Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AN ALTERNATIVE FOR THE WRITTEN EXPRESSION ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE TEACHING: CREATIVE WRITING APPROACH

Yıl 2006, Sayı 132, 56 - 66, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000056

Öz

Writing skill is one of the language skills students have the most difficulty due to the psychological, grammatical and cognitive problems faced by the students in writing process. Additionally, writing activities performed in teaching-learning processes in Turkish courses cause students both develop negative attitudes and perceive writing as a difficult skill. It is thought that the creative writing approach, which is accepted as a process based approach, could be an option in solving problems faced in writing activities in Turkish courses. In this study, creative writing approach’s certain characteristics such as facilitating active and creative usage of the language, keeping students active in every stage of the teaching process of writing and necessitating usage of other language skills were introduced briefly

Kaynakça

 • Aral, N. (1996). Dokuz ve on dört yaşlarındaki çocukların yaratıcılıkları ile sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 20(101), 65- 71.
 • Aşılıoğlu, B. (1993). Okullarda Türkçe öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Böttcher, İ. (1999). Kreatives Schreiben. Grundlagen und Methoden. Beispiele für Fächer und Projecte. Berlin: Cornel-Sen Scriptor.
 • Brenner, G. (1994). Kreatives Schreiben. Frankfurt: Cornel Scriptor.
 • Byrne, D. (1988). Teaching Writing Skills. Honkhong: Longman.
 • Chenfeld, M.,B. (1978). Teaching Language Arts Creatively. Harcourt Brace Javonavich, Inc.
 • Cristopher, E.(1996). Teaching creative writing in the elementary school. http:/www.ed.gov/databases/ERIC_digest/
 • Demirel, Ö. (2003).Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Eruz, S. (1994). Yazma uğraşının gizil gücü. Çağdaş Eğitimde Sanat. (Ed.: J. Baysal, N. İpşiroğlu, Z. İpşiroğlu ve Ş. Özdil). İstanbul: Demet Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbası.
 • Hariston, M. (1982). The winds of change: Thomas Kuhn and the revolution in the teaching of writing. College Composition and Communication 33(1), 76-88.
 • İlkbahar, Y. ve Tezel, S. (1992). Yaratıcılık nedir? Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 25, 8-13.
 • İprişoğlu, Z. (1997). Eğitimde Yeni Arayışlar. İstanbul: Adam Yayınları.
 • İlter, B. G. (2002). Oluşturmacı yaklaşımla İngilizce yazma becerisini geliştirmenin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, Ankara.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • May, R. (1991). Yaratma Cesareti. (Çev.: A. Oysal). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mollaoğlu, A. (2002). Der einsatz des kreativen schreibens ım daf-unterricht zur förderung der schreibfertigkeit von Türkischen studierenden. Dissertation. HÜ Institut für Sozialwissenscaften, Ankara.
 • Mueller, L. & Reynolds, J. D.(1992). Creative Writting. Illinois: National Texbook Company.
 • Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz -Okulda/İşyerinde/Evde Kullanılabilecek Yaratıcı Yazı Etkinlikleri ve Kuramsal Temelleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Root, J.R. & Steinberg, M. (1996). Those who do, can. Teachears writing, writte teaching. National Council of English Teachers of English. Illinois.
 • Sharples, M. (1999) How We Write: Writing as Creative Desing. London: Routledge 11 New Fetter Lane, EC4P 4EE.
 • Secondary Level English Language Arts Curriculum Reference Committee. (1998). Creative writing 20. a curriculum guide for the secondary level. http://www.sasked.gov.sk.ca/˜ischool/CrWriting20/module1/ intro.html.
 • Sever, S.(1991). Dil ve edebiyat öğretiminde yaratıcılık. Eğitimde Nitelik Geliştirme/ Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metni. (Sayfa: 371-374.) İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Smith, C.B. (2000). Writing instruction: Current practices in the classroom. ERIC Clearinghouse on Reading English and Communication. Bloomington, IN.: ED446338, ERIC Digest D156.
 • Tuzcuoğlu, N. (1994). Çocukta Yaratıcılık. Yaşadıkça Eğitim. 33(Mart-Nisan), 25-27.
 • Vardar, B. (1982). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri. Ankara: TDK.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZILI ANLATIM UYGULAMALARI İÇİN BİR SEÇENEK: YARATICI YAZMA YAKLAŞIMI

Yıl 2006, Sayı 132, 56 - 66, 01.06.2006
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000056

