Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COMPARISON OF TEXTS IN ARABIC AND TURKISH TEXTBOOKS CONCERNING “SOLIDARITY” AND “FRIENDSHIP”: AN EXAMPLE OF COLLOCATIONAL PATTERNING

Yıl 2005, Sayı 129, 63 - 84, 01.09.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000036

Öz

This paper is an assessment of the words contained in the texts with common subjects in Arabic and Turkish mother tongue teaching textbooks in terms of collocational patterning, which is the research topic and a method of linguistics. Textbooks for primary school grades two and three as published by Turkish Ministry of National Education were compared with the textbooks for grades two and three, which are used in the primary schools of Libya, Jordan, Syria and Lebanon. During this assessment, according to the world of concepts presented, identification of similar and dissimilar aspects between selected Arabic countries, ruled under different political regimes in addition to identification of similar and dissimilar aspects between these Arabic countries and Turkey, was aimed in the context of such common texts

Kaynakça

 • Aksan, Doğan. (1998), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara
 • Aksan, Doğan.( 2000), Her Yönüyle Dil III, Ankara
 • Cin, Recai. (1971), Kavramlar Dizini, TDK Ankara
 • el-kırâatu’l-‘arabiyye, es-senetu’s-sâniye-et-ta’limu’l esâsi (1999), Lübnan
 • el-kırâatu’l-‘arabiyye, es-senetu’sâlise-et-ta’limu’l esâsi (2000), Lübnan
 • el-lugatu’l arabiyye lis-saffi’s-sâni mine’t-ta’lim el-esâsi (1998), Libya
 • el-lugatu’l arabiyye lis-saffi’s-sâlis mine’t-ta’lim el-esâsi (1998), Libya
 • el-muhâdese ve’l-kırâ’a ve’t-ta’bir ve’n-neşîd,es-saffu’s-sâni el-ibtidaî (2002), Suriye
 • el-muhâdese ve’l-kırâ’a ve’t-ta’bir ve’n-neşîd,es-saffu’s-sâlis el-ibtidaî (2002), Suriye
 • Günay, Doğan. (2001), Metin Bilgisi, İstanbul:Multilingual
 • Halliday, M.A.K., Hasan Ruqaiya. (1976) , Cohesion In English, Longman, Londra
 • Keçik, İlknur-Uzun, Leyla. (2003), Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskişehir
 • Lugatunâ ‘l-‘arabiyye, es-saffus’sânî (2003), Ürdün
 • Lugatunâ ‘l-‘arabiyye, es-saffus’sâlis, (2003), Ürdün
 • Oktar, Lütfiye. (1997), XI. Dilbilim Kurultayı: Bildiriler “Çevreye İlişkin Haber Metinlerinin Dilbilim, Sosyal Psikoloji ve İletişim Bilimi Açısından Çözümlenmesi”, Ankara ODTÜ
 • Özyürek, Hikmet, Kozinoğlu, F. Nilgün (2001), İlköğretim Türkçe Ders Kitabı II, M.E.B. Basımevi, İstanbul
 • Taşkın, Nahit Ali, Külekçi, Mehmet Ali, İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 3 (2002), Dörtel Yayıncılık, Ankara
 • Uzun, Leyla, Neden Anadili Öğretimi? , Nasıl bir Anadili Öğretimi?
 • http://modersmal.skolutvecling.se/turkiska/index.htm
 • Yağcıoğlu, Semiramis. (2002), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler “Sosyoloji Metinlerinde Konu Sürekliliğinin Eşdizimsel Örüntü Açısından İncelenmesi: Edimbilimsel bir yaklaşım” , German (Essen)
 • Yağcıoğlu, Semiramis. (2002), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler “Metinsel Bağdaşıklığın Sağlanmasında Eşdizimin İşlevi”, German (Essen)

63 ARAPÇA VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ “YARDIMLAŞMA” VE “ARKADAŞLIK” KONULU METİNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR EŞDİZİMSEL ÖRÜNTÜLEME ÇÖZÜMLEMESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2005, Sayı 129, 63 - 84, 01.09.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000036

