Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 339 - 361, 30.12.2021

Öz

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde multidisipliner ekip içerisinde yer alan dil ve konuşma terapisti, bebeklerin yutma, beslenme ve geleceğe yönelik iletişim konularında etkin rol oynar. Ekip içerisinde terapiste yapılacak yönlendirmeler, yenidoğanların bakım hizmetlerine ulaşması ve sağlık sonuçlarının üst düzeye çıkarılması için gereklidir. Yenidoğan bakımında koordinasyonun sağlanması için hemşirelerin dil ve konuşma terapistinin görevleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Bu amaçla ülkemizde hizmet veren yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin dil ve konuşma terapistinin rolleri hakkında farkındalığı ölçülmüştür. Yöntem: Çalışmanın örneklemini 22 farklı şehirdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hizmet veren/vermiş olan 300 hemşire oluşturmaktadır. Demografik bilgiler, dil ve konuşma terapisti ve yenidoğandaki rolüne dair farkındalık sorularını içeren toplamda 16 sorudan oluşan çevrimiçi anket katılımcılar tarafından cevaplanmıştır. Verilerin analizi betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yöntemlerle yapılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin %27’sinin dil ve konuşma terapistinin rolünü bildiği, %4’ünün dil ve konuşma terapisti ile çalıştığı, %13’ünün dil ve konuşma terapistinin çalışma alanlarıyla ilgili bilgilendirme eğitimi aldığı saptanmıştır. Dil ve konuşma terapistinin görevleriyle ilgili hemşirelerin %43’ünün değerlendirmeye yönelik, %39’unun terapiye yönelik, %43’ünün aile bilgilendirilmesine yönelik, %49’unun takibe yönelik fikri olmadığı görülmüştür. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde dil ve konuşma terapistlerinin yer almama sebepleri arasında verilen yanıtların %85’ini yetersiz farkındalık oluşturmaktadır. Sonuç: Ülkemizdeki yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin dil ve konuşma terapistinin rolü hakkındaki farkındalık düzeyi düşüktür. Farkındalığın geliştirilmesi ve yenidoğan yoğun bakım hizmetinin optimum seviyeye çıkarılması için ilk adım olarak dil ve konuşma terapistinin bu alandaki görev ve sorumluluklarını içeren hizmet içi bilgilendirme eğitimleri ve seminerler düzenlenmesi önerilmektedir.

