Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A PRELIMINARY STUDY ON THE FAUNA OF DUNG BEETLE (SCARABAEIDAE, COLEOPTERA) AT HORZUM VILLAGE OF ŞANLIURFA

Yıl 2017, Sayı 039, 21 - 30, 15.12.2017

Öz

The fieldwork for this study was conducted in 2011 and 2013 around the Horzum Village of Şanlıurfa. The aim of this study is the determination of the dung beetle fauna of the Horzum village. As a result of Scarabaeinae and Aphodiinae subfamily contains 9 species belonging to 5 genera. All of species are new record for fauna of Horzum Village. The distributions in Palaearctic region and Turkey of all species were determined. 

Kaynakça

 • [1] Anlaş, S., Keith, D. & Tezcan, S. 2011a. Notes on the pitfall trap collected Scarabaeoidea, (Coleoptera) species in Bozdağlar Mountain of western Turkey. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1): 1-5.
 • [2] Anlaş, S., Keith, D. & Tezcan, S. 2011b. Notes on the seasonal dynamics of some coprophagous Scarabaeoidea (Coleoptera) species in Manisa province, western Anatolia. Türk Entomoloji Dergisi, 35 (3): 447-460.
 • [3] Aslan, G.E. 2007. Çığlıkara, Dibek ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanlarındaki Altıcinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Dağılımı ve Çeşitliliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi Biyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 101 s.
 • [4] Balthasar, V. 1964. Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae derpalaeartischen und orientalischen region. Band 3. Tschechoslowaischen Akademieder Wissenschaften, 654 pp.
 • [5] Bellmann, A. 2007. Beitrag zur Kenntnis der Aphodiinae der Türkei (Coleoptera: Scarabaeoidea). Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 117 (3): 132-136.
 • [6] Carpaneto, G. M. 1973. Una nuova specie di Aphodius (Colobopterus) dell'Armenia Turca. Fragmenta Entomologica, 9 (1): 21-33.
 • [7] Çizmeci, Ö. 2016. Güney Ege Bölgesi Koprafaj Staphylınınae (Coleoptera: Staphylınıdae) Türlerinin Fenolojisi ve Vertikal Dağılışı Üzerinde Araştırmalar. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 109 s.
 • [8] Dellacasa, M. & Kırgız, T. 2002. Records of Aphodiinae(Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae) from Edirne province and neighbouringareas (European Turkey). Italian Journal of Zoology, 69: 71–82.
 • [9] Dindar, K. 2013. Kütahya Gümüş Dağı Aphodiinae ve Scarabaeinae‘lerinin (Coleoptera: Scarabaeidae) Mevsimsel ve Vertikal Dağılışı. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 106 s.
 • [10] Evans, A.V., Bellamy, C.L. & Watson, L.C. 2000. An inordinate fondness for beetles. University of California press, Los Angeles, 208 pp.
 • [11] Gülmez, M., 2014. Eskişehir Bozdağ'ında Scarabaeinae ve Aphodiinae Alt Familyalarının Fenolojik ve Vertikal Dağılışları. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 122 s.
 • [12] Küçükkaykı, E.C., Şenyüz, Y., Şirin, Ü., Çalışkan, H. & Destire, C. 2013. New contrıbutions to Scarabaeidae (Insecta:Coleoptera) fauna of the Eskişehir Province, Anadolu University Journal of Science and Technology –C Life Sciences and Biotechnology, Vol 3(1): 23-30.
 • [13] Lodos, N. 1978. Ege ve Marmara Bölgesinin Zararlı Böcek Faunasının Tespiti Üzerinde Çalışmalar. T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İzmir, 301 s.
 • [14] Lodos, N. 1995. Türkiye Entomolojisi IV. Ege Üniveristesi, Ziraat Fakültesi, İzmir, 250 s.
 • [15] Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. & Aksoy, S. 1999. Faunistic studies on Scarabaeoidea (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege Üniversitesi basım evi. İzmir, 64 pp.
 • [16] Löbl, I. & Löbl, D. 2016. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeodiea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestioidea, Byrrhoidea, Leiden; Boston; Brill: 1011 pp.
