Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 29 2019-05-31

Erken Çocuklukta Jest Gelişimi

Elif Meryem ÜNSAL [1]


Günümüzde jest araştırmaları gelişimsel psikolojinin ve antropolojinin sınırlarını aşarak dil ve konuşma bozuklukları alanına taşmıştır. Hem tipik hem de atipik dil gelişimi gösteren popülasyonlarda yapılan çalışmalar dil ve konuşma terapisi alanı açısından önemli noktalara isabet etmektedir. Erken dönemde üretilen jestlerin ileri dönemdeki dil becerilerinin güçlü bir işaretçisi olduğu, hatta dil gecikmesi riski taşıyan çocukları belirlemekte kullanılabileceği gösterilmiştir. Jestler; gösterme jestleri, sembolik jestler ve uzlaşılmış jestler olarak üç grupta incelenmektedir. Gösterme jestleri edinim yaşı ve ortaya çıkış biçimi açısından evrensel özellikler gösterirken, sembolik jestler ve uzlaşılmış jestler dile ve kültüre özgü nitelikler taşır. Özellikle gösterme jestleri sonraki dil gelişimi açısından önemli bir yordayıcıdır. Yaygın kanının aksine çocukların erken dönemde jest kullanarak iletişim kurması ileri dönemdeki sözel dil becerilerini ketleyici değil, yeni sözcükler ve dilbilgisel yapıların ediniminde kolaylaştırıcıdır. Ailelerin çocuklarıyla etkileşimleri sırasındaki jest kullanımı çocukların hem jest hem de sözel dil modalitesindeki çıktılarını olumlu etkilemektedir. Dil değerlendirmelerine jestlerin dâhil edilmesi hem dil gelişimi açısından riskli grupların saptanmasında etkili olacak hem de dil gelişimi için gerekli bilişsel becerilerin durumu hakkında bilgi sağlayacaktır. Ayrıca dil terapilerinde jestlerin, jest ve sözcük birleşimlerinin terapi hedefi olarak eklenmesi dil becerilerinin gelişiminde olumlu rol oynayacaktır.

çocukluk çağı, iletişim, jest, pragmatik gelişim
 • Acredolo, L., & Goodwyn, S. (1988). Symbolic gesturing in normal infants. Child Development, 59, 450–466.
 • Aksu-Koç, A., Küntay, A. C., Acarlar, F., Mavis, İ., Sofu, H., Topbaş, S., Turan, F. (2011). Türkçede erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme çalışması: Türkçe iletişim gelişimi envanterleri: TİGE-I ve TİGE-II. TÜBİTAK 107KO58 Projesi sonuç raporu.
 • Ambrose, S. E. (2016). Gesture use in 14-month-old toddlers with hearing loss and their mothers’ responses. American Journal of Speech-Language Pathology, 25, 519–531.
 • Austin, J. L. (2009). Söylemek ve Yapmak (çev. R. L. Aysever) (2. baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bates, E., Benigni, L., L., C., Bretherton, I., & Volterra, V. (1979). The emergence of symbols: Cognition and communication in infancy. New York: Academic Press.
 • Bates, E., L., C., & Volterra, V. (1975). The acquisition of performatives prior to speech. Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development, 21(3), 205–226.
 • Behne, T., Carpenter, M., & Tomasello, M. (2005). One-year-olds comprehend the communicative intentions behind gestures in a hiding game. Developmental Science, 8(6), 492–499.
 • Bergmann, K., & Macedonia, M. (2013). A virtual agent as vocabulary trainer: Iconic gestures help to improve learners’ memory performance. Lecture Notes in Computer Science, 139–148. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40415-3_12
 • Botting, N., Riches, N., Gaynor, M., & Morgan, G. (2010). Gesture production and comprehension in children with specific language impairment. British Journal of Developmental Psychology, 28(1), 51–69.
 • Camaioni, L., Perucchini, P., Bellagamba, F., & Colonessi, C. (2004). The role of declarative pointing in developing a theory of mind. Infancy, 5(3), 291–308.
