Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 198 - 211 2019-11-30

Legitimization of the Crime Element in Popular Comedy Films in the "Kolpaçino" Film Sample
“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması

Mehmet Ali SEVİMLİ [1] , Eren BEKTAŞ [2]


Crime is a phenomenon that has been continuing from the existence of humanity to the present day. The Crime is generally defined as "actions and movements adopted by the legislature, where the law punishable the Act or society, or that it is dangerous. The concept of "crime", which is a subject of studies in Many fields, has recently found itself in the perspective of mass media. One of These tools is the cinema, the physical property of the halls, technology, etc. are separated from other vehicles due to its features. Considering These effects, the cinema has been seen as an important area for reflecting or building dominant ideology in the historical process. The cinema, which has the potential to become Such a political mechanism, can also legitimize the many elements that exist in the social structure by reproducing it. One of These elements is "crime". In the films produced in Turkish Cinema after 2000, the criminal element constitutes the fundamental argument of the work that is legitimized through the "comedy" element in popular films. The main aim of this study, which is a Qualitative research technique, is to determine how the criminal element is legitimized through popular comedy films in Turkish Cinema after 2000 in the sample of the film Kolpaçino (2009). As a result of the Study, the criminal elements attempted to legitimise using comedy were found to have arouted sympathy and intimacy over the viewers.

Suç, insanlığın var oluşundan günümüze kadar süregelmiş bir olgudur. Suç en genel anlamıyla, “yasanın cezalandırdığı hareket veya topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu, yasa koyucu tarafından kabul edilen eylem ve hareketler” olarak tanımlanmaktadır. Birçok alanda üzerine çalışmalar yapılan bir konu olarak karşımıza çıkan “suç” kavramı, son dönemlerde kitle iletişim araçları perspektifinde kendine yer bulmuştur. Bu araçlardan birisi olan sinema, salonların fiziksel özelliği, teknolojisi vb. gibi özelliklerinden dolayı diğer araçlardan ayrılmaktadır. Bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda, tarihsel süreçte sinema, egemen ideolojinin yansıtılmasında ya da inşa edilmesinde önemli bir alan olarak görülmüştür. Böylesine politik bir mekanizmaya dönüşebilme potansiyeline sahip olan sinema, aynı zamanda toplumsal yapıda varolan birçok unsuru da yeniden üreterek meşrulaştırabilmektedir. Bu unsurlardan biri de “suç” tur. 2000 sonrası Türk sinemasında üretilen filmlerde suç unsuru, popüler filmlerde “komedi” öğesi üzerinden meşrulaştırıldığı çalışmanın temel savını oluşturmaktadır. Nitel bir araştırma tekniği olan Betimsel Analiz yönteminin benimsendiği bu çalışmanın temel amacı, 2000 sonrası Türk sinemasında popüler komedi filmleri üzerinden suç unsurunun nasıl meşrulaştırıldığını Kolpaçino (2009) filmi örnekleminde saptamaktır. Çalışmanın sonucunda komedi öğesi kullanılarak meşrulaştırılmaya çalışılan suç unsurlarının izleyiciler üzerinde suça sempati ve yakınlık uyandırdığı tespit edilmiştir. 

 • ABİSEL, N., (1995) Popüler Sinema ve Türler, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • ASLAN, Y., (1991) Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • ASLAN, M. (205). Maskeli Beşler: İntikam Peşinde, Sinema Filmi.
 • BOXOFFİCE. (2019). Kolpaçino, https://boxofficeturkiye.com/film/kolpacino-2010420, Erişim Tarihi: 23.03.2019.
 • ÇÖTELİ, S., (2016) İnternet’ten İzlenen Dizi ve Seriyallerin “Araç İletidir” ve “Kullanımlar Doyumlar” Bağlamında İncelenmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul.
 • DARICI, S. (2013) Subliminal İşgal, Destek Yayınevi, İstanbul.
 • DÖNMEZER, S., (1994) Kriminoloji, Beta Basım, İstanbul.
 • DURMAZ, Ş., (2005) Bilişim Suçlarının Sosyolojik Analizi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ERDOĞAN, Y. (2005). Organize İşler, Sinema Filmi.
 • KIREL, S., (2010) Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.
 • İNAÇ, A. (2009). Kolpaçino, Sinema Filmi.
 • MAKAL, O., (1995) 100 Filmde Başlangıcından Günümüze Komedi Filmleri, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • NUTKU, Ö., (2001) Dram Sanatı Tiyatroya Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • ÖZÇETİN, B., (2018) Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ÖZER, Ö., (2004) Yetiştirme Kuramı: Televizyonun Kültürel İşlevlerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • ÖZKALP, E., (1993) Davranış Bilimlerine Giriş, Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • POLAT, O., (2004) Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • SOYASLAN, D., (1998) Kriminoloji, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • SWARTZ, D., (2011) Kültür ve İktidar-Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ŞEKER, M. (2010). Çakallarla Dans, Sinema Filmi.
 • TEKİNALP Ş., ve UZUN R., (2009) İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • TORUK, İ., (2008) Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya.
 • TÜİK. (2019). Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2015-2016. www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21547, Erişim Tarihi: 25.03.2019).
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2367-9912
Yazar: Mehmet Ali SEVİMLİ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7372-805X
Yazar: Eren BEKTAŞ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet547268, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {198 - 211}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.547268}, title = {“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması}, key = {cite}, author = {SEVİMLİ, Mehmet Ali and BEKTAŞ, Eren} }
APA SEVİMLİ, M , BEKTAŞ, E . (2019). “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (2) , 198-211 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.547268
MLA SEVİMLİ, M , BEKTAŞ, E . "“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması". Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 198-211 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/50246/547268>
Chicago SEVİMLİ, M , BEKTAŞ, E . "“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması". Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 198-211
RIS TY - JOUR T1 - “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması AU - Mehmet Ali SEVİMLİ , Eren BEKTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33464/dorduncukuvvet.547268 DO - 10.33464/dorduncukuvvet.547268 T2 - Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 211 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8633 M3 - doi: 10.33464/dorduncukuvvet.547268 UR - https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.547268 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması %A Mehmet Ali SEVİMLİ , Eren BEKTAŞ %T “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.547268 %U 10.33464/dorduncukuvvet.547268
ISNAD SEVİMLİ, Mehmet Ali , BEKTAŞ, Eren . "“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması". Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 2 (Kasım 2019): 198-211 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.547268
AMA SEVİMLİ M , BEKTAŞ E . “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 198-211.
Vancouver SEVİMLİ M , BEKTAŞ E . “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 211-198.