Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

(L’ENSEIGNEMENT DES PHONES DU FRANÇAIS AVEC LES JEUX

Yıl 2004, Sayı 124, 82 - 94, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000011

Öz

Dans la langue étrangère, nous avons examiné l'enseignement des sons avec des proverbes, des devinettes, des poèmes, des sentences et des jeux éducatifs

Kaynakça

 • Aksan, Doğan (1995). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim. Levent Ofset Mat. ve Yayıncılık, Ankara, s. 568
 • Charaudeau, Patrick (1995). Ce que communiquer veut dire. Sciences Humaines, INSEE Yayınları, Sayı: 51, Paris, Haziran 1995, s. 20-23
 • Demircan, Ömer (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. Ekin Yayınları, İstanbul, 1990, s. 336
 • Demircan, Ömer (1993). Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil. Remzi Yay., s. 203
 • Demircan, Ömer (1996). Türkçenin Sesdizimi. Der Yay., İstanbul, s. 196
 • Kıran, Zeynel (1986). Saussure’den Günümüze Dilbilim Akımları. Onur Yay., s. 215
 • Léon, R., Pierre (1996). Phonétisme et Prononciations du Français. Nathan Yayınları, Paris, s. 192
 • Marchand, Frank (1975). Manuel de Linguistique Appliquée. Delagrave Yayınları, 2.cilt, Paris, s.160
 • Pagniez-Delbart, Thérèse (1992a). À L’Ecoute Des Sons – Les Voyelles. Clé Yayınları, Paris, s. 143
 • Pagniez-Delbart, Thérèse (1992b). À L’Ecoute Des Sons – Les Consonnes. Clé Yayınları, Paris, s. 111
 • Weiss, François (1983). Jeux et Activités Communicatives Dans La Classe De Langue. Hachette Yayınları, Paris, s. 126

FRANSIZCADAKİ SESLERİN OYUNLARLA ÖĞRETİMİ

Yıl 2004, Sayı 124, 82 - 94, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000011

Öz

Yabancı dil öğretiminde atasözü, bilmece-bulmaca, şiir, tekerleme ve eğitsel oyunlarla seslerin öğretimini inceledik

Kaynakça

 • Aksan, Doğan (1995). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim. Levent Ofset Mat. ve Yayıncılık, Ankara, s. 568
 • Charaudeau, Patrick (1995). Ce que communiquer veut dire. Sciences Humaines, INSEE Yayınları, Sayı: 51, Paris, Haziran 1995, s. 20-23
 • Demircan, Ömer (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. Ekin Yayınları, İstanbul, 1990, s. 336
 • Demircan, Ömer (1993). Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil. Remzi Yay., s. 203
 • Demircan, Ömer (1996). Türkçenin Sesdizimi. Der Yay., İstanbul, s. 196
 • Kıran, Zeynel (1986). Saussure’den Günümüze Dilbilim Akımları. Onur Yay., s. 215
 • Léon, R., Pierre (1996). Phonétisme et Prononciations du Français. Nathan Yayınları, Paris, s. 192
 • Marchand, Frank (1975). Manuel de Linguistique Appliquée. Delagrave Yayınları, 2.cilt, Paris, s.160
 • Pagniez-Delbart, Thérèse (1992a). À L’Ecoute Des Sons – Les Voyelles. Clé Yayınları, Paris, s. 143
 • Pagniez-Delbart, Thérèse (1992b). À L’Ecoute Des Sons – Les Consonnes. Clé Yayınları, Paris, s. 111
 • Weiss, François (1983). Jeux et Activités Communicatives Dans La Classe De Langue. Hachette Yayınları, Paris, s. 126

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gülhanım GÜRBÜZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Sayı 124

Kaynak Göster

APA Gürbüz, G. (2004). (L’ENSEIGNEMENT DES PHONES DU FRANÇAIS AVEC LES JEUX . Dil Dergisi , (124) , 82-94 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000011