 • Campbell, A. L., & Namy, L. L. (2003). The role of social-referential context in verbal and nonverbal symbol learning. Child Development, 74(2), 549–563. https://doi.org/10.1111/1467-8624.7402015
 • Carpenter, M., Nagell, K., Tomasello, M., Butterworth, G., & Moore, C. (1998). Social cognition, joint attention, and communicative competence from 9 to 15 months of age. Monographs of the Society for Research in Child Development, 63(4). https://www.jstor.org/stable/1166214 adresinden alınmıştır (Erişim tarihi: 01.03.2019)
 • Clifford, S., Young, R., & Williamson, P. (2007). Assessing the early characteristics of autistic disorder using video analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(2), 301–313. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0160-8
 • Cochet, H., & Byrne, R. W. (2016). Communication in the second and third year of life: Relationships between nonverbal social skills and language. Infant Behavior and Development, 44, 189–198. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2016.07.003
 • Cochet, H., & Vauclair, J. (2010). Features of spontaneous pointing gestures in toddlers. Gesture, 10(1), 86–107. https://doi.org/10.1075/gest.10.1.05coc
 • Cochet, H., & Vauclair, J. (2010). Pointing gestures produced by toddlers from 15 to 30 months: Different functions, hand shapes and laterality patterns. Infant Behavior and Development, 33(4), 431–441. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2010.04.009
 • Cochet, H., Jover, M., Rizzo, C., & Vauclair, J. (2016). Relationships between declarative pointing and theory of mind abilities in 3- to 4-year-olds. European Journal of Developmental Psychology, 14(3), 324–336.
 • Cohen, D., Xavier, J., Chaby, L., Plaza, M., Bigouret, F., Oppetit, A., & Perrault, A. (2018). Comprehension of conventional gestures in typical children, children with autism spectrum disorders and children with language disorders. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 67(1), 1–9.
 • Cohen, L., & Billard, A. (2018). Social babbling: The emergence of symbolic gestures and words. Neural Networks, 106, 194–204.
 • Crais, E. R., Watson, L. R., & Baranek, G. T. (2009). Use of gesture development in profiling children’s prelinguistic communication skills. American Journal of Speech-Language Pathology, 18(1), 95–108. https://doi.org/10.1044/1058-0360(2008/07-0041)
 • Dimitrova, N., Özçalışkan, Ş., & Adamson, L. B. (2016). Parents’ translations of child gesture facilitate word learning in children with autism, down syndrome and typical development. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(1), 221–231. https://doi.org/doi:10.1007/s10803-015-2566-7
 • Dimitrova, N., Özçalışkan, Ş., & Adamson, L. B. (2017). Do verbal children with autism comprehend gesture as readily as typically developing children? Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(10), 3267–3280.
 • Fenson, L., Dale, P., Reznick, S., Thal, D., Bates, E., Hartung, J., Reilly, J. (2002). MacArthur–Bates Communicative Development Inventories. Baltimore: Brookes.
 • Furman, R., Küntay, A. C., & Özyürek, A. (2014). Early language-specificity of children's event encoding in speech and gesture: evidence from caused motion in Turkish. Language, Cognition and Neuroscience, 29(5), 620-634, doi: 10.1080/01690965.2013.824993
 • Goldin-Meadow, S. (2014). Widening the lens: What the manual modality reveals about language, learning and cognition. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 369(1651). https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0295
 • Goldin-Meadow, S. (2015). Gesture as a window onto communicative abilities: Implications for diagnosis and intervention. Perspectives on Language Learning and Education, 22(2), 50–60.
 • Grice, P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. Morgan (Ed.), Syntax and semantics. Vol. 3: Speech acts (sf. 43 – 58). New York: Academic Press
 • Gullberg, M., Bot, K. De, & Volterra, V. (2008). Gestures and some key issues in the study of language development. Gesture, 8(2), 149–179. https://doi.org/10.1075/gest.8.2.03gul
 • Hodges, L. E., Özçalışkan, Ş., & Williamson, R. (2018). Type of iconicity influences children’s comprehension of gesture. Journal of Experimental Child Psychology, 166, 327–339.
 • Iverson, J. M., & Braddock, B. A. (2010). Gesture and motor skill in relation to language in children with language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 54(1), 72–86. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2010/08-0197)
 • Iverson, J. M., & Goldin-Meadow, S. (2005). Gesture paves the way for language development. Psychological Science, 16(5), 367–371.
