Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

(MATERIALS DEVELOPMENT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING)

Yıl 2005, Sayı 129, 85 - 95, 01.09.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000040

Öz

This paper examines materials development as a specific field of study in foreign language teaching. Materials development includes developing and evaluating materials by studying on the principles and procedures of language teaching design. Materials include anything which can be used to facilitate the learning of a language. They can be linguistic, visual, auditory or kinesthetic, and they can be presented in print, through live performance or display, or on cassette, CD-ROM. Materials development which uses the principles of Second Language Acquisition Research, requires a systematic process. During this process teachers and learners can develop materials as well as professional material writers. Materials adaptation and materials evaluation are the basic fields of the materials development study

Kaynakça

 • Brown, D. 2001. English Language Teaching in the Post-Method Era: Toward Better Diagnosis, Treatment, and Assessment (Ed. R. Carter ve D. Nunan içinde) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. s.9-19.
 • Brown, D. 2001a. Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy. 2. Baskı. New York: Longman.
 • Carter, R. ve Nunan, D. (Ed.). 2001. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cook, V., 2001. Second Language Learning and Language Teaching. 3. Baskı. London: Hodder Arnold.
 • Gass, S. M. ve Selinker, L. 2001. Second Language Acquisition, 2. Baskı. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Hidalgo, A. C., Hall, D. ve Jacops, G. M. 1995. Getting Started: Materials Writers on Material Writing. Singapore: RELC.
 • Islam, C. ve Mares, C. 2003. Adapting Classroom Materials (Ed. B. Tomlinson içinde) Developing Materials for Language Teaching. s. 86-103.
 • Joly, D. ve Bolitho, R. 1998. The Process of Material Writing (Ed. B. Tomlinson içinde) Materials Development in Language Teaching. s. 90-116.
 • McDonough, J. ve Shaw, C. 2003. Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide. 2. Baskı. Oxford: Blackwell Publishers.
 • McGrath, I. 2002. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburg: Edinburg University Press.
 • Mezzardi, M. 2003. I Ferri del Mestiere. Perugia: Edizioni Guerra- SOLEIL
 • Mitchell, R. ve Myles, F. 1999. Second Language Learning Theories. London: Arnold.
 • Richards, J. 2001. Curriculum Development in Language Education. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richards ve Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. 2. Baskı. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tomlinson, B. (Ed.). 1998. Materials Development in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Tomlinson, B. 2001. Materials Development (Ed. R. Carter ve D. Nunan içinde) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. s.66-72.
 • Tomlinson, B. (Ed.). 2003. Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum Publishing.
 • Tomlinson, B. 2003. Are Materials Developing? (Ed. B. Tomlinson içinde) Developing Materials for Language Teaching. 1-15.
 • Tomlinson, B. 2003a. Material Evaluation (Ed. B. Tomlinson içinde) Developing Materials for Language Teaching. 16-36.
 • Tomlinson, B. ve Masuhara, H. 2004. Developing Language Course Materials. Singapore: RELC.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ARAÇ GELİŞTİRME

Yıl 2005, Sayı 129, 85 - 95, 01.09.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000040

Öz

Araç geliştirme 1990’lı yıllardan bu yana özgül bir çalışma alanı olarak değerlendirilmektedir. Çalışma alanı olarak araç geliştirme, dil öğretim tasarımlarının ilke ve işlemleri üzerinde çalışarak araçlar oluşturmayı ve değerlendirmeyi içerir. Dil öğretimi için özel olarak tasarlanmış ders ve çalışma kitapları, görsel, işitsel ya da duyu-devinimsel nitelikli etkinlikler, özgün metinler ve gerçek nesneler dil öğretim araçlarını oluştururlar. İlkelerini İkinci Dil Edinimi Araştırmalarından alan araç geliştirme dizgeli bir çalışma süreci gerektirir. Söz konusu ilkeler araçların niteliklerinde belirleyici bir rol oynar. Bu süreçte araç yazarlarının yanı sıra öğretmenler ve öğreniciler de araç geliştirebilirler. Araç uyarlama ve değerlendirme bu alan içinde ele alınan diğer çalışma konularıdır

Kaynakça

 • Brown, D. 2001. English Language Teaching in the Post-Method Era: Toward Better Diagnosis, Treatment, and Assessment (Ed. R. Carter ve D. Nunan içinde) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. s.9-19.
 • Brown, D. 2001a. Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy. 2. Baskı. New York: Longman.
 • Carter, R. ve Nunan, D. (Ed.). 2001. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cook, V., 2001. Second Language Learning and Language Teaching. 3. Baskı. London: Hodder Arnold.
 • Gass, S. M. ve Selinker, L. 2001. Second Language Acquisition, 2. Baskı. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Hidalgo, A. C., Hall, D. ve Jacops, G. M. 1995. Getting Started: Materials Writers on Material Writing. Singapore: RELC.
 • Islam, C. ve Mares, C. 2003. Adapting Classroom Materials (Ed. B. Tomlinson içinde) Developing Materials for Language Teaching. s. 86-103.
 • Joly, D. ve Bolitho, R. 1998. The Process of Material Writing (Ed. B. Tomlinson içinde) Materials Development in Language Teaching. s. 90-116.
 • McDonough, J. ve Shaw, C. 2003. Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide. 2. Baskı. Oxford: Blackwell Publishers.
 • McGrath, I. 2002. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburg: Edinburg University Press.
 • Mezzardi, M. 2003. I Ferri del Mestiere. Perugia: Edizioni Guerra- SOLEIL
 • Mitchell, R. ve Myles, F. 1999. Second Language Learning Theories. London: Arnold.
 • Richards, J. 2001. Curriculum Development in Language Education. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richards ve Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. 2. Baskı. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tomlinson, B. (Ed.). 1998. Materials Development in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Tomlinson, B. 2001. Materials Development (Ed. R. Carter ve D. Nunan içinde) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. s.66-72.
 • Tomlinson, B. (Ed.). 2003. Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum Publishing.
 • Tomlinson, B. 2003. Are Materials Developing? (Ed. B. Tomlinson içinde) Developing Materials for Language Teaching. 1-15.
 • Tomlinson, B. 2003a. Material Evaluation (Ed. B. Tomlinson içinde) Developing Materials for Language Teaching. 16-36.
 • Tomlinson, B. ve Masuhara, H. 2004. Developing Language Course Materials. Singapore: RELC.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Dilek PEÇENEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2005
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Sayı 129

Kaynak Göster

APA Peçenek, D. (2005). (MATERIALS DEVELOPMENT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING) . Dil Dergisi , (129) , 85-95 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000040