Teşekkür

Online anketin hemşirelere ulaştırılmasında destek olan; Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Kliniği’ne, Türk Yoğun Bakım Hemşireler Derneği’ne, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği sorumlusu Doç. Dr. İlke Mungan Akın’a, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği sorumlusu Doç. Dr. Sinan Uslu’ya, Dr. Yalım Üner’e ve katkı sağlayan tüm hekimler, dil ve konuşma terapistleri ve ankete katılan hemşirelere teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • ACOG Committee on Obstetric Practice. (2020, Eylül 8). Guidelines for perinatal care. American Academy of Pediatrics.
 • Acunaş, B., Uslu, S., & Baş, A. Y. (2018). Türk Neonatoloji Derneği yüksek riskli bebek izlem rehberi. Türk Pediatri Arşivi, 53(Supp: 1), 180-195.
 • American Speech-Language-Hearing Association. (2020, Eylül 5). Knowledge and skills needed by speech-language pathologists providing services to infants and families in the NICU environment.
 • American Speech-Language-Hearing Association. (2020, Eylül 9). Roles and responsibilities of speech-language pathologists in the neonatal intensive care unit: Guidelines
 • Armstrong, E. S., Reynolds, J., Sturdivant, C., Carroll, S., & Suterwala, M. S. (2020). Assessing swallowing of the breastfeeding NICU infant using fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing: a feasibility study. Advances in Neonatal Care, 20(3), 244-250.
 • Bell, H. R., & Alper, B. S. (2007). Assessment and intervention for dysphagia in infants and children: beyond the neonatal intensive care unit. In Seminars in speech and language (Vol. 28, No. 03, pp. 213-222). Copyright© 2007 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.
 • Bhimte, S., & Rangasayee, R. (2015). To study awareness level of dysphagia and role of speech language pathologist in dysphagia assessment and management among nurses. Journal of Medical, Scientific and Clinical Research, 3(7), 6676-6681.
 • Bingham, P. M. (2009). Deprivation and dysphagia in premature infants. Journal of child neurology, 24(6), 743-749.
 • Blackwell, Z., & Littlejohns, P. (2010). A review of the management of dysphagia: A South African perspective. Journal of Neuroscience Nursing, 42(2), 61-70.
 • Borges Nery, P., Snider, L., Camelo, J. S., Boychuck, Z., Khodary, F., Goldschleger, J., & Majnemer, A. (2019). The role of rehabilitation specialists in Canadian NICUs: a 21st century perspective. Physical & occupational therapy in pediatrics, 39(1), 33-47.
 • Craig, J. W., & Smith, C. R. (2020). Risk-adjusted/neuroprotective care services in the NICU: the elemental role of the neonatal therapist (OT, PT, SLP). Journal of Perinatology, 40(4), 549-559.
 • Daveluy, W., Guimber, D., Uhlen, S., Lescut, D., Michaud, L., Turck, D., & Gottrand, F. (2006). Dramatic changes in home-based enteral nutrition practices in children during an 11-year period. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 43(2), 240-244.
 • Dondorf, K., Fabus, R., & Ghassemi, A. E. (2016). The interprofessional collaboration between nurses and speech-language pathologists working with patients diagnosed with dysphagia in skilled nursing facilities. Journal of Nursing Education and Practice, 6(4), 17-20.
 • Fletcher, K., & Ash, B. (2005). The Speech-Language Pathologist and the Lactation Consultant: The Baby’s Feeding Dream Team. The ASHA Leader, 10(2), 8-33.
 • Harding, C., Law, J., & Pring, T. (2006). The use of non-nutritive sucking to promote functional sucking skills in premature infants: an exploratory trial. Infant, 2(6), 238-243.
 • Hines, S., Wallace, K., Crowe, L., Finlayson, K., Chang, A., & Pattie, M. (2011). Identification and nursing management of dysphagia in individuals with acute neurological impairment (update). International Journal of Evidence‐Based Healthcare, 9(2), 148-150.
 • Lefton-Greif, M. A., & Loughlin, G. M. (1996). Specialized studies in pediatric dysphagia. In Seminars in Speech and Language (Vol. 17, No. 04, pp. 311-330). © 1996 by Thieme Medical Publishers, Inc.
 • Loures, E. C. R., Lima, M. C. M. P., Alves, M. C., & Barros Filho, A. D. A. (2012). The role of Speech-Language Pathology in bottle feeding infants discharged from intensive care unit. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 17, 327-332.
 • Majka, A. J., Wang, Z., Schmitz, K. R., Niesen, C. R., Larsen, R. A., Kinsey, G. C., ... & Murad, M. H. (2014). Care coordination to enhance management of long‐term enteral tube feeding: a systematic review and meta‐analysis. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 38(1), 40-52.
 • Masten, M., Sommerfeldt, S., Gordan, S., Greubel, E., Canning, C., Lioy, J., & Chuo, J. (2019). Evaluating Teamwork in the Neonatal Intensive Care Unit: A Survey of Providers and Parents. Advances in Neonatal Care, 19(4), 285-293.
 • Medina, L. A. (2006). Nurses' opinions of speech pathologists working in neonatal intensive care units. San Jose State University.
 • Mubeen, R., & Butt, A. K. (2014). Knowledge of Dysphagia, It’s Screening among Nurses and Awareness of Role of Speech and Language Pathologist in Dysphagia: Journal Riphah College of Rehabilitation Sciences, 2(2), 38-41.
 • O’Toole, L., Nelson, S., O’Connor, M., & Carey, E. (2018). Interprofessional working between intellectual disability nurses and speech and language therapists. Learning Disability Practice (2014+), 21(2), 27.
 • Royal College of Speech and Language Therapists. (2020, Eylül 7). Adults with learning disabilities (ALD) www.rcslt.org
 • Scheffler, F., Vogel, D., Astern, R., Burgess, J., Conneally, T., & Salerno, K. (2007). Screening for communication and cognitive disorders in infants and toddlers. Pediatric nursing, 33(6).
 • Shaker, C. S. (2010). Improving feeding outcomes in the NICU: moving from volume-driven to infant-driven feeding. Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia), 19(3), 68-74.
 • Sharp, W. G., Volkert, V. M., Scahill, L., McCracken, C. E., & McElhanon, B. (2017). A systematic review and meta-analysis of intensive multidisciplinary intervention for pediatric feeding disorders: how standard is the standard of care?. The Journal of pediatrics, 181, 116-124.
 • Sheppard, J. J., & Arvedson, J. C. (2002). Evidence-Based Practice in the NICU. Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia), 11(2), 12-15.
 • Thomas, M., Dünser, M., Citerio, G., Koköfer, A., & Dziewas, R. (2018). Are intensive care physicians aware of dysphagia? The MAD ICU survey results. Intensive care medicine, 44(6), 973-975.
 • World Health Organization. (2020, Ekim 10). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice (No. WHO/HRH/HPN/10.3). World Health Organization.
 • Yarar, E., & Küçük, S. (2020). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği: Yenidoğan Bakımına İlişkin Rol ve Bakım Kriterleri Farkındalığı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1), 148-153.

