Yıl 2018, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 3 - 17 2018-12-15

ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI
Herpetofauna and Avifauna of in the Vicinity of Araplar Gorge (Skamandros Valley, Çanakkale)

Cemal Varol TOK [1] , Ulvi Kerem GÜNAY [2] , Batuhan Yaman YAKIN [3] , Çiğdem KAPLAN [4]


Bu çalışmada, Çanakkale, Ezine ilçesine bağlı Araplar Boğazı civarı herpetofauna ve avifauna açısından araştırılmıştır. Araplar Boğazı; Çanakkale’de bulunan tali kuş göç yollarından biri olması sebebiyle çalışma alanı önem taşımaktadır. Bu alanda 2003-2016 yılları arasında yapılan tüm çalışmalardan elde edilen veriler değerlendirilmiş; beş amfibi, 24 sürüngen ve 147 kuş türü tespit edilmiştir. IUCN Kırmızı Listesi verilerine göre alanda rastlanan amfibi türleri DD ve LC kategorilerine dahildir. Sürüngen türlerinden ise; iki tür [Testudo graeca (Tosbağa), Malpolon insignitus (Çukurbaşlı yılan)] VU; bir tür [Emys orbicularis (Benekli kaplumbağa)] NT kategorisindendir. Diğer türler LC kategorisine dahildir. Avifaunadan ise; üç tür [Streptopelia turtur (Üveyik), Clanga clanga (Büyük orman kartalı), Aquila heliaca (Şah kartal)] VU (Hassas), bir tür [Vanellus vanellus (Kızkuşu)] NT (Tehdide Yakın) kategorisinde olup, diğer türler ise LC (Düşük Tehdit) statüsünde değerlendirilmektedir. Söz konusu alanın biyoçeşitlilik açısından önemi ve korunması gerekliliği vurgulanmıştır.

In this study, herpetofauna and avifauna of the Araplar Gorge where is located in Ezine/Çanakkale, and its vicinity were examined. The Araplar Gorge is an important area because of its location as one of the secondary migration pathway of birds in Çanakkale. In the study area; all data were evaluated from the field studies and researches between 2003 and 2016; as a result five amphibian, 24 reptile and 147 bird species were identified. According to IUCN Red List; all of the observed amphibian specimens were in DD and LC. Two of the reptile specimens were listed as VU [Testudo graeca, Malpolon insignitus] and one specimen was listed as NT (Emys orbicularis). All other reptile specimens were listed as LC. In avifauna; three specimens were listed as VU (Streptopelia turtur, Clanga clanga, Aquila heliaca), one specimen was listed as NT (Vanellus vanellus) and all other bird species were listed as LC. The biodiversity importance and necessity of the protection of the area were emphasized.