 • [17] Özgen, İ., Şenyüz, Y. & Temizer A. 2014. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) faunasına katkılar. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 5(1): 20-29.
 • [18] Pehlivan, E. 1988. Türkiye Scarabaeidae (Coleoptera) familyası üzerinde taksonomik çalışmalar, L Scarabaeus L , Gymnopleurus III., Sisyphus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi, 12 (4): 221-230.
 • [19] Pehlivan, E. 1989. Türkiye Scarabaeidae (Coleoptera) familyası üzerinde taksonomik çalışmalar, II. Onthophagus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi, 13(1): 25-42,
 • [20] Pittino, R. (2004). New or noteworthy taxa of the genus Onthophagus (subg. Palaeonthophagus) from South-Eastern Europe and the Near East (Coleoptera, Scarabaeidae). Fragmenta Entomologica, 36(2): 145-214.
 • [21] Rozner, I. & Rozner, G. 2009. Additional data to the Lamellicornia fauna of Turkey (Coleoptera: Lamellicornia). Natura Somogyiensis, Kaposvár, (15): 69-100.
 • [22] Samin, N., Jędryczkowski, W.B., Galini, N., Sakenin, H. & Naderian, H. 2015. A faunistic study on some families of Coleoptera from Iran. Arquıvos Entomolóxıcos, (14): 253-260.
 • [23] Şenyüz, Y. 2004. Kütahya İli Yakın Çevresi Scarabaeidae(Coleoptera) Faunasının Tespiti, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 104 s.
 • [24] Şenyüz, Y. 2009. Türkmen dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) Altfamilyasının Faunası, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Doktora Tezi, Kütahya, 90 s.
 • [25] Şenyüz, Y. & Şahin, Y. 2009. Faunistic studies on Aphodiinae subfamily (Coleoptera, Scarabaeidae) of Kütahya (Turkey). Linzer Biologishe Beitrage, 14 (2): 1757-1766.
 • [26] Şenyüz, Y. & Şahin, Y. 2013. Faunistic ecological and zoogeographical evaluations on the dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) of Kütahya province (Turkey). Turkish Journal of Entomology, 37(4): 433-448.
 • [27] Şenyüz, Y., Dindar, K. & Altunsoy, F. 2013a. Contributions to the knowledge of Scarabaeidae (Coleoptera) fauna of the Middle and East Black Sea Region of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 8 (2): 772-781.
 • [28] Şenyüz, Y., Dindar, K., Gülmez, M. & İzgördü, H. 2013b. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) türleri üzerine faunistik bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32: 1-12.
 • [29] Şenyüz, Y., Dindar, K. & Gülmez, M. 2015. Additions to Scarabaeoidea (Coleoptera) fauna of Eskişehir. Anadolu University Journal of Science and Technology –C Life Sciences and Biotechnology 4 (1): 13-23.
 • [30] Tezcan, S. & Pehlivan, E. 2001. Evaluation of the Lucanoidea and Scarabaeoidea (Coleoptera) fauna of ecological Cherry Orchards in İzmir and Manisa provinces of Turkey, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (2-3): 31-37.
 • [31] Tuatay, N., Gül, S., Demirtola, A., Kalkandelen, A. & Çağatay, N. 1967. Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961 -1966). Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Gn. Md. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, Ayyıldız Matbaası A.Ş. Ankara, 66 s.
 • [32] Tuatay, N., Kalkandelen, A. & Aysev N. 1972. Nebat Koruma Müzesi Katalogu, T.C. Tarım Bakanlığı Ziraii Mücadele Genel Müdürlüğü Yayınları, Yenigün Matbaası, Ankara, 119 s.

ŞANLIURFA HORZUM KÖYÜ BOK BÖCEKLERİ (SCARABAEIDAE, COLEOPTERA) FAUNASI ÜZERİNE BIR ÖN ÇALIŞMA

Yıl 2017, Sayı 039, 21 - 30, 15.12.2017

Öz

Bu çalışma 2011 ve 2013 yıllarında Şanlıurfa’nın Horzum Köyünde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı Horzum köyü bokböceği faunasını belirlemektir. Sonuç olarak Scarabaeinae ve Aphodiinae altfamilyaları 5 cinse bağlı 9 tür içermektedir. Tespit edilen bütün türler çalışma alanı için yeni kayıtlardır. Bütün türlerin Türkiye ve Palearktik yayılışları belirlenmiştir. 