Öz

Bu çalışmada, Arapça ve Türkçenin anadili öğretim kitaplarındaki ortak konulu metinlerde geçen sözcükler, dilbilimin bir araştırma konusu ve yöntemi olan eşdizimsel örüntüleme yöntemine göre değerlendirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf ders kitapları ile Arap ülkelerinden Libya, Ürdün, Suriye ve Lübnan ilkokullarında okutulan ikinci ve üçüncü sınıf ders kitaplarının eşdizimsel örüntüleme yöntemi ile karşılaştırılması yapılırken, metinlerde sunulan kavram dünyalarından hareketle, hem farklı siyasal rejimlerle yönetilen Arap ülkelerinin kendi aralarındaki hem de bu ülkelerle Türkiye arasındaki ortak ve farklı yönlerin belirlenip değerlendirilmesi hedeflenmektedir

Kaynakça

 • Aksan, Doğan. (1998), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara
 • Aksan, Doğan.( 2000), Her Yönüyle Dil III, Ankara
 • Cin, Recai. (1971), Kavramlar Dizini, TDK Ankara
 • el-kırâatu’l-‘arabiyye, es-senetu’s-sâniye-et-ta’limu’l esâsi (1999), Lübnan
 • el-kırâatu’l-‘arabiyye, es-senetu’sâlise-et-ta’limu’l esâsi (2000), Lübnan
 • el-lugatu’l arabiyye lis-saffi’s-sâni mine’t-ta’lim el-esâsi (1998), Libya
 • el-lugatu’l arabiyye lis-saffi’s-sâlis mine’t-ta’lim el-esâsi (1998), Libya
 • el-muhâdese ve’l-kırâ’a ve’t-ta’bir ve’n-neşîd,es-saffu’s-sâni el-ibtidaî (2002), Suriye
 • el-muhâdese ve’l-kırâ’a ve’t-ta’bir ve’n-neşîd,es-saffu’s-sâlis el-ibtidaî (2002), Suriye
 • Günay, Doğan. (2001), Metin Bilgisi, İstanbul:Multilingual
 • Halliday, M.A.K., Hasan Ruqaiya. (1976) , Cohesion In English, Longman, Londra
 • Keçik, İlknur-Uzun, Leyla. (2003), Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskişehir
 • Lugatunâ ‘l-‘arabiyye, es-saffus’sânî (2003), Ürdün
 • Lugatunâ ‘l-‘arabiyye, es-saffus’sâlis, (2003), Ürdün
 • Oktar, Lütfiye. (1997), XI. Dilbilim Kurultayı: Bildiriler “Çevreye İlişkin Haber Metinlerinin Dilbilim, Sosyal Psikoloji ve İletişim Bilimi Açısından Çözümlenmesi”, Ankara ODTÜ
 • Özyürek, Hikmet, Kozinoğlu, F. Nilgün (2001), İlköğretim Türkçe Ders Kitabı II, M.E.B. Basımevi, İstanbul
 • Taşkın, Nahit Ali, Külekçi, Mehmet Ali, İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 3 (2002), Dörtel Yayıncılık, Ankara
 • Uzun, Leyla, Neden Anadili Öğretimi? , Nasıl bir Anadili Öğretimi?
 • http://modersmal.skolutvecling.se/turkiska/index.htm
 • Yağcıoğlu, Semiramis. (2002), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler “Sosyoloji Metinlerinde Konu Sürekliliğinin Eşdizimsel Örüntü Açısından İncelenmesi: Edimbilimsel bir yaklaşım” , German (Essen)
 • Yağcıoğlu, Semiramis. (2002), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler “Metinsel Bağdaşıklığın Sağlanmasında Eşdizimin İşlevi”, German (Essen)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Derya ADALAR Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Sayı 129

Kaynak Göster

APA Adalar, D. (2005). COMPARISON OF TEXTS IN ARABIC AND TURKISH TEXTBOOKS CONCERNING “SOLIDARITY” AND “FRIENDSHIP”: AN EXAMPLE OF COLLOCATIONAL PATTERNING . Dil Dergisi , (129) , 63-84 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000036