Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COMPARATIVE CULTURAL STUDIES BASED ON ACTION AND PRODUCTION: INTRODUCING DON QUIXOTE TO NASREDDIN HODJA

Yıl 2007, Sayı 135, 45 - 57, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000066

Öz

This article was presented at the “7th Symposium on Turkish Language Teaching in the World” held by TOMER on 3-4 May 2007, and focused on the Cultural Studies seminar followed at the Türkçe Department of DuisburgEssen University. In the text, which introduced the programme developed for the second and third generation teachers to teach Turkish as the mother tongue at middle schools and high schools in Germany, how the course of country information, which is a discipline on foreign language teaching, has developed through the history was touched upon; some observations regarding the university students whose parents emigrated from Turkey in different years; the context and aim of the Cultural Studies course that is applied at the university have been put forward; examples from applications that support the seminar have been given

Kaynakça

 • Akça, A.Avni. Don Kişot ile Nasrettin Hoca’yı Tanıştırmak. Yeni Akrep. Uluslararası Karikatür ve Mizah Dergisi. Sayı: 39. Kıbrıs
 • Assman, A. (2006). Einführung in die Kulturwissenschaft: Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin
 • Bilgin, N. (1994). Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayınları
 • Bramley, R./ Göttlich, U./ Carsten, W. (Ed.) (1999). Cultural Studies: Grundlagentexte zur Einführung, Lüneburg: zu Klampen
 • Fauser, M. (2003). Einführung in die Kulturwissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp
 • Güvenç, B. (1999). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Hinz-Rommel, W. (1994). Interkulturelle Kompetenz. Münster / New York: Waxmann
 • Koreik, U.(1999). Moderne Landeskunde ?, .http://www.sprachandragogik.uni- mainz.de/archiv/1999_1/koreik.pdf
 • Koreik, U./Köster, L. (1997). “Das Museum ist besser als ein Buch”. Das ’Haus der Geschichte’ im Landeskundeunterricht”. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23
 • Kylimcka, W. (1998). Çokkültürlü Yurttaşlık. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Leupold, E. (1995). Landeskundliches Curriculum. Bausch, K. R./ Christ, H./ Krumm, H. J. (Ed.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/ Basel. S. 127-133
 • Uygur, N. (1999). Kültür Kuramı. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Zeuner, U.(1999). Landeskunde und interkultuelles Lernen in den verschiedenen Ausbildungsbereichen “Deutsch als Fremdsprache” an der Technischen Universität Dresden, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Online).http://www.spz.tu- darmstadt.de/projekt_jg_02_1/beitrag/zeuner.htm

EYLEME VE ÜRETİME DAYALI KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜR ÇALIŞMALARI DERSİ: DON KİŞOT İLE NASRETTİN HOCA’YI TANIŞTIRMAK

Yıl 2007, Sayı 135, 45 - 57, 01.03.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000066

Öz

Bu yazı TÖMER tarafından 3-4 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen “7. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu”nda sunulmuş, Duisburg-Essen Üniversitesi’nin Türkçe Bölümü’nde sürdürülmekte olan Kültür Çalışmaları (Cultural Studies) seminerini konu almıştır. Almanya’da, orta ve lise düzeyindeki okullarda Türkçeyi anadili olarak öğretecek ikinci- üçüncü kuşak öğretmenlere yönelik olarak gelişti-rilen programı tanıtan metinde yabancı dil öğretimine yönelik bir disiplin olan ülkebilgisi dersinin Almanya’da nasıl bir tarihi gelişme gösterdiğine değinilmiş; aileleri farklı yıllarda Türkiye’den göç etmiş üniversite öğrencileriyle ilgili bazı gözlemler aktarılmış; üniversitede uygulanmakta olan Kültür Çalışmaları dersinin içeriği, hedefleri ortaya konmuş; semineri destekleyen uygulamalardan örnekler verilmiştir

Kaynakça

 • Akça, A.Avni. Don Kişot ile Nasrettin Hoca’yı Tanıştırmak. Yeni Akrep. Uluslararası Karikatür ve Mizah Dergisi. Sayı: 39. Kıbrıs
 • Assman, A. (2006). Einführung in die Kulturwissenschaft: Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin
 • Bilgin, N. (1994). Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayınları
 • Bramley, R./ Göttlich, U./ Carsten, W. (Ed.) (1999). Cultural Studies: Grundlagentexte zur Einführung, Lüneburg: zu Klampen
 • Fauser, M. (2003). Einführung in die Kulturwissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp
 • Güvenç, B. (1999). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Hinz-Rommel, W. (1994). Interkulturelle Kompetenz. Münster / New York: Waxmann
 • Koreik, U.(1999). Moderne Landeskunde ?, .http://www.sprachandragogik.uni- mainz.de/archiv/1999_1/koreik.pdf
 • Koreik, U./Köster, L. (1997). “Das Museum ist besser als ein Buch”. Das ’Haus der Geschichte’ im Landeskundeunterricht”. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23
 • Kylimcka, W. (1998). Çokkültürlü Yurttaşlık. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Leupold, E. (1995). Landeskundliches Curriculum. Bausch, K. R./ Christ, H./ Krumm, H. J. (Ed.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/ Basel. S. 127-133
 • Uygur, N. (1999). Kültür Kuramı. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Zeuner, U.(1999). Landeskunde und interkultuelles Lernen in den verschiedenen Ausbildungsbereichen “Deutsch als Fremdsprache” an der Technischen Universität Dresden, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Online).http://www.spz.tu- darmstadt.de/projekt_jg_02_1/beitrag/zeuner.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Berin UYAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 135

Kaynak Göster

APA Uyar, B. (2007). COMPARATIVE CULTURAL STUDIES BASED ON ACTION AND PRODUCTION: INTRODUCING DON QUIXOTE TO NASREDDIN HODJA . Dil Dergisi , (135) , 45-57 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000066