Öz

Yazma becerisi,yazma sürecinde yaşanan psikolojik, dilbilgisel ve bilişsel sorunlardan dolayı öğrencilerin genellikle en çok zorlandıkları dil becerisidir. Ayrıca Türkçe derslerindeki öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleşen yazma uygulamaları da hem öğrencilerin yazmaya karşı olumsuz tutum geliştirmelerine hem de yazmayı zor bir beceri olarak algılamalarına neden olmaktadır. Türkçe öğretimindeki yazma uygulamalarında yaşanan sorunların çözümünde süreç merkezli bir yaklaşım olarak nitelendirilen yaratıcı yazma yaklaşımının bir seçenek olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, yaratıcı yazma yaklaşımının dilin etkili ve yaratıcı kullanılabilmesine olanaklar sağlayan, yazma öğretimi sürecinin her aşamasında öğrenciyi etkin kılan ve diğer dil becerilerini kullanmayı gerektiren yapısı ana hatlarıyla tanıtılmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Aral, N. (1996). Dokuz ve on dört yaşlarındaki çocukların yaratıcılıkları ile sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyet arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 20(101), 65- 71.
 • Aşılıoğlu, B. (1993). Okullarda Türkçe öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Böttcher, İ. (1999). Kreatives Schreiben. Grundlagen und Methoden. Beispiele für Fächer und Projecte. Berlin: Cornel-Sen Scriptor.
 • Brenner, G. (1994). Kreatives Schreiben. Frankfurt: Cornel Scriptor.
 • Byrne, D. (1988). Teaching Writing Skills. Honkhong: Longman.
 • Chenfeld, M.,B. (1978). Teaching Language Arts Creatively. Harcourt Brace Javonavich, Inc.
 • Cristopher, E.(1996). Teaching creative writing in the elementary school. http:/www.ed.gov/databases/ERIC_digest/
 • Demirel, Ö. (2003).Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Eruz, S. (1994). Yazma uğraşının gizil gücü. Çağdaş Eğitimde Sanat. (Ed.: J. Baysal, N. İpşiroğlu, Z. İpşiroğlu ve Ş. Özdil). İstanbul: Demet Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbası.
 • Hariston, M. (1982). The winds of change: Thomas Kuhn and the revolution in the teaching of writing. College Composition and Communication 33(1), 76-88.
 • İlkbahar, Y. ve Tezel, S. (1992). Yaratıcılık nedir? Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 25, 8-13.
 • İprişoğlu, Z. (1997). Eğitimde Yeni Arayışlar. İstanbul: Adam Yayınları.
 • İlter, B. G. (2002). Oluşturmacı yaklaşımla İngilizce yazma becerisini geliştirmenin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, Ankara.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • May, R. (1991). Yaratma Cesareti. (Çev.: A. Oysal). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Mollaoğlu, A. (2002). Der einsatz des kreativen schreibens ım daf-unterricht zur förderung der schreibfertigkeit von Türkischen studierenden. Dissertation. HÜ Institut für Sozialwissenscaften, Ankara.
 • Mueller, L. & Reynolds, J. D.(1992). Creative Writting. Illinois: National Texbook Company.
 • Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz -Okulda/İşyerinde/Evde Kullanılabilecek Yaratıcı Yazı Etkinlikleri ve Kuramsal Temelleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Root, J.R. & Steinberg, M. (1996). Those who do, can. Teachears writing, writte teaching. National Council of English Teachers of English. Illinois.
 • Sharples, M. (1999) How We Write: Writing as Creative Desing. London: Routledge 11 New Fetter Lane, EC4P 4EE.
 • Secondary Level English Language Arts Curriculum Reference Committee. (1998). Creative writing 20. a curriculum guide for the secondary level. http://www.sasked.gov.sk.ca/˜ischool/CrWriting20/module1/ intro.html.
 • Sever, S.(1991). Dil ve edebiyat öğretiminde yaratıcılık. Eğitimde Nitelik Geliştirme/ Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metni. (Sayfa: 371-374.) İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Smith, C.B. (2000). Writing instruction: Current practices in the classroom. ERIC Clearinghouse on Reading English and Communication. Bloomington, IN.: ED446338, ERIC Digest D156.
 • Tuzcuoğlu, N. (1994). Çocukta Yaratıcılık. Yaşadıkça Eğitim. 33(Mart-Nisan), 25-27.
 • Vardar, B. (1982). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri. Ankara: TDK.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Saadet MALTEPE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Sayı 132

Kaynak Göster

APA Maltepe, S. (2006). AN ALTERNATIVE FOR THE WRITTEN EXPRESSION ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE TEACHING: CREATIVE WRITING APPROACH . Dil Dergisi , (132) , 56-66 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000056