 • Iverson, J. M., Capirci, O., & Goldin-Meadow, S. (2008). Learning to talk in a gesture-rich world: Early communication in Italian vs. American children. First Language, 28(2), 164–181. https://doi.org/doi:10.1177/0142723707087736.
 • Lavelli, M., & Majorano, M. (2016). Spontaneous gesture production and lexical abilities in children with specific language impairment in a naming task. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59, 784–796.
 • LeBarton, E. S., Goldin-Meadow, S., & Raudenbush, S. (2015). Experimentally ınduced ıncreases in early gesture lead to increases in spoken vocabulary. Journal of Cognition and Development, 16(2), 199–220. https://doi.org/10.1080/15248372.2013.858041
 • Liebal, K., Behne, T., Carpenter, M., & Tomasello, M. (2009). Infants use shared experience to interpret pointing gestures. Developmental Science, 12(2), 264-271.
 • Liszkowski, U. (2008). Before L1: A differentiated perspective on infant gestures. Gesture, 8(2), 180–196. https://doi.org/10.1075/gest.8.2.04lis
 • Liszkowski, U., Brown, P., Callaghan, T., Takada, A., & de Vos, C. (2012). A prelinguistic gestural universal of human communication. Cognitive Science, 36(4), 698–713.
 • Liszkowski, U., Carpenter, M., Henning, A., Striano, T., & Tomasello, M. (2004). Twelve-month-olds point to share attention and interest. Developmental Science, 7(3), 297–307. https://doi.org/10.1111/j.1467- 7687.2004.00349.x
 • Liszkowski, U., Carpenter, M., Striano, T., & Tomasello, M. (2006). Twelve- and 18-month-olds point to provide information for others. Journal of Cognition and Development, 7, 173 – 187.
 • Lüke, C., Grimminger, A., Rohlfing, K. J., Liszkowski, U., & Ritterfeld, U. (2017a). In infants’ hands: identification of preverbal infants at risk for primary language delay. Child Development, 88(2), 484- 492.
 • Lüke, C., Ritterfeld, U., Grimminger, A., Liszkowski, U., & Rohlfing, K. J. (2017b). Development of pointing gestures in children with typical and delayed language acquisition. Journal of Speech Language and Hearing Research, 60(11), 3185. https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-L-16-0129
 • Maatta, S., Laakso, M., Tolvanen, T.A., Westerholm, J., & Aro, T. (2017). Continuity from prelinguistic communication to later language ability: A follow-up study from infancy to early school age. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59(3), 1357–1372.
 • Manwaring, S. S., Stevens, A. L., Mowdood, A., & Lackey, M. (2018). A scoping review of deictic gesture use in toddlers with or at-risk for autism spectrum disorder. Autism & Developmental Language Impairments, 3, 239694151775189. https://doi.org/10.1177/2396941517751891
 • McGregor, K. K. K. (2008). Gesture supports children’s word learning. International Journal of Speech- Language Pathology, 10(3), 112–117. https://doi.org/10.1080/17549500801905622
 • McGuire, R., Norbury, C. F., Saunders, N., Wray, C., & Cousins, G. (2017). Gesture production in language ımpairment: It’s quality, not quantity, that matters. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60(4), 969–982. https://doi.org/10.1044/2016_jslhr-l-16-0141
 • McNeill, D. (1985). So you think gestures are nonverbal? Psychological Review, 92(3), 350–371. https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.3.350
 • Moore, C., & D’Entremont, B. (2001). Developmental changes in pointing as a function of parent’s attentional focus. Journal of Cognition and Development, 2, 109 – 129.
 • Namy, L. L. (2008). Recognition of iconicity doesn’t come for free. Developmental Science, 11(6), 841–846. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00732.xNamy, L. L., &
 • Campbell, A. L. (2004). The changing role of iconicity in non-verbal symbol learning: A u- shaped trajectory in the acquisition of arbitrary gestures. Journal of Cognition and Development, 5(1), 37– 57.
 • Namy, L. L., & Waxman, S. R. (1998). Words and gestures: Infants’ interpretations of different forms of symbolic reference. Child Development, 69(2), 295–308. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8624.1998.tb06189.x
 • Novack, M. A., & Goldin-Meadow, S. (2017). Gesture as representational action: A paper about function. Psychonomic Bulletin and Review, 24(3), 652–665. https://doi.org/10.3758/s13423-016-1145-z
 • Novack, M.A., Wakefield, E., & Goldin-Meadow, S. (2016). What makes a movement a gesture? Cognition, 146, 339-348.
