Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MERSİN, TARSUS SCARABAEINAE, DYNASTINAE (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yıl 2019, Sayı 043, 35 - 42, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmada 2012 yılında Mersin, Tarsus’un farklı bölgelerinden toplanan Scarabaeidae (Coleoptera) faunasına ait örnekler değerlendirilmiştir. Scarabaeinae ve Dynastinae altfamilyalarından; Euonthophagus, Euoniticellus, Gymnopleurus, Onthophagus ve Pentodon cinslerine ait 6 tür tespit edilmiştir. Çalışma bölgesi faunası için Pentodon algerinus dispar Baudi di Selve, 1870 yeni kayıttır. Her bir türün Palearktik ve Türkiye yayılışları verilmiştir.

Kaynakça

 • [1] Grimaldi, D., & Engel, M.S., (2005), Evolution of the Insects, Cambridge University Press, Cambridge.
 • [2] Çizmeci, Ö., (2016), Güney Ege Bölgesi Koprafaj Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae) Türlerinin Fenolojisi ve Vertikal Dağılışı Üzerinde Araştırmalar, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: 109.
 • [3] Abacıgil, T., (2011), Kazdağı Yöresi’nde Yayılış Gösteren Staphylininae Altfamilyası (Coleoptera: Staphylinidae) Türleri Üzerinde Faunistik Ve Sistematik Araştırmalar, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir
 • [4] Evans, A.V., Bellamy, C.L., and Watson, L.C., (2000), An inordinate fondness for beetles, University of California press: 208.
 • [5] Carpaneto, G.M., Piattella, E., and Pittino, R., (2000), The scarab beetles of Turkey: anupdated checklist and chorotype analysis (Coleoptera, Scarabaeoidea). Biogeographia, 21: 217-240.
 • [6] Tuatay, N.,. Gül, S., Demirtola A., Kalkandelen A. ve Çağatay, N., (1967), Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961 -1966). Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Gn. Md. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, Ayyıldız Matbaası A.Ş. Ankara: 66.
 • [7] Tuatay, N., Kalkandelen, A. ve Aysev N., (1972), Nebat Koruma Müzesi katalogu, T.C. Tarım Bakanlığı Ziraii Mücadele Genel Müdürlüğü Yayınları, Yenigün Matbaası, Ankara: 119.
 • [8] Lodos, N., (1978), Ege ve Marmara Bölgesinin zararlı böcek faunasının tespiti üzerinde çalışmalar, T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü: 301.
 • [9] Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. and Aksoy, S., (1999), Faunistic Studies on Scarabaeoidea (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege Üniversitesi basım evi. İzmir: 64.
 • [10] Pehlivan. E., (1988), Türkiye Scarabaeidae (Coleoptera) Familyası Üzerinde Taksonomik Çalışmalar. L Scarabaeus L , Gymnopleurus III., Sisyphus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi.
 • [11] Pehlivan. E., (1989), Türkiye Scarabaeidae ( Coleoptera) Familyası Üzerinde Taksonomik Çalışmalar. II. Onthophagus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi.
 • [12] Bellmann, A., (2007), Beitrag zur Kenntnis der Aphodiinae der Türkei (Coleoptera: Scarabaeoidea). Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 117 (3): 132-136.
 • [13] Şenyüz, Y., (2004), Kütahya ili yakın çevresi Scarabaeidae(Coleoptera) faunasının tespiti, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi:104.
 • [14] Şenyüz, Y., (2009), Türkmen dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera)Altfamilyasının Faunası, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Doktora Tezi: 90.
 • [15] Şenyüz, Y. ve Şahin, Y., (2009), Faunistic Studies on Aphodiinae Subfamily (Coleoptera, Scarabaeidae) of Kütahya (Turkey). Linzer BiologisheBeitrage14 (2): 1757-1766.
 • [16] Şenyüz, Y., Dindar K. ve Altunsoy, F., (2013), Contributions to the knowledge of Scarabaeidae (Coleoptera) fauna of the Middle and East Black Sea Region of Turkey, Munis Entomology & Zoology, 8 (2): 772-781.
 • [17] Rozner, I. and Rozner, G., (2009), Additional data to the Lamellicornia Fauna of Turkey (Coleoptera:Lamellicornia). Natura Somogyiensis, Kaposvár, 15: 69-100.
