Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 171, 91 - 108, 07.02.2020

Öz

Kaynakça

 • Akarsu, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır, İ. (2006). Developing Cultural Awareness In Foreign Language Teaching. Turkish Online Journal of Distance Education - Tojde, 7(3), 12, 154-161.
 • Erdal, K., Dağdeviren, İ., Gökhan, O., Şen, H. H. ve Şenay, E. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültürel Ögeler (A2 Düzeyi). TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 1(12), 11-23.
 • Erdem, M. D., Gün, M. ve Karateke, B. (2015). İleri seviye için hazırlanan İstanbul yabancılara Türkçe öğretim setinin kültür aktarımı açısından incelenmesi. International Journal of Language Academy, 3(1), 8-17.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 797-810.
 • Kaili, H. ve Çeltek, A. (2010). Türkçe Okuma Kitabı. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 134-145.
 • Kaplan, M. (2010). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kutlu, A. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürün Araç Olarak Kullanımı: Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Seviyesi). K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 697-710.
 • Merriam, S. B. (2013). Qualitative Research A Guide to Design and İmplementation, Selahattin Turan (Çev. Ed.). 3. Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mutlu, H. H. ve Ayrancı, B. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Geçmişten Günümüze Süregelen Problemler. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 3(2), 66-74.
 • Okur, A. ve Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(2), 1619-1640.
 • Ökten, C. ve Kavanoz, S. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Hedefleyen Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 845-862.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2001). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni.
 • TDK (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tüm, G. ve Sarkmaz, Ö. (2012). Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Ögelerin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 448-459.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN C1 SEVİYE DERS KİTAPLARINDAKİ KÜLTÜR UNSURLARININ İNCELENMESİ (GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE – İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE)

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 171, 91 - 108, 07.02.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ana materyal olarak kullanılan ders kitaplarının (Gazi Yabancılar İçin Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe) C1 seviyelerinde yer alan kültür unsurlarını tespit etmektir. Çalışma nitel araştırma modellerinden temel nitel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırma kapsamında yabancılar Türkçe ders kitaplarından Gazi Yabancılar İçin Türkçe C1 ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe C1 ders kitapları çalışma materyali olarak belirlenmiştir. Veriler doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Gazi Yabancılar İçin Türkçe C1 seviye ders kitabında en çok kullanılan kültürel unsur atasözü ve deyimler; en az kullanılan kültürel unsur ise kişiler arası ilişkiler olmuştur. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe C1 seviye ders kitabında ise en çok kullanılan kültürel unsur edebiyat, sanat ve müzik; en az kullanılan kültürel unsur ise kişiler arası ilişkilerdir. Elde edilen bulgular dikkate alındığında kültürel unsurların kullanım oranları öğrenen kişilerin seviyelerine uygun olarak yerleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Akarsu, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır, İ. (2006). Developing Cultural Awareness In Foreign Language Teaching. Turkish Online Journal of Distance Education - Tojde, 7(3), 12, 154-161.
 • Erdal, K., Dağdeviren, İ., Gökhan, O., Şen, H. H. ve Şenay, E. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültürel Ögeler (A2 Düzeyi). TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 1(12), 11-23.
 • Erdem, M. D., Gün, M. ve Karateke, B. (2015). İleri seviye için hazırlanan İstanbul yabancılara Türkçe öğretim setinin kültür aktarımı açısından incelenmesi. International Journal of Language Academy, 3(1), 8-17.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 797-810.
 • Kaili, H. ve Çeltek, A. (2010). Türkçe Okuma Kitabı. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 134-145.
 • Kaplan, M. (2010). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kutlu, A. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürün Araç Olarak Kullanımı: Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Seviyesi). K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 697-710.
 • Merriam, S. B. (2013). Qualitative Research A Guide to Design and İmplementation, Selahattin Turan (Çev. Ed.). 3. Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mutlu, H. H. ve Ayrancı, B. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Geçmişten Günümüze Süregelen Problemler. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 3(2), 66-74.
 • Okur, A. ve Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(2), 1619-1640.
 • Ökten, C. ve Kavanoz, S. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Hedefleyen Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 845-862.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2001). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni.
 • TDK (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tüm, G. ve Sarkmaz, Ö. (2012). Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Ögelerin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 448-459.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Hasan Hüseyin Mutlu 0000-0002-9082-709X

Gülşah Set Bu kişi benim 0000-0002-2503-6451

Yayımlanma Tarihi 7 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 10 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 171

Kaynak Göster

APA Mutlu, H. H., & Set, G. (2020). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN C1 SEVİYE DERS KİTAPLARINDAKİ KÜLTÜR UNSURLARININ İNCELENMESİ (GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE – İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE). Dil Dergisi, 1(171), 91-108.