında, sözcük türlerinden hangisi ya da hangilerinin edinimde ve kullanımda baskın olduğu pek çok çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalardan ulaşılan bulgularda, ad hamlesi olarak adlandırılan olgunun her tür veri tabanında ve tüm diller için aynı biçimde geçerli olmadığı değerlendirmesi yer almaktadır. Bu çalışmada, 4-6 yaş arasındaki çocukların doğal konuşma bağlamları temel alınmıştır. Geç dönem içinde bulunan ve Türkçeyi edinen çocukların kullanımlarında da ad baskınlığının olup olmadığı konusu ele alınmıştır. Çalışmada ulaşılan en önemli sonuç, üç yaş grubu için de geçerli olmak üzere ad ulamından çok eylemlerin kullanımında bir baskınlık olduğu yönündedir. Ayrıca, çocukların en yoğun olarak kullandıkları eylem türü de olaydır

Kaynakça

 • Choi, S. ve Gopnik, A. (1993). Nouns are not always learned before verbs- An early verb spurt in Korean: The Proceedings of the Twenty-fifth Annual Child Language Research Forum (Yay. Haz. E. Clark), s: 96-105.
 • Choi, S. ve Gopnik, A. (1995). Early acquisition of verbs in Korean- A crosslinguistic study: Journal of Child Language, Sayı 22(3), 497-529.
 • Choi,. S. (2000). Caregiver input in English and Korean-Use of nouns and verbs in book- reading and toy-play contexts: Journal of Child Language, Cambridge Üni- versitesi Yay., Sayı:27, İngiltere, s:69-96.
 • Gelman, S.A. ve Tardif, T. (1998). Acquisition of nouns and verbs in Mandarin and English: The Proceedings of the Twenty-ninth Annual Child Language Research Forum, Stanford, s:27-36.
 • Gentner, D. (1982). Why nouns are learned before verbs: Linguistic relativity versus natural partitioning: Language Development, Cilt:2, Language Thought and Culture (Yay Haz. S.A. Kuczaj), Hillsdale Yay.Amerika, s. 301-334.
 • Gopnik, A. ve Choi, S. (1995). Names, relational words, and cognitive development in English and Korean-Nouns are not always learned before verbs: Beyond Names for Things- Young Children’s Acquisition of Verbs (Yay. Haz. M. Tomasello ve W. Merriman), Lawrence Earlbaum Yay., Hillsdale, s:63-80.
 • Gökmen, S. (2005). 2;5-4;0 yaş aralığındaki çocukların kavram alanları açısından sözcüksel edinim düzeyleri:Dilbilim İncelemeleri (Yay. Haz. İ. Ergenç, vd.), Doğan Yay., Ankara, s:154-171.
 • Ketrez, F.N. ve Aksu-Koç, A. (2003) Acquisition of noun and verb categories in Turkish: Studies in Turkish Linguistics- Proceedings of the Tenth International Conference in Turkish Linguistics (Yay.Haz. S. Özsoy vd.), Boğaziçi Üniver- sitesi Yay., İstanbul, s:239-245.
 • Ketrez, F.N. (2003). Variation in Turkish mothers’ style: Studies in Turkish Linguistics- Proceedings of the Tenth International Conference in Turkish Linguistics (Yay.Haz. S. Özsoy vd.), Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul, s:447-452.
 • Kim, M vd. (2000). Early lexical development in English-and Korean speaking children: Language-general and language-specific patterns: Journal of Child Language, Sayı:27, Cambridge Üniversitesi Yay., İngiltere, s: 225-354.
 • Maratsos, M. (1991). How the acquisition of nouns may be different from that of verbs: Biological and Behavioral Determinents of Language Development (Yay. Haz. N. Krasnegor vd.) Hillsdale Yay., s:67-88.
 • O Grady, W. (2007). How Children Learn Language, Cambridge Ün. Yay., Cambridge.
 • Tardif, T. (1996). Nouns are not always learned before verbs: Evidence from Mandarin speakers’ early vocabularies: Developmental Psychology, Sayı:32, s. 491-504.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Seda GÖKMEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 137

Kaynak Göster

APA Gökmen, S. (2007). 4;0-6;0 YAŞ (48-72 AYLAR) ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN AD-EYLEM KULLANIMLARI . Dil Dergisi , (137) , 18-33 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000075