Kaynakça

 • [1] Anlaş, S., Keith, D. & Tezcan, S. 2011a. Notes on the pitfall trap collected Scarabaeoidea, (Coleoptera) species in Bozdağlar Mountain of western Turkey. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1): 1-5.
 • [2] Anlaş, S., Keith, D. & Tezcan, S. 2011b. Notes on the seasonal dynamics of some coprophagous Scarabaeoidea (Coleoptera) species in Manisa province, western Anatolia. Türk Entomoloji Dergisi, 35 (3): 447-460.
 • [3] Aslan, G.E. 2007. Çığlıkara, Dibek ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanlarındaki Altıcinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Türlerinin Dağılımı ve Çeşitliliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi Biyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 101 s.
 • [4] Balthasar, V. 1964. Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae derpalaeartischen und orientalischen region. Band 3. Tschechoslowaischen Akademieder Wissenschaften, 654 pp.
 • [5] Bellmann, A. 2007. Beitrag zur Kenntnis der Aphodiinae der Türkei (Coleoptera: Scarabaeoidea). Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 117 (3): 132-136.
 • [6] Carpaneto, G. M. 1973. Una nuova specie di Aphodius (Colobopterus) dell'Armenia Turca. Fragmenta Entomologica, 9 (1): 21-33.
 • [7] Çizmeci, Ö. 2016. Güney Ege Bölgesi Koprafaj Staphylınınae (Coleoptera: Staphylınıdae) Türlerinin Fenolojisi ve Vertikal Dağılışı Üzerinde Araştırmalar. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 109 s.
 • [8] Dellacasa, M. & Kırgız, T. 2002. Records of Aphodiinae(Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae) from Edirne province and neighbouringareas (European Turkey). Italian Journal of Zoology, 69: 71–82.
 • [9] Dindar, K. 2013. Kütahya Gümüş Dağı Aphodiinae ve Scarabaeinae‘lerinin (Coleoptera: Scarabaeidae) Mevsimsel ve Vertikal Dağılışı. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 106 s.
 • [10] Evans, A.V., Bellamy, C.L. & Watson, L.C. 2000. An inordinate fondness for beetles. University of California press, Los Angeles, 208 pp.
 • [11] Gülmez, M., 2014. Eskişehir Bozdağ'ında Scarabaeinae ve Aphodiinae Alt Familyalarının Fenolojik ve Vertikal Dağılışları. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 122 s.
 • [12] Küçükkaykı, E.C., Şenyüz, Y., Şirin, Ü., Çalışkan, H. & Destire, C. 2013. New contrıbutions to Scarabaeidae (Insecta:Coleoptera) fauna of the Eskişehir Province, Anadolu University Journal of Science and Technology –C Life Sciences and Biotechnology, Vol 3(1): 23-30.
 • [13] Lodos, N. 1978. Ege ve Marmara Bölgesinin Zararlı Böcek Faunasının Tespiti Üzerinde Çalışmalar. T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İzmir, 301 s.
 • [14] Lodos, N. 1995. Türkiye Entomolojisi IV. Ege Üniveristesi, Ziraat Fakültesi, İzmir, 250 s.
 • [15] Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. & Aksoy, S. 1999. Faunistic studies on Scarabaeoidea (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege Üniversitesi basım evi. İzmir, 64 pp.
 • [16] Löbl, I. & Löbl, D. 2016. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeodiea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestioidea, Byrrhoidea, Leiden; Boston; Brill: 1011 pp.
 • [17] Özgen, İ., Şenyüz, Y. & Temizer A. 2014. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) faunasına katkılar. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 5(1): 20-29.
 • [18] Pehlivan, E. 1988. Türkiye Scarabaeidae (Coleoptera) familyası üzerinde taksonomik çalışmalar, L Scarabaeus L , Gymnopleurus III., Sisyphus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi, 12 (4): 221-230.