Determining the Awareness Level of Neonatal Intensive Care Nurses on the Role of Speech and Language Therapists

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 339 - 361, 30.12.2021

Öz

Purpose: Speech and language therapist, who is in a multidisciplinary team in the neonatal intensive care unit, plays an active role in babies' swallowing, nutrition and future communication. Guidance to the therapist within the team is necessary for newborns to access care services and to maximize health outcomes. In order to ensure coordination in neonatal care, it is important for nurses to have information about the roles of the speech and language therapist. For this purpose, the awareness of neonatal intensive care nurses serving in our country about the roles of speech and language therapists was measured. Method: The sample of the study consists of 300 nurses who served in neonatal intensive care units in 22 different cities. The online questionnaire consisting of a total of 16 questions including demographic information, speech and language therapist and awareness of its role in the newborn was answered by the participants. The analysis of the data was done descriptively and statistically. Results: It was determined that 27% of the nurses knew the role of speech and language therapists, 4% worked with a speech and language therapist, and 13% received informational training on the field of speech and language therapists. It was observed that 43% of the nurses related to the roles of speech and language therapists did not have an idea for evaluation, 39% for therapy, 43% for family information, and 49% for follow-up. Among the reasons for not including speech and language therapists in neonatal intensive care units, 85% of the answers given is insufficient awareness. Conclusion: The awareness level of neonatal intensive care nurses about the role of speech and language therapists in our country is low. In order to improve awareness and optimize the neonatal care service, it is recommended to organize in-service trainings and seminars that include the duties and responsibilities of speech and language therapists in this field.