 • [18] Dellacasa, M. and Kırgız, T., (2002), Records of Aphodiinae (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae) from Edirne province and neighbouringareas (European Turkey), Italian Journal of Zoology, 69: 71–82.
 • [19] Anlaş, S., Keith, D. and Tezcan, S., (2011), Notes on the pitfall trap collected Scarabaeoidea (Coleoptera) species in Bozdağlar Mountain of western Turkey, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2(1).
 • [20] Anlaş, S., Keith, D. and Tezcan, S., (2011), Notes on the seasonal dynamics of some coprophagous Scarabaeoidea (Coleoptera) species in Manisa province, western Anatolia, Türk. entomol. derg., 2011, 35 (3): 447-460.
 • [21] Şenyüz, Y., Şahin, Y., (2013), Faunistic, Ecological and Zoogeographical Evaluations on the Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) of Kütahya province, (Turkey), Turkish Journal of Entomology, 37(4): 433-448.
 • [22] Şenyüz, Y., Dindar, K., Gülmez, M. ve İzgördü, H., (2013), Bursa Aphodiinae Ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32: 1-12
 • [23] Şenyüz, Y., Dindar, K. ve Gülmez, M., (2015), Additions to Scarabaeoidea (Coleoptera) Fauna Of Eskişehir Anadolu Univ. J. of Sci. and Technology - C - Life Sci. and Biotech. 4 (1): 13-23.
 • [24] Dindar, K., (2013), Kütahya Gümüş Dağı Aphodiinae ve Scarabaeinae‘lerinin (Coleoptera: Scarabaeidae) mevsimsel ve vertikal dağılışı, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: 106.
 • [25] Gülmez, M., (2014), Eskişehir Bozdağ'ında Scarabaeinae ve Aphodiinae Alt Familyalarının Fenolojik ve Vertikal Dağılışları, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: 122.
 • [26] Özgen, İ., Şenyüz, Y. ve Temizer A., (2014), Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) Faunasına Katkılar, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 5(1): 20-29.
 • [27] Balthasar, V., (1964), Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae derpalaeartischen und orientalischen region. Band 3, Tschechoslowaischen Akademieder Wissenschaften: 654.
 • [28] Löbl, I., Löbl, D., (2016), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeodiea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestioidea, Byrrhoidea, Revised and updated edition, Leiden; Boston; Brill: 1011.
 • [29] Tezcan, S. ve Pehlivan, E., (2001), Evaluation Of The Lucanoidea And Scarabaeoidea (Coleoptera) Fauna Of Ecological Cherry Orchards İn İzmir And Manisa Provinces Of Turkey, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (2-3): 31-37.
 • [30] Heinz M., (1989), Funde aus der Unterfamilie Dynastinae (Coleoptera, Scarabaeidae) aus Kleinasien. Steyrer Entomologenrunde (23): 73-75..
 • [31] Löbl, I. ve Smetana, A., (2006), Catalogue of Palaeartic Coleoptera Cilt 3. Scarabaeoidae- Scirtoidae-Dascilloidea- Buprestoidea. Apollo Books. Stenstrup, Denmark:.690.
 • [32] Baraud J., (1992), Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe, Faunede France 78, + 11 planches, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris et Société Linnéenne de Lyon, 856.
 • [33] Baraud, J., (1977), Coléoptères Scarabaeoidea, Faune del'Europe occidentale: Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Péninsule Ibérique. Supplément à la Nouvelle Revue d'Entomologie, 7 (1), Toulouse, 352.
 • [34] Baraud, J., (1985), Coléoptères Scarabaeoidea, Faune du Nord de l'Afrique du Maroc au Sinaï. Encyclopédie Entomologique, 46. Lechevalier, Paris, 652.
 • [35] Şenyüz, Y., Lobo, J. M., and Dindar, K., (2019), Altitudinal gradient in species richness and composition of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in an eastern Euro-Mediterranean locality: Functional, seasonal and habitat influences. European Journal of Entomology, 116: 309–319, doi: 10.14411/eje.2019.034.