 • Obermeier, C., Dolk, T., & Gunter, T. C. (2012). The benefit of gestures during communication: Evidence from hearing and hearing-impaired individuals. Cortex, 48(7), 857–870.
 • Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Keçeli Kaysili, B., & Alak, G. (2017). Examination of the relationship between gestures and vocabulary in children with autism spectrum disorder at different language stages. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1344233
 • Orr, E. (2018). Beyond the pre-communicative medium: A cross-behavioral prospective study on the role of gesture in language and play development. Infant Behavior and Development, 52(May), 66–75. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2018.05.007
 • Özçalışkan, Ş. & Hodges, L. E. (2017). Jestlerin çocukların dilsel ve bilişsel gelişimindeki rolü. Ç. Aydın, T. Göksun, A.C. Küntay, & D. Tahiroğlu (Ed.) içinde. Aklın çocuk hali: zihin gelişimi araştırmaları (sf 83- 106). İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Özçalişkan, Ş., & Goldin-Meadow, S. (2005a). Do parents lead their children by the hand? Journal of Child Language, 32(3), 481–505. https://doi.org/10.1017/S0305000905007002
 • Özçalişkan, Ş., & Goldin-Meadow, S. (2005b). Gesture is at the cutting edge of early language development. Cognition, 96(3), B101–B113. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.01.001
 • Özçalışkan, Ş., & Goldin-Meadow, S. (2009). When gesture-speech combinations do and do not index linguistic change. Language and Cognitive Processes, 724(2). https://doi.org/doi:10.1080/01690960801956911.
 • Özçalışkan, Ş., & Goldin-Meadow, S. (2011). Chapter 12. Is there an iconic gesture spurt at 26 months? G. Stam & M. Ishino (Ed.) içinde, Integrating gestures: the interdisciplinary nature of gesture (sf. 163–174).
 • Özçalışkan, Ş., Adamson, L. B., Dimitrova, N., & Baumann, S. (2017). Early gesture provides a helping hand to spoken vocabulary development for children with autism, Down syndrome and typical development. Journal of Cognitive Development, 18(3), 325–337. https://doi.org/doi:10.1080/15248372.2017.1329735.
 • Özçalışkan, Ş., Gentner, D., & Goldin-Meadow, S. (2014). Do iconic gestures pave the way for children’s early verbs? Applied Psycholinguistics, 35(06), 1143–1162. https://doi.org/doi:10.1017/S0142716412000720
 • Racine, T. P., & Carpendale, J. I. (2007) The role of shared practices in joint attention. British Journal of Developmental Psychology 25, 3–25.
 • Rohlfing, K. J., Grimminger, A., & Lüke, C. (2017). An interactive view on the development of deictic pointing in infancy. Frontiers in Psychology, 8, 1–6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01319
 • Rossetti, L. (1990). Infant-Toddler Language Scale. East Moline, IL: LinguiSystems.
 • Rowe, M. L., & Goldin-Meadow, S. (2009a). Differences in early gesture explain SES disparities in child vocabulary. Science, 323(5916), 951–953.
 • Rowe, M. L., & Goldin-Meadow, S. (2009b). Early gesture selectively predicts later language learning. Developmental Science, 12(1), 182–187. https://doi.org/doi:10.1111/j.1467-7687.2008.00764.x
 • Rowe, M. L., & Leech, K. A. (2019). A parent intervention with a growth mindset approach improves children’s early gesture and vocabulary development. Developmental Science, 1–10.
 • Rowe, M. L., Özçalışkan, Ş., & Goldin-Meadow, S. (2008). Learning words by hand: Gesture’s role in predicting vocabulary development. First Language, 28(2), 182–199. https://doi.org/doi:10.1177/0142723707088310.
 • Searle, J. R. (2000). Söz edimleri: Bir dil felsefesi denemesi. (çev. R. L. Aysever). Ankara: Ayraç Yayınevi Taşçı, S. S., Furman, R., Özyürek, A., Küntay, A. (2015). Turkish caregivers’ and children’s speech and gestures about caused motion events reveal language-specific development. BUCLD 40 Boston University Conference on Language Development’da poster sunumu, Boston, 13 Kasım 2015.