Kaynakça

 • ACOG Committee on Obstetric Practice. (2020, Eylül 8). Guidelines for perinatal care. American Academy of Pediatrics.
 • Acunaş, B., Uslu, S., & Baş, A. Y. (2018). Türk Neonatoloji Derneği yüksek riskli bebek izlem rehberi. Türk Pediatri Arşivi, 53(Supp: 1), 180-195.
 • American Speech-Language-Hearing Association. (2020, Eylül 5). Knowledge and skills needed by speech-language pathologists providing services to infants and families in the NICU environment.
 • American Speech-Language-Hearing Association. (2020, Eylül 9). Roles and responsibilities of speech-language pathologists in the neonatal intensive care unit: Guidelines
 • Armstrong, E. S., Reynolds, J., Sturdivant, C., Carroll, S., & Suterwala, M. S. (2020). Assessing swallowing of the breastfeeding NICU infant using fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing: a feasibility study. Advances in Neonatal Care, 20(3), 244-250.
 • Bell, H. R., & Alper, B. S. (2007). Assessment and intervention for dysphagia in infants and children: beyond the neonatal intensive care unit. In Seminars in speech and language (Vol. 28, No. 03, pp. 213-222). Copyright© 2007 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.
 • Bhimte, S., & Rangasayee, R. (2015). To study awareness level of dysphagia and role of speech language pathologist in dysphagia assessment and management among nurses. Journal of Medical, Scientific and Clinical Research, 3(7), 6676-6681.
 • Bingham, P. M. (2009). Deprivation and dysphagia in premature infants. Journal of child neurology, 24(6), 743-749.
 • Blackwell, Z., & Littlejohns, P. (2010). A review of the management of dysphagia: A South African perspective. Journal of Neuroscience Nursing, 42(2), 61-70.
 • Borges Nery, P., Snider, L., Camelo, J. S., Boychuck, Z., Khodary, F., Goldschleger, J., & Majnemer, A. (2019). The role of rehabilitation specialists in Canadian NICUs: a 21st century perspective. Physical & occupational therapy in pediatrics, 39(1), 33-47.
 • Craig, J. W., & Smith, C. R. (2020). Risk-adjusted/neuroprotective care services in the NICU: the elemental role of the neonatal therapist (OT, PT, SLP). Journal of Perinatology, 40(4), 549-559.
 • Daveluy, W., Guimber, D., Uhlen, S., Lescut, D., Michaud, L., Turck, D., & Gottrand, F. (2006). Dramatic changes in home-based enteral nutrition practices in children during an 11-year period. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 43(2), 240-244.
 • Dondorf, K., Fabus, R., & Ghassemi, A. E. (2016). The interprofessional collaboration between nurses and speech-language pathologists working with patients diagnosed with dysphagia in skilled nursing facilities. Journal of Nursing Education and Practice, 6(4), 17-20.
 • Fletcher, K., & Ash, B. (2005). The Speech-Language Pathologist and the Lactation Consultant: The Baby’s Feeding Dream Team. The ASHA Leader, 10(2), 8-33.
 • Harding, C., Law, J., & Pring, T. (2006). The use of non-nutritive sucking to promote functional sucking skills in premature infants: an exploratory trial. Infant, 2(6), 238-243.
 • Hines, S., Wallace, K., Crowe, L., Finlayson, K., Chang, A., & Pattie, M. (2011). Identification and nursing management of dysphagia in individuals with acute neurological impairment (update). International Journal of Evidence‐Based Healthcare, 9(2), 148-150.
 • Lefton-Greif, M. A., & Loughlin, G. M. (1996). Specialized studies in pediatric dysphagia. In Seminars in Speech and Language (Vol. 17, No. 04, pp. 311-330). © 1996 by Thieme Medical Publishers, Inc.
 • Loures, E. C. R., Lima, M. C. M. P., Alves, M. C., & Barros Filho, A. D. A. (2012). The role of Speech-Language Pathology in bottle feeding infants discharged from intensive care unit. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 17, 327-332.
 • Majka, A. J., Wang, Z., Schmitz, K. R., Niesen, C. R., Larsen, R. A., Kinsey, G. C., ... & Murad, M. H. (2014). Care coordination to enhance management of long‐term enteral tube feeding: a systematic review and meta‐analysis. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 38(1), 40-52.
 • Masten, M., Sommerfeldt, S., Gordan, S., Greubel, E., Canning, C., Lioy, J., & Chuo, J. (2019). Evaluating Teamwork in the Neonatal Intensive Care Unit: A Survey of Providers and Parents. Advances in Neonatal Care, 19(4), 285-293.
 • Medina, L. A. (2006). Nurses' opinions of speech pathologists working in neonatal intensive care units. San Jose State University.
 • Mubeen, R., & Butt, A. K. (2014). Knowledge of Dysphagia, It’s Screening among Nurses and Awareness of Role of Speech and Language Pathologist in Dysphagia: Journal Riphah College of Rehabilitation Sciences, 2(2), 38-41.
 • O’Toole, L., Nelson, S., O’Connor, M., & Carey, E. (2018). Interprofessional working between intellectual disability nurses and speech and language therapists. Learning Disability Practice (2014+), 21(2), 27.
 • Royal College of Speech and Language Therapists. (2020, Eylül 7). Adults with learning disabilities (ALD) www.rcslt.org
 • Scheffler, F., Vogel, D., Astern, R., Burgess, J., Conneally, T., & Salerno, K. (2007). Screening for communication and cognitive disorders in infants and toddlers. Pediatric nursing, 33(6).
 • Shaker, C. S. (2010). Improving feeding outcomes in the NICU: moving from volume-driven to infant-driven feeding. Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia), 19(3), 68-74.
 • Sharp, W. G., Volkert, V. M., Scahill, L., McCracken, C. E., & McElhanon, B. (2017). A systematic review and meta-analysis of intensive multidisciplinary intervention for pediatric feeding disorders: how standard is the standard of care?. The Journal of pediatrics, 181, 116-124.
 • Sheppard, J. J., & Arvedson, J. C. (2002). Evidence-Based Practice in the NICU. Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia), 11(2), 12-15.
 • Thomas, M., Dünser, M., Citerio, G., Koköfer, A., & Dziewas, R. (2018). Are intensive care physicians aware of dysphagia? The MAD ICU survey results. Intensive care medicine, 44(6), 973-975.
 • World Health Organization. (2020, Ekim 10). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice (No. WHO/HRH/HPN/10.3). World Health Organization.
 • Yarar, E., & Küçük, S. (2020). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği: Yenidoğan Bakımına İlişkin Rol ve Bakım Kriterleri Farkındalığı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1), 148-153.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hilal Berber Çiftci 0000-0002-6577-837X

