Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PLANNING TURKISH LANGUAGE TEACHING BY USING SILBERMAN’S LEARNING APPROACH

Yıl 2007, Sayı 136, 41 - 57, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000070

Öz

As a result of embracing traditional approach in teaching native language, it is observed that the success level of the students has decreased and they have lost their enthusiasm for the language course. It is very important for the students to be active in obtaining four basic language skills either in learning native language or foreign language. In this study, educational cases have been prepared appropriate to Silberman’s active learning approach. Thus, it is being aimed to assist language educators by creating the conditions which lead students to be active and open to application

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme (5. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Alvarado, A. E. ve P. R. Herr (2003). Inquiry Based Learning Using Everyday Objects
 • Hands On Instructional Strategies That Promote Active Learning in Grades 3-8. USA: Sage Publications Inc.
 • Başkan, Ö. (2003). Bildirişim. İstanbul: Multilingual.
 • Chance, P. (2005). Learning and Behaviour: Active Learning (5th edition). New
 • York: Wadsworth Publishing.
 • Göktürk, A. (1989). Sözün Ötesi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Johnson, D. W. and R. T. Johnson, (1999). “Making Cooperative Learning Work”. Theory Into Practice. Vol. 38, N.2, p:67-74.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim (3. Baskı). Ankara: Engin Yayınevi.
 • Sever, S. (2002). “Öğretim Dili Olarak Türkçenin Sorunları ve Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Etkili Yaklaşımlar”. Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Bilgi
 • Şöleni, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s.185-204.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Silberman, M. L. (1996). Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject. Boston:Allyn&Bacon.
 • Şahinel, M. (2003). Etkin Öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Weimer, M. (2002). Learner-Centered Teaching: Five Keys Changes to Practice.
 • USA: Jossey-Boss.

41 SİLBERMAN’IN ÖĞRENME YAKLAŞIMINI TEMEL ALARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN PLANLANMASI

Yıl 2007, Sayı 136, 41 - 57, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000070

Öz

Anadili eğitiminde geleneksel yaklaşımın benimsenmesi sonucunda öğrencilerin başarı düzeylerinin düştüğü ve dersten soğudukları gözlenmektedir. Gerek yabancı dil gerekse anadili eğitiminde dört temel dil becerisinin kazandırılmasında öğrencilerin etkin olmaları çok önemlidir. Bu çalışmada Silberman’ın etkin öğrenme yaklaşımına uygun eğitim durumları hazırlanmıştır. Böylece öğrenciyi etkin kılacak ve uygulamaya yöneltecek durumlar yaratılarak dil eğitimcilerine katkı sağlamak hedeflenmiştir

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme (5. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Alvarado, A. E. ve P. R. Herr (2003). Inquiry Based Learning Using Everyday Objects
 • Hands On Instructional Strategies That Promote Active Learning in Grades 3-8. USA: Sage Publications Inc.
 • Başkan, Ö. (2003). Bildirişim. İstanbul: Multilingual.
 • Chance, P. (2005). Learning and Behaviour: Active Learning (5th edition). New
 • York: Wadsworth Publishing.
 • Göktürk, A. (1989). Sözün Ötesi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Johnson, D. W. and R. T. Johnson, (1999). “Making Cooperative Learning Work”. Theory Into Practice. Vol. 38, N.2, p:67-74.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim (3. Baskı). Ankara: Engin Yayınevi.
 • Sever, S. (2002). “Öğretim Dili Olarak Türkçenin Sorunları ve Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Etkili Yaklaşımlar”. Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Bilgi
 • Şöleni, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s.185-204.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Silberman, M. L. (1996). Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject. Boston:Allyn&Bacon.
 • Şahinel, M. (2003). Etkin Öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Weimer, M. (2002). Learner-Centered Teaching: Five Keys Changes to Practice.
 • USA: Jossey-Boss.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ahmet GÜNEYLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 136

Kaynak Göster

APA Güneyli, A. (2007). PLANNING TURKISH LANGUAGE TEACHING BY USING SILBERMAN’S LEARNING APPROACH . Dil Dergisi , (136) , 41-57 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000070