 • [19] Pehlivan, E. 1989. Türkiye Scarabaeidae (Coleoptera) familyası üzerinde taksonomik çalışmalar, II. Onthophagus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi, 13(1): 25-42,
 • [20] Pittino, R. (2004). New or noteworthy taxa of the genus Onthophagus (subg. Palaeonthophagus) from South-Eastern Europe and the Near East (Coleoptera, Scarabaeidae). Fragmenta Entomologica, 36(2): 145-214.
 • [21] Rozner, I. & Rozner, G. 2009. Additional data to the Lamellicornia fauna of Turkey (Coleoptera: Lamellicornia). Natura Somogyiensis, Kaposvár, (15): 69-100.
 • [22] Samin, N., Jędryczkowski, W.B., Galini, N., Sakenin, H. & Naderian, H. 2015. A faunistic study on some families of Coleoptera from Iran. Arquıvos Entomolóxıcos, (14): 253-260.
 • [23] Şenyüz, Y. 2004. Kütahya İli Yakın Çevresi Scarabaeidae(Coleoptera) Faunasının Tespiti, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 104 s.
 • [24] Şenyüz, Y. 2009. Türkmen dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) Altfamilyasının Faunası, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Doktora Tezi, Kütahya, 90 s.
 • [25] Şenyüz, Y. & Şahin, Y. 2009. Faunistic studies on Aphodiinae subfamily (Coleoptera, Scarabaeidae) of Kütahya (Turkey). Linzer Biologishe Beitrage, 14 (2): 1757-1766.
 • [26] Şenyüz, Y. & Şahin, Y. 2013. Faunistic ecological and zoogeographical evaluations on the dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) of Kütahya province (Turkey). Turkish Journal of Entomology, 37(4): 433-448.
 • [27] Şenyüz, Y., Dindar, K. & Altunsoy, F. 2013a. Contributions to the knowledge of Scarabaeidae (Coleoptera) fauna of the Middle and East Black Sea Region of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 8 (2): 772-781.
 • [28] Şenyüz, Y., Dindar, K., Gülmez, M. & İzgördü, H. 2013b. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) türleri üzerine faunistik bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32: 1-12.
 • [29] Şenyüz, Y., Dindar, K. & Gülmez, M. 2015. Additions to Scarabaeoidea (Coleoptera) fauna of Eskişehir. Anadolu University Journal of Science and Technology –C Life Sciences and Biotechnology 4 (1): 13-23.
 • [30] Tezcan, S. & Pehlivan, E. 2001. Evaluation of the Lucanoidea and Scarabaeoidea (Coleoptera) fauna of ecological Cherry Orchards in İzmir and Manisa provinces of Turkey, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (2-3): 31-37.
 • [31] Tuatay, N., Gül, S., Demirtola, A., Kalkandelen, A. & Çağatay, N. 1967. Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961 -1966). Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Gn. Md. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, Ayyıldız Matbaası A.Ş. Ankara, 66 s.
 • [32] Tuatay, N., Kalkandelen, A. & Aysev N. 1972. Nebat Koruma Müzesi Katalogu, T.C. Tarım Bakanlığı Ziraii Mücadele Genel Müdürlüğü Yayınları, Yenigün Matbaası, Ankara, 119 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup Şenyüz> (Sorumlu Yazar)


Mehmet Gülmez>

0000-0001-6547-7190


Kemal Dindar>

0000-0003-3519-9753


Hüseyin İzgördü>

0000-0002-1377-2988

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 039

Kaynak Göster

APA Şenyüz, Y. , Gülmez, M. , Dindar, K. & İzgördü, H. (2017). A PRELIMINARY STUDY ON THE FAUNA OF DUNG BEETLE (SCARABAEIDAE, COLEOPTERA) AT HORZUM VILLAGE OF ŞANLIURFA . Journal of Science and Technology of Dumlupınar University , (039) , 21-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpufbed/issue/35811/404967