Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SERAMiK FiLTRE ALTLIGI URETiMiNDE LİÇEDiLMiS KAOLEN KULLANIMI

Yıl 2000, Sayı: 001, 93 - 100, 15.01.2000

Öz

Bu caltsmada seramik filtre altligi uretiminde kuvars, alumina,

Jeldspat ve 0.09 M HN03 ile kartsttrma lie 'i islemine tabi tutulmus

kaolen kullarulmtsttr. Kaolen'in HN03 ile lie edilmesiyle katt jazda

MgSiD3, NazSiOJ ve KzSiOJ gibi baglaytci metal silikatlar olusmaktadtr.

Kaolen'in kartsttrma lic'i 1000 devldk ile 2.5 saat siirede yaptlmtsttr,

daha sonra stvt fazt 100 "C'de kurutularak ayrtlmts ve kattfaz

filtre altltgt uretiminde kullantlmtsttr. Altltklartn sekillendirilmesi

filtrasyon yontemiyle yaptlmts, daha sonra 105 "C'de kurutulan malzemeler

1100 "C'de 24 saat sure ile pisirilmistir. Deney sonuclari, lie

kaolen katktli uretilen filtre altltklarmtn kuru mukavemetlerinin daha

yuksek oldugunu gostermistir. Aynca, iiretilen altliklarin pismis mukavemetleri

ve su gecirgenligi de dahajazla olmustur.

Kaynakça

 • Anderson, M.A., Gieselman, M.1., 1988, Titania and Alumina Ceramic Membranes, Journal of Membrane Science, No. 39, pp. 243-251.
 • Charpin, J., Bergez, P., Valin, F., 1%7, Inorganic Membranes: Preparation, Characterization, Specific Application, High Tech Ceramics (P.Vincenzini, eel) Elsevier Sci. Pub. V.B., Amsterdam, pp. 2211-2221.
 • Chu, L., Anderson, M.A., 1996, Microporous silica membranes deposited on porous supports by filtration, Journal of Membrane Science, No.IIO, pp. 141-149.
 • Gupta, e. K., 1990, Hydrometallurgy in Extraction Processes, Volume I, CRC Press, Inc. USA.
 • Gulsever, i., 1998, SiOrAI203 Seramik Filtre Althklarinda Lie Edilmis SIndrrgr Kaoleni Kullammi, Dumlupinar Universitesi, Yuksek Lisans Tezi.
 • Larbot, A., Alary, J.A., Guizard, e. And Cot L., 1987, New inorganic ultrafiltration membranes: preparation and characterisation, International Journal of High Technology Ceramics, No.3, pp. 143-152.
 • Larbot, A., Fabre, J.P., Guizard, c.. Cot, L. and Gillot, J., 1989, New Inorganic Ultrafiltration Membranes: titania and zirconia membranes, Journal of American Ceramic Society, Vol. 72, No.2, pp.257-267.
 • Leenaars, A.F.M, Burggraaf, A.1., 1985, The preparation and Characterization of Alumina Membranes with Ultrafine Pores: The Formation of Supported Membranes, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 105, No.1, pp. 27-39.
 • MoosemiIIer, M.D. and Hill, C'G; 1989, Physicochemical Properties of Supported y-Alz03 and Ti02 Ceramic Membranes, Separation Science and Technology, Vo1.24, No. 9-10, pp. 641-657.
 • Robert, P., Cohen, H., 1996, Silica-supported polyvinylpyrrolidone Filtration Membranes, Journal of Membrane Science, No.1 15, pp. 179- 190. Scott, K., 1995, Handbook of Industrial Membranes, Elsevier Science Ltd, Oxon. UK.
 • San, O. ve Hosten,Ç., 1994, Filtration of ceramics factors wastewater with membrane and ceramic type filter media. Proceeding of 5th International Mineral Processing Syposium. Cappadociaffurkey, 6-8 September, 509- 512.

Yıl 2000, Sayı: 001, 93 - 100, 15.01.2000

Öz

Kaynakça

 • Anderson, M.A., Gieselman, M.1., 1988, Titania and Alumina Ceramic Membranes, Journal of Membrane Science, No. 39, pp. 243-251.
 • Charpin, J., Bergez, P., Valin, F., 1%7, Inorganic Membranes: Preparation, Characterization, Specific Application, High Tech Ceramics (P.Vincenzini, eel) Elsevier Sci. Pub. V.B., Amsterdam, pp. 2211-2221.
 • Chu, L., Anderson, M.A., 1996, Microporous silica membranes deposited on porous supports by filtration, Journal of Membrane Science, No.IIO, pp. 141-149.
 • Gupta, e. K., 1990, Hydrometallurgy in Extraction Processes, Volume I, CRC Press, Inc. USA.
 • Gulsever, i., 1998, SiOrAI203 Seramik Filtre Althklarinda Lie Edilmis SIndrrgr Kaoleni Kullammi, Dumlupinar Universitesi, Yuksek Lisans Tezi.
 • Larbot, A., Alary, J.A., Guizard, e. And Cot L., 1987, New inorganic ultrafiltration membranes: preparation and characterisation, International Journal of High Technology Ceramics, No.3, pp. 143-152.
 • Larbot, A., Fabre, J.P., Guizard, c.. Cot, L. and Gillot, J., 1989, New Inorganic Ultrafiltration Membranes: titania and zirconia membranes, Journal of American Ceramic Society, Vol. 72, No.2, pp.257-267.
 • Leenaars, A.F.M, Burggraaf, A.1., 1985, The preparation and Characterization of Alumina Membranes with Ultrafine Pores: The Formation of Supported Membranes, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 105, No.1, pp. 27-39.
 • MoosemiIIer, M.D. and Hill, C'G; 1989, Physicochemical Properties of Supported y-Alz03 and Ti02 Ceramic Membranes, Separation Science and Technology, Vo1.24, No. 9-10, pp. 641-657.
 • Robert, P., Cohen, H., 1996, Silica-supported polyvinylpyrrolidone Filtration Membranes, Journal of Membrane Science, No.1 15, pp. 179- 190. Scott, K., 1995, Handbook of Industrial Membranes, Elsevier Science Ltd, Oxon. UK.
 • San, O. ve Hosten,Ç., 1994, Filtration of ceramics factors wastewater with membrane and ceramic type filter media. Proceeding of 5th International Mineral Processing Syposium. Cappadociaffurkey, 6-8 September, 509- 512.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Malzeme Üretim Teknolojileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman ŞAN


İlknur GÜLSEVER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2000
Yayınlandığı Sayı Yıl 2000 Sayı: 001

Kaynak Göster

APA Şan, O. & Gülsever, İ. (2000). SERAMiK FiLTRE ALTLIGI URETiMiNDE LİÇEDiLMiS KAOLEN KULLANIMI . Journal of Science and Technology of Dumlupınar University , (001) , 93-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpufbed/issue/36406/412374

HAZİRAN 2020'den itibaren Journal of Scientific Reports-A adı altında ingilizce olarak yayın hayatına devam edecektir.