Ayşegül Yılmaz 0000-0002-0577-9864

Ayhan Çağlayan 0000-0003-4838-2098

Seyhun Topbaş

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Berber Çiftci, H., Yılmaz, A., Çağlayan, A., Topbaş, S. (2021). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 4(3), 339-361.
AMA Berber Çiftci H, Yılmaz A, Çağlayan A, Topbaş S. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. DKYAD. Aralık 2021;4(3):339-361.
Chicago Berber Çiftci, Hilal, Ayşegül Yılmaz, Ayhan Çağlayan, ve Seyhun Topbaş. “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil Ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi 4, sy. 3 (Aralık 2021): 339-61.
EndNote Berber Çiftci H, Yılmaz A, Çağlayan A, Topbaş S (01 Aralık 2021) Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 4 3 339–361.
IEEE H. Berber Çiftci, A. Yılmaz, A. Çağlayan, ve S. Topbaş, “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi”, DKYAD, c. 4, sy. 3, ss. 339–361, 2021.
ISNAD Berber Çiftci, Hilal vd. “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil Ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi”. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 4/3 (Aralık 2021), 339-361.
JAMA Berber Çiftci H, Yılmaz A, Çağlayan A, Topbaş S. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. DKYAD. 2021;4:339–361.
MLA Berber Çiftci, Hilal vd. “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil Ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy. 3, 2021, ss. 339-61.
Vancouver Berber Çiftci H, Yılmaz A, Çağlayan A, Topbaş S. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. DKYAD. 2021;4(3):339-61.