Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EDİNİM SÜRECİNDE GÖRÜNÜŞ: İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ EYLEMLER, DURUM TÜRLERİ VE GÖRÜNÜŞ ETKİLEŞİMİ

Yıl 2005, Sayı 130, 7 - 18, 01.12.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000043

Öz

Bu çalışma, edinim sürecinde yazılı dilsel girdi kaynaklarının, sözlü girdi kaynakları kadar önemli bir yeri olduğundan yola çıkarak, özelikle belli yaşlarda, dil edinicisinin maruz kaldığı en önemli yazılı girdi kaynaklarından biri olan ders kitaplarının içerdikleri dilsel öğelerin net bir biçimde betimlenmesi gerektiğini öngörür. Çalışma, bu çerçevede, ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi kitabında yer alan eylemlerin oluşturduğu veri tabanı üzerinde, eylemlerin durum türleri, üye yapısı dağılımları, işaretlendikleri görünüş biçimbirimleri ve belirteç kullanımına ilişkin betimlemelere ulaşmaya çalışır.

Kaynakça

 • Erguvanlı-Taylan, E. 1996. The Parameter of Aspect in Turkish. İçinde A. Konrot (Ed.) Modern Studies in Turkish Linguistics: Proceedings of the 6 th International Conference on Turkish Linguistics. 153-168
 • Gökmen, S. ve Lee, C. 2002. Aspects of the acquisition of past tense and telic aspect in Turkish and Korean. Language Research 38, 1317-1347.
 • Olsen, Broman M. 1999. Innateness and the acquisition of grammatical aspect via lexical aspect. Proceedings of the Boston University Conference on Language Development.
 • Shirai, Y. ve Andersen, R. W. 1995. The acquisition of tense-aspect morphology: A prototype account. Language 71, 743-762.
 • Smith, C. 1983. The theory of aspectual choice. Language 59:3, 479-501.
 • Smith, C. 1986. A speaker based view of aspect. Linguistics and Philosophy 9, 97-115.
 • Smith, C. 1991. The Parameter of Aspect. Dortrecht: Kluwer Academic.
 • Yanar, H ve Öğün, V. 2004. İlköğretim 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı. Ankara: Öğün.

EDİNİM SÜRECİNDE GÖRÜNÜŞ: İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ EYLEMLER, DURUM TÜRLERİ VE GÖRÜNÜŞ ETKİLEŞİMİ

Yıl 2005, Sayı 130, 7 - 18, 01.12.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000043

Öz

Bu çalışma, edinim sürecinde yazılı dilsel girdi kaynaklarının, sözlü girdi kaynakları kadar önemli bir yeri olduğundan yola çıkarak, özelikle belli yaşlarda, dil edinicisinin maruz kaldığı en önemli yazılı girdi kaynaklarından biri olan ders kitaplarının içerdikleri dilsel öğelerin net bir biçimde betimlenmesi gerektiğini öngörür. Çalışma, bu çerçevede, ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi kitabında yer alan eylemlerin oluşturduğu veri tabanı üzerinde, eylemlerin durum türleri, üye yapısı dağılımları, işaretlendikleri görünüş biçimbirimleri ve belirteç kullanımına ilişkin betimlemelere ulaşmaya çalışır.

Kaynakça

 • Erguvanlı-Taylan, E. 1996. The Parameter of Aspect in Turkish. İçinde A. Konrot (Ed.) Modern Studies in Turkish Linguistics: Proceedings of the 6 th International Conference on Turkish Linguistics. 153-168
 • Gökmen, S. ve Lee, C. 2002. Aspects of the acquisition of past tense and telic aspect in Turkish and Korean. Language Research 38, 1317-1347.
 • Olsen, Broman M. 1999. Innateness and the acquisition of grammatical aspect via lexical aspect. Proceedings of the Boston University Conference on Language Development.
 • Shirai, Y. ve Andersen, R. W. 1995. The acquisition of tense-aspect morphology: A prototype account. Language 71, 743-762.
 • Smith, C. 1983. The theory of aspectual choice. Language 59:3, 479-501.
 • Smith, C. 1986. A speaker based view of aspect. Linguistics and Philosophy 9, 97-115.
 • Smith, C. 1991. The Parameter of Aspect. Dortrecht: Kluwer Academic.
 • Yanar, H ve Öğün, V. 2004. İlköğretim 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı. Ankara: Öğün.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Pınar İbe AKCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2005
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Sayı 130

Kaynak Göster

APA Akcan, P. İ. (2005). EDİNİM SÜRECİNDE GÖRÜNÜŞ: İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ EYLEMLER, DURUM TÜRLERİ VE GÖRÜNÜŞ ETKİLEŞİMİ . Dil Dergisi , (130) , 7-18 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000043