A STUDY ABOUT FAUNA OF SCARABAEINAE, DYNASTINAE (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) AT MERSIN TARSUS

Yıl 2019, Sayı 043, 35 - 42, 31.12.2019

Öz

In this study, samples of the Scarabaeidae (Coleoptera), collected from different regions of Mersin-Tarsus in 2012, were evaluated. Six taxa belong to genera of Euonthophagus, Euoniticellus, Gymnopleurus, Onthophagus and Pentodon were determined. Pentodon algerinus dispar Baudi, 1870 was new record for fauna of study area. Distribution of Palearctic and Turkey for each species were also given. .

Kaynakça

 • [1] Grimaldi, D., & Engel, M.S., (2005), Evolution of the Insects, Cambridge University Press, Cambridge.
 • [2] Çizmeci, Ö., (2016), Güney Ege Bölgesi Koprafaj Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae) Türlerinin Fenolojisi ve Vertikal Dağılışı Üzerinde Araştırmalar, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: 109.
 • [3] Abacıgil, T., (2011), Kazdağı Yöresi’nde Yayılış Gösteren Staphylininae Altfamilyası (Coleoptera: Staphylinidae) Türleri Üzerinde Faunistik Ve Sistematik Araştırmalar, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir
 • [4] Evans, A.V., Bellamy, C.L., and Watson, L.C., (2000), An inordinate fondness for beetles, University of California press: 208.
 • [5] Carpaneto, G.M., Piattella, E., and Pittino, R., (2000), The scarab beetles of Turkey: anupdated checklist and chorotype analysis (Coleoptera, Scarabaeoidea). Biogeographia, 21: 217-240.
 • [6] Tuatay, N.,. Gül, S., Demirtola A., Kalkandelen A. ve Çağatay, N., (1967), Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961 -1966). Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Gn. Md. Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, Ayyıldız Matbaası A.Ş. Ankara: 66.
 • [7] Tuatay, N., Kalkandelen, A. ve Aysev N., (1972), Nebat Koruma Müzesi katalogu, T.C. Tarım Bakanlığı Ziraii Mücadele Genel Müdürlüğü Yayınları, Yenigün Matbaası, Ankara: 119.
 • [8] Lodos, N., (1978), Ege ve Marmara Bölgesinin zararlı böcek faunasının tespiti üzerinde çalışmalar, T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü: 301.
 • [9] Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. and Aksoy, S., (1999), Faunistic Studies on Scarabaeoidea (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Ege Üniversitesi basım evi. İzmir: 64.
 • [10] Pehlivan. E., (1988), Türkiye Scarabaeidae (Coleoptera) Familyası Üzerinde Taksonomik Çalışmalar. L Scarabaeus L , Gymnopleurus III., Sisyphus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi.
 • [11] Pehlivan. E., (1989), Türkiye Scarabaeidae ( Coleoptera) Familyası Üzerinde Taksonomik Çalışmalar. II. Onthophagus Latr. Türkiye Entomoloji Dergisi.
 • [12] Bellmann, A., (2007), Beitrag zur Kenntnis der Aphodiinae der Türkei (Coleoptera: Scarabaeoidea). Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, 117 (3): 132-136.
 • [13] Şenyüz, Y., (2004), Kütahya ili yakın çevresi Scarabaeidae(Coleoptera) faunasının tespiti, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi:104.
 • [14] Şenyüz, Y., (2009), Türkmen dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera)Altfamilyasının Faunası, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Doktora Tezi: 90.
 • [15] Şenyüz, Y. ve Şahin, Y., (2009), Faunistic Studies on Aphodiinae Subfamily (Coleoptera, Scarabaeidae) of Kütahya (Turkey). Linzer BiologisheBeitrage14 (2): 1757-1766.
 • [16] Şenyüz, Y., Dindar K. ve Altunsoy, F., (2013), Contributions to the knowledge of Scarabaeidae (Coleoptera) fauna of the Middle and East Black Sea Region of Turkey, Munis Entomology & Zoology, 8 (2): 772-781.
 • [17] Rozner, I. and Rozner, G., (2009), Additional data to the Lamellicornia Fauna of Turkey (Coleoptera:Lamellicornia). Natura Somogyiensis, Kaposvár, 15: 69-100.
 • [18] Dellacasa, M. and Kırgız, T., (2002), Records of Aphodiinae (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae) from Edirne province and neighbouringareas (European Turkey), Italian Journal of Zoology, 69: 71–82.
 • [19] Anlaş, S., Keith, D. and Tezcan, S., (2011), Notes on the pitfall trap collected Scarabaeoidea (Coleoptera) species in Bozdağlar Mountain of western Turkey, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2(1).
