Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Aşağı yukarı 10 yıl önce Duisburg-Essen Üniversitesinde Türkçe Eğitimiyle

Yıl 2007, Sayı 135, 21 - 26, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000069

Öz

Vor etwa zehn Jahren wurde an der Universität Duisburg-Essen mit dem Türkisch Studium ein neuer Studiengang eröffnet, der als Zielgruppe speziell Studierende mit türkischer Migrantenherkunft vor Augen hatte. Diese sollten nicht nur in ihrer Bilingualität und Bikulturalität gefördert werden, sondern auch als zukünftige Lehrer eine Vermittlerrolle für weitere Generationen mit Migrantenher-kunft spielen. Die übergreifende Zielsetzung dieses Faches ist die Integration der dritten und vierten Generation mit Migrantenherkunft. In diesem Artikel werden im Bereich der Lehre innovative, kreative Projekte vorgestellt wie z.B. kreatives Schreiben, szenisches Interpretieren, interkulturelle Theaterpädagogik, die in diesem Studiengang erfolgreich durchgeführt werden.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARATICILIK ALMANYA’DAKİ YENİ ÖĞRETMENLER: GÖÇMEN KÖKENLİ ÜÇÜNCÜ KUŞAK

Yıl 2007, Sayı 135, 21 - 26, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000069

Öz

Aşağı yukarı 10 yıl önce Duisburg-Essen Üniversitesinde Türkçe Eğitimiyle ilgili hedef grup olarak özellikle Türk kökenli göçmen üniversite öğrencilerine hitap eden yeni bir eğitim dalı açılmıştır. Bu kişiler iki dilliliklerinde ve iki kültürlülüklerinde sadece destek görmekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğin öğretmenleri olarak göçmen kökenli diğer kuşaklar için de arabuluculuk rolünü üstleneceklerdir. Bu eğitim alanının genel amacı üçüncü ve dördüncü göçmen kökenli kuşağın entegrasyonudur. Bu makalede öğretim alanında yeniliğe açık, yaratıcı projeler tanıtılmaktadır; örneğin bu eğitim dalında, yaratıcı yazım, sahne yorumlama ve kültürlerarası tiyatro eğitimi başarıyla uygulanmaktadır

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Zehra İPŞİROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 135

Kaynak Göster

APA İpşiroğlu, Z. (2007). Aşağı yukarı 10 yıl önce Duisburg-Essen Üniversitesinde Türkçe Eğitimiyle . Dil Dergisi , (135) , 21-26 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000069