 • Te Kaat, D. J. A., Jongmans, M. J., Volman, M. J. M., & Lauteslager, P. E. M. (2015). Do gestures pave the way?: A systematic review of the transitional role of gesture during the acquisition of early lexical and syntactic milestones in young children with Down syndrome. Child Language Teaching and Therapy, 31(1), 71–84. https://doi.org/10.1177/0265659014537842
 • Thal, D. J., & Tobias, S. (1992). Communicative gestures in children with delayed onset of oral expressive vocabulary. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 35(6), 1281–1289.Thal, D., & Tobias, S. (1994). Relationships Between Language and Gesture in Normally Developing and Late Talking Toddlers. Journal of Speech and Hearing Research, 37, 157–170.
 • Thal, D., Tobias, S., & Morrison, D. (1991). Language and gesture in late talkers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 34(3), 604–612. https://doi.org/10.1044/jshr.3403.604
 • Tomasello, M. (2003). Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Tomasello, Michael, Carpenter Malinda, L. U. (2007). A new look at infant intelligence. Child Develo, 78(3), 705–722. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01025.x
 • Vallotton, C. D. (2012). Infant signs as intervention? Promoting symbolic gestures for preverbal children in low- income families supports responsive parent-child relationships. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 401–415. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.01.003
 • Vogt, S., & Kauschke, C. (2017). Observing iconic gestures enhances word learning in typically developing children and children with specific language impairment. Journal of Child Language, 44(06), 1458–1484. https://doi.org/10.1017/s0305000916000647
 • Vohr, B., Jodoin-Krauzyk, J., Tucker, R., Johnson, M. J., Topol, D. & Ahlgren, M. (2008). Early language outcomes of early-identified infants with permanent hearing loss at 12 to 16 months of age. Pediatrics, 122(3), 535–544. https://doi.org/10.1542/peds.2007-2028
 • Wakefield, E. M., Hall, C., James, K. H., & Goldin-Meadow, S. (2017). representational gesture as a tool for promoting verb learning in young children.
 • M. LaMendola & Jennifer Scot (Ed.) içinde, Proceedings of the 41st annual Boston University Conference on Language Development (sf. 718–729). Sommervile, MA: Cascadilla Press.
 • Werner, H., & Kaplan, B. (1963). Symbol formation: An organismic developmental approach to language and the expression of thought. New York: John Wiley.
 • Wetherby, A., & Prizant, B. (2002). Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile: First Normed Edition. Baltimore: Brookes.
 • Wray, C., Norbury, C. F., & Alcock, K. (2016). Gestural abilities of children with specific language impairment. International Journal of Language and Communication Disorders, 51(2), 174–182.
 • Zaidman-Zait, A., & Dromi, E. (2007). Analogous and distinctive patterns of prelinguistic communication in toddlers with and without hearing loss. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50(5), 1166– 1180. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2007/081)
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Elif Meryem ÜNSAL
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @derleme { dkyad591791, journal = {Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-2548}, address = {}, publisher = {Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 29}, doi = {}, title = {Erken Çocuklukta Jest Gelişimi}, key = {cite}, author = {Ünsal, Elif Meryem} }
APA Ünsal, E . (2019). Erken Çocuklukta Jest Gelişimi . Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 1-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/47062/591791
MLA Ünsal, E . "Erken Çocuklukta Jest Gelişimi" . Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 1-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/47062/591791>
Chicago Ünsal, E . "Erken Çocuklukta Jest Gelişimi". Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 1-29
RIS TY - JOUR T1 - Erken Çocuklukta Jest Gelişimi AU - Elif Meryem Ünsal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 29 VL - 2 IS - 1 SN - -2651-2548 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi Erken Çocuklukta Jest Gelişimi %A Elif Meryem Ünsal %T Erken Çocuklukta Jest Gelişimi %D 2019 %J Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi %P -2651-2548 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Ünsal, Elif Meryem . "Erken Çocuklukta Jest Gelişimi". Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2019): 1-29 .
AMA Ünsal E . Erken Çocuklukta Jest Gelişimi. dkyad. 2019; 2(1): 1-29.
Vancouver Ünsal E . Erken Çocuklukta Jest Gelişimi. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 1-29.
IEEE E. Ünsal , "Erken Çocuklukta Jest Gelişimi", Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 1-29, May. 2019