 • Akarca, I. (1978). “Troas’ta Aşağı Kara Menderes Ovası Çevresindeki Şehirler”. Belleten, 42 (165):1-52.
 • Akbulut, M., Odabaşı, S.S., Odabaşı, A.O., Çelik, E.Ş. (2006). “Çanakkale İlinin Önemli İç Suları ve Kirletici Kaynakları”. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 23, Ek (1/1):9-15.
 • AmphibiaWeb (2018). AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. https://amphibiaweb.org/ (20 Aralık 2018)
 • Baran, İ., Ilgaz, Ç., Avcı, A., Kumlutaş, Y., Olgun, K. (2012). “Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri”. Ankara: TÜBİTAK, Popüler Bilim Kitapları, 207:204.
 • Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998). “Expedition Field Techniques Bird Surveys”, Royal Geographical Society, London:134. BirdLife International (2018) http://www.birdlife.org/ (20.12.2018)
 • Conservation International (2018) : Hotspots. http://www. conservation.org/how/pages/hotspots.aspx (20.12.2018)
 • Del Hoyo, J., Collar, N., J, Christie, D., A., Elliot, A., & Fishpool, L., D., C. (2014). “Illustrated Checklist of the Birds of the World (Vol. 1)”. Barcelona: Lynx Edicions.
 • Del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D., A., & de Juana, E. (2016). “Handbook of the birds of the world alive”. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
 • DMİGM (1994). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bayramiç İstasyonu 1975-1993 Dönemi Ortalama ve Ekstremler Klimatoloji Bülteni, Ankara.
 • Dochy, O., Debuck, J., Declercq, W., Goemaere, R., Robbe, I., Vandepitte, K., Vannieuwenhuyze, R. (2006). The Dardanelles in NW-Turkey: The Last Unknown Major Migration Route in Europe?. Report of a Birdwatching exploration from 16th-23rd April 2006. http://vwg.natuurkoepel.be/archief/Dardanellen2006.pdf (20.12.2018).
 • Gerner, L., Serez, M. (2006). “Troia Tarihi Ulusal Parkı Kuş Türleri ve Habitatlarını Tehdit Eden Faktörlere Karşı Alınması Gereken Önlemler”. ÇOMÜ Yayın No: 42, Çanakkale ISBN 975-8100-50-5.
 • Günay, U.K., Çelikoğlu, V., Tok, C.V., (2015). “Araplar Boğazı (Ezine, Çanakkale) Civarındaki Kuş Populasyonları Üzerine Bir Ön Çalışma”. Ekoloji Sempozyumu 2015-Sinop/ Türkiye. 17
 • Günay, U.K., (2017). “Troya Tarihi Milli Parkı Çevresindeki Amfibi ve Kuş Populasyonları Üzerine Ekolojik Araştırmalar”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Gür, H. (2017). Anadolu Diyagonali: “Bir Biyocoğrafi Sınırın Anatomisi”. Kebikeç, 43: 177-187.
 • Heinzel, H., Fitter, R., Parsiov, J. (1995). “Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları”. TDHKD, 384. İstanbul. ISBN 975-94098-28.
 • IUCN 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. http://www.iucnredlist.org (20.12.2018)
 • Karataş, A., Gürkan, M., Günay, U.K. (2018). “Çanakkale Doğal Hayatı, Natural Life of Çanakkale, Çanakkale’nin Kuşları, Birds of Çanakkale”. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ss. 260-405.
 • Kaya, S. (2005). “Çanakkale İli ve Civarının Herpetofaunası”. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye.
 • Öztura, E. (2010). “Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin Türkiye’de milli park kavramı ve eğitimi üzerine görüşleri”. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Saltık, N. (2013). “Çanakkale Kara Menderes Vadisi Araplar Boğazı Kesiminin Ekoturizm Planlaması Açısından Değerlendirilmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye.
 • Sevim, İ., Gönüz, A. (2006). “Kazdağı-Araplar Boğazı Çevresinde Yerleşik ve Göçmen Kuş Popülasyonları Üzerine Gözlemler”. Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir. Sindaco, R., Venchi, A., Carpaneto, G., Bologna M. (2000). “The reptiles of Anatolia”. A checklist and zoogeographical analysis. Biogeographia 21: 441–554.
 • Şekercioğlu, Ç., H., Anderson, S., Akçay, E., Bilgin, R., Can, Ö., E., Semiz, G., Dalfes, H., N. (2011). “Turkey’s globally important biodiversity in crisis”. Biological conservation 144: 2752-2769.
 • Tok, C., V., Çiçek, K. (2014). “Amphibians and Reptiles in the Province of Çanakkale (Marmara Region, Turkey) (Amphibia; Reptilia)”. Herpetozoa 27 (1/2):65-76.
 • Tok, C. V., Özkan, B., Gürkan, M., Yakın, B. Y. (2014). “Çanakkale’nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri”, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2): 36-53.
 • Tok, C., V., Yakın, B., Y. (2018). “Çanakkale Doğal Hayatı, Natural Life of Çanakkale, Çanakkale’nin Amfibi ve Sürüngenleri- Amphibians and Reptiles of Çanakkale”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ss. 214-259.
 • TRAKUS. (2018). http://www.trakus.org/kods_bird/uye/? fsx=turkiyenin_kuslari (20.12.2018)
 • Uetz, P. (2018). The Reptile Database. http://www.reptile-database.org (20.12.2018) Vigna, Taglianti, A., Audisia, P., Biondi, M. (1999). Bologna MA, Carpaneto GM, De Biase A, Fattorini S, Piattelia E, Sindaco R, Venchi A et al. “A proposal for a chorotype classification of the NearEast fauna, in the framework of the Western Palearctic region”. Biogeographia, 20: 31–59.
 • Yaşar, Ç. (2018). “Türkiye Herpetofaunasının Haritalandırılması, Güncel ve Gelecek Senaryolar Kullanılarak Türlere Yönelik Tahmini Dağılış Modellerinin Oluşturulması”. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cemal Varol TOK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ulvi Kerem GÜNAY
Kurum: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Batuhan Yaman YAKIN
Kurum: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Çiğdem KAPLAN
Kurum: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 1 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { dosder529602, journal = {Doğanın Sesi}, issn = {}, eissn = {2667-4696}, address = {dergi@dosder.org.tr}, publisher = {Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği}, year = {2018}, volume = {}, pages = {3 - 17}, doi = {}, title = {ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI}, key = {cite}, author = {Tok, Cemal Varol and Günay, Ulvi Kerem and Yakın, Batuhan Yaman and Kaplan, Çiğdem} }
APA Tok, C , Günay, U , Yakın, B , Kaplan, Ç . (2018). ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI . Doğanın Sesi , (2) , 3-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dosder/issue/43790/529602
MLA Tok, C , Günay, U , Yakın, B , Kaplan, Ç . "ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI" . Doğanın Sesi (2018 ): 3-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dosder/issue/43790/529602>
Chicago Tok, C , Günay, U , Yakın, B , Kaplan, Ç . "ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI". Doğanın Sesi (2018 ): 3-17
RIS TY - JOUR T1 - ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI AU - Cemal Varol Tok , Ulvi Kerem Günay , Batuhan Yaman Yakın , Çiğdem Kaplan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Doğanın Sesi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 17 VL - IS - 2 SN - -2667-4696 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğanın Sesi ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI %A Cemal Varol Tok , Ulvi Kerem Günay , Batuhan Yaman Yakın , Çiğdem Kaplan %T ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI %D 2018 %J Doğanın Sesi %P -2667-4696 %V %N 2 %R %U
ISNAD Tok, Cemal Varol , Günay, Ulvi Kerem , Yakın, Batuhan Yaman , Kaplan, Çiğdem . "ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI". Doğanın Sesi / 2 (Aralık 2018): 3-17 .
AMA Tok C , Günay U , Yakın B , Kaplan Ç . ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI. Doğanın Sesi. 2018; (2): 3-17.
Vancouver Tok C , Günay U , Yakın B , Kaplan Ç . ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI. Doğanın Sesi. 2018; (2): 3-17.
IEEE C. Tok , U. Günay , B. Yakın ve Ç. Kaplan , "ARAPLAR BOĞAZI (KARAMENDERES VADİSİ, ÇANAKKALE) VE CİVARININ HERPETOFAUNA VE AVİFAUNASI", Doğanın Sesi, sayı. 2, ss. 3-17, Ara. 2018