 • [20] Anlaş, S., Keith, D. and Tezcan, S., (2011), Notes on the seasonal dynamics of some coprophagous Scarabaeoidea (Coleoptera) species in Manisa province, western Anatolia, Türk. entomol. derg., 2011, 35 (3): 447-460.
 • [21] Şenyüz, Y., Şahin, Y., (2013), Faunistic, Ecological and Zoogeographical Evaluations on the Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) of Kütahya province, (Turkey), Turkish Journal of Entomology, 37(4): 433-448.
 • [22] Şenyüz, Y., Dindar, K., Gülmez, M. ve İzgördü, H., (2013), Bursa Aphodiinae Ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 32: 1-12
 • [23] Şenyüz, Y., Dindar, K. ve Gülmez, M., (2015), Additions to Scarabaeoidea (Coleoptera) Fauna Of Eskişehir Anadolu Univ. J. of Sci. and Technology - C - Life Sci. and Biotech. 4 (1): 13-23.
 • [24] Dindar, K., (2013), Kütahya Gümüş Dağı Aphodiinae ve Scarabaeinae‘lerinin (Coleoptera: Scarabaeidae) mevsimsel ve vertikal dağılışı, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: 106.
 • [25] Gülmez, M., (2014), Eskişehir Bozdağ'ında Scarabaeinae ve Aphodiinae Alt Familyalarının Fenolojik ve Vertikal Dağılışları, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: 122.
 • [26] Özgen, İ., Şenyüz, Y. ve Temizer A., (2014), Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) Faunasına Katkılar, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 5(1): 20-29.
 • [27] Balthasar, V., (1964), Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae derpalaeartischen und orientalischen region. Band 3, Tschechoslowaischen Akademieder Wissenschaften: 654.
 • [28] Löbl, I., Löbl, D., (2016), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeodiea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestioidea, Byrrhoidea, Revised and updated edition, Leiden; Boston; Brill: 1011.
 • [29] Tezcan, S. ve Pehlivan, E., (2001), Evaluation Of The Lucanoidea And Scarabaeoidea (Coleoptera) Fauna Of Ecological Cherry Orchards İn İzmir And Manisa Provinces Of Turkey, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (2-3): 31-37.
 • [30] Heinz M., (1989), Funde aus der Unterfamilie Dynastinae (Coleoptera, Scarabaeidae) aus Kleinasien. Steyrer Entomologenrunde (23): 73-75..
 • [31] Löbl, I. ve Smetana, A., (2006), Catalogue of Palaeartic Coleoptera Cilt 3. Scarabaeoidae- Scirtoidae-Dascilloidea- Buprestoidea. Apollo Books. Stenstrup, Denmark:.690.
 • [32] Baraud J., (1992), Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe, Faunede France 78, + 11 planches, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris et Société Linnéenne de Lyon, 856.
 • [33] Baraud, J., (1977), Coléoptères Scarabaeoidea, Faune del'Europe occidentale: Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Péninsule Ibérique. Supplément à la Nouvelle Revue d'Entomologie, 7 (1), Toulouse, 352.
 • [34] Baraud, J., (1985), Coléoptères Scarabaeoidea, Faune du Nord de l'Afrique du Maroc au Sinaï. Encyclopédie Entomologique, 46. Lechevalier, Paris, 652.
 • [35] Şenyüz, Y., Lobo, J. M., and Dindar, K., (2019), Altitudinal gradient in species richness and composition of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in an eastern Euro-Mediterranean locality: Functional, seasonal and habitat influences. European Journal of Entomology, 116: 309–319, doi: 10.14411/eje.2019.034.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet GÜLMEZ> (Sorumlu Yazar)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0001-6547-7190
Türkiye


Kemsl DİNAR>
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3519-9753
Türkiye


Hasan ARİ Bu kişi benim
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9681-2374
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 043

Kaynak Göster

APA Gülmez, M. , Dinar, K. & Ari, H. (2019). A STUDY ABOUT FAUNA OF SCARABAEINAE, DYNASTINAE (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) AT MERSIN TARSUS . Journal of Science and Technology of Dumlupınar University , (043) , 35-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpufbed/issue/51469/466281