Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ENVIROMENTAL PROBLEMS OF THE MINING OPERATIONS DUE TO THE GEOLOGICAL STRUCTURE: BUILDING DEMAGE

Yıl 2005, Sayı: 009, 133 - 138, 15.12.2005

Öz

This paper presents the environmental problems (building damage) of mining operations due to the geological structure and discussed that how can determined the previously formed such a problem.

Kaynakça

  • [1] C. H. Dowding, Blast Vibration Monitoring and Control, Prentice- Hall, (1985), 297.
  • [2] O. Patır, T. Atakuru, ve N. Çoğupluğil, GLİ Tunçbilek Bölgesi Açık Ocaklarında Patlatma Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Türkiye Madencilik Bilimsel 11. Kongresi, 24-28 Nisan (1989), 137-159.
  • [3] T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2001/7039 esas ve 2001/11741 sayılı kararı.

TEKTONİK OLARAK HASSAS BÖLGELERDE MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL SORUNLARI: YAPI HASARLARI

Yıl 2005, Sayı: 009, 133 - 138, 15.12.2005

Öz

Bu makalede tektonik olarak hassas bölgelerde (fay’lı) yapılan madencilik faaliyetlerinin oluşturduğu çevresel sorunlar yapı hasarı yönüyle değerlendirilmiş ve bu hasarların geçmişe yönelik tespitinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Kaynakça

  • [1] C. H. Dowding, Blast Vibration Monitoring and Control, Prentice- Hall, (1985), 297.
  • [2] O. Patır, T. Atakuru, ve N. Çoğupluğil, GLİ Tunçbilek Bölgesi Açık Ocaklarında Patlatma Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Türkiye Madencilik Bilimsel 11. Kongresi, 24-28 Nisan (1989), 137-159.
  • [3] T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2001/7039 esas ve 2001/11741 sayılı kararı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

O. Şan


İ. Nuhoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005 Sayı: 009

Kaynak Göster

APA Şan, O. & Nuhoğlu, İ. (2005). TEKTONİK OLARAK HASSAS BÖLGELERDE MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL SORUNLARI: YAPI HASARLARI . Journal of Science and Technology of Dumlupınar University , (009) , 133-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpufbed/issue/36210/407853

HAZİRAN 2020'den itibaren Journal of Scientific Reports-A adı altında ingilizce olarak yayın